Sociale partners

Ontwerpakkoord in de uitzendsector

Binnen het paritair comité van de uitzendsector werd een ontwerp van sectorovereenkomst bereikt over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor de uitzendkrachten. Het ontwerp slaat op o.m. de koopkracht, de mobiliteit, de veiligheid en de vorming.

De Belgische bedrijven tegenover de uitbreiding van de EU

Het VBO publiceert de resultaten van haar enquête.

Onze partners