Sociale partners

Vakbonden starten proces tegen flexijobs

De drie grote vakbonden trekken naar het Grondwettelijk Hof tegen de flexijobs en de nieuwe overurenregeling in de horeca. Wie al een andere arbeidsovereenkomst van tenminste vier vijfden heeft, kan sinds kort bijklussen in de horeca tegen voor de werkgever zeer gunstige voorwaarden.

Hoe reageren op komende vakbondsacties?

De vakbonden hebben een half dozijn grote protesten gepland tegen het regeringsbeleid. Het gaat om betogingen, acties in de bedrijven en een algemene staking. Wat de verschillende actievormen voor een werkgever kunnen meebrengen, en hoe hij kan of moet reageren, leest u in een overzichtsartikel bij Group S.

Kostprijs van goed sociaal klimaat becijferd

90% van de bedrijfsleidingen omschrijft het sociaal klimaat op de werkvloer als "goed". Aan dit hoge cijfer is voor de werkgever wel een kost verbonden. Gemiddeld is een vertegenwoordiger van het personeel 17 werkdagen in de weer voor zijn mandaat. Daarnaast stelt de werkgever ook allerlei vormen van ondersteuning ter beschikking.

Werkgevers fel tegen antwoordplicht bij sollicitaties

De werkgevers hebben in de NAR brandhout gemaakt van het wetsvoorstel tot invoering van een antwoordplicht bij sollicitaties. Het is onuitvoerbaar in de praktijk, zo voeren zij aan, en het gaat al helemaal te ver strafrechtelijke sancties gaande van geldboetes tot celstraffen te voorzien. De vakbonden waren wél voorstander van het wetsvoorstel.

Niemand kandidaat? Smartphone voor iedereen

De directie van Accent Jobs wil liever geen ondernemingsraad meer. Zij belooft de 1500 personeelsleden een vrije dag en een smartphone als bij gebrek aan kandidaten geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Onwettelijk schijnt de oproep niet te zijn, maar de federale minister van Werk keurt hem af en stuurt de arbeidsinspectie naar het bedrijf.

Chemiesector start fonds tegen burn-out

De 90.000 werknemers tellende sector van de chemie, farma, kunststoffen en biotechnologie gaat langetermijn-projecten van zijn werkgevers financieren om (langer) werken haalbaarder te maken en stress en burn-out tegen te gaan. Daarvoor wordt 0,15% van de brutolonen vrijgemaakt en toevertrouwd aan een paritair beheerd Demografiefonds, het eerste van die aard.

12 ontslagen kosten Infrabel 3,7 miljoen

Om 12 werknemers te ontslaan heeft Infrabel 3,7 miljoen euro (bijna 150 miljoen oude Belgische franken) aan verbrekingsvergoedingen betaald. 7 van de 12 genoten van ontslagbescherming als syndicalist en hadden daardoor recht op gemiddeld 2,5 jaarlonen. De spoornetbeheerder heeft geen werk meer voor de 12 consultants, die elk tussen de 138.000 en 193.000 euro per jaar verdienden.

Checklist en model voor ondernemingscao

De FOD Werk stelt op zijn website voortaan twee documenten ter beschikking die waardevol zijn voor een werkgever die, al dan niet voor het eerst, een ondernemingscao wil afsluiten. Het eerste document is een checklist van alle elementen die een bedrijfsovereenkomst wettelijk moet bevatten, het tweede is een modeltekst.

40 maatregelen tegen fraude en dumping

De vakbonden en de werkgevers uit de bouwsector hebben een Plan voor Eerlijke Concurrentie ondertekend. Daarin staan 40 maatregelen tegen fraude en sociale dumping. Begin september opent de federale regering een centraal meldpunt voor sociale fraude.

Chemie en farma pionieren met werkbaarheidsfonds

Voor de 90.000 arbeiders en bedienden in de chemie en de farma komt er een Demografiefonds dat projecten lanceert en budgetten beheert om langer werken haalbaar te maken. Die aanpak is nieuw voor België. De vakbonden en werkgeversgroepering essenscia hebben afgesproken dat 0,15% van de brutoloonmassa, dat is de helft van de loonmarge in 2016, naar dat fonds zal gaan.

Onze partners