Sociale partners

Extra premie van 250 euro voor bedienden

Vanaf juni 2016 krijgen de 450.000 bedienden die ressorteren onder het paritair comité 200 (het vroegere pc 218) jaarlijks een geïndexeerde bruto premie van 250 euro plus enkele andere voordelen. Dat staat volgens de socialistische bediendenvakbond BBTK in een ontwerp van sociaal akkoord dat in de voorbije dagen is bereikt.

Verzet tegen vakbondsaanstelling duur betaald

Zich verzetten tegen de aanstelling van een bepaalde werknemer als syndicaal afgevaardigde kan nare gevolgen hebben. Een werkgever ondervond het aan den lijve: hij werd veroordeeld tot het betalen van twee beschermingsvergoedingen, een vaste en een variabele tot het einde van het vierjarige mandaat van de betrokkene.

PC 218 wordt op 1 april PC 200

Het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden, PC 218, verdwijnt op 1 april 2015 definitief. De betrokken werkgevers en werknemers verhuizen naar PC 200. Alle bestaande cao's, ook die over loon- en arbeidsvoorwaarden, worden integraal overgenomen.

Twee syndicalisten ontslaan kost 437.000 euro

Het ontslag van twee beschermde  vakbondsafgevaardigden kost de overnemer van het Waalse overheids-uitzendbedrijf Trace! in totaal 437.000 euro. Dat is een zesde van de totale kost van de herstructurering, waarbij 21 medewerkers hun baan verliezen.

Stoppen op 60 blijft mogelijk in bepaalde sectoren

Het gewone brugpensioen kan sinds kort pas vanaf de leeftijd van 62 jaar, maar er bestaat een tijdelijke ontsnappingsroute: de sectoren kunnen een cao afsluiten die brugpensioen vanaf 60 mogelijk maakt tot eind 2017. Zes sectoren hebben dat intussen gedaan. Die cao's bevatten wel strikte voorwaarden.

Chemiebonden gaan mee in grondige transformatie

Essenscia, dat zijn de werkgevers in de chemie en de life sciences, heeft met de vakbonden een cao afgesloten die meebrengt dat in hun sociaal overleg de focus zal liggen op innovatie en structurele transformatie met het oog op een sterkere competitiviteit. Aanpassingen van de arbeidsorganisatie liggen in het verschiet.

Stakingspiketten mogen werkwilligen niet hinderen

Stakers mogen werkwilligen niet beletten aan het werk te gaan. Dat zegt het Brusselse hof van beroep in zijn arrest in de zaak BM&S. Indien deze uitspraak jurisprudentie maakt, zullen stakingspiketten in de toekomst minder impact krijgen. Het ABVV geeft zich nog niet gewonnen.

Nieuwe beperking van eenzijdig verzoekschrift

Het Hof van Cassatie heeft het voor werkgevers alweer iets moeilijker gemaakt het wapen van het eenzijdig verzoekschrift in te zetten tegen vakbondsacties zoals piketten aan de poort. Dat blijkt uit het arrest in de zaak-Crown. Eén overweging was dat de werkgever de actievoerders kende en bijgevolg een normale, tegensprekelijke procedure had kunnen opstarten.

Hoe u telewerk het best inzet bij stakingen

De lopende stakingsacties, die soms ook het woon-werkverkeer bemoeilijken, verhogen de aandacht voor telewerken als een manier om werkwillige medewerkers aan de slag te houden. Dat kunt u maar beter meteen regelen zoals het hoort, legt Securex uit: stel voor elke telewerker een individuele overeenkomst op, die de wettelijke vermeldingen bevat.

VBO geeft werkgevers tips over stakingen

De werkgeversorganisaties krijgen veel vragen over de stakingen. Samen hebben die organisaties daarom een kort document opgesteld, dat op de site van het VBO staat. Het gaat onder meer over het recht op loon, de afspraken met de actievoerders en de manieren waarop een werkgever kan reageren als hij dat nodig acht.

Onze partners