Sociale partners

Nachtarbeid in e-commerce: vakbonden buitenspel

Werkgevers in de e-commerce zullen nachtwerk mogen invoeren zonder het akkoord van de vakbonden. Dat schrijven L'Echo en De Tijd. De opheffing van het verbod zou duizenden banen kunnen creëren of redden en zou de schatkist 48 miljoen per jaar opleveren. Een vorig KB was dode letter gebleven omdat het de bonden de facto een vetorecht toekende.

Korte wegwijs in de vakbondsopleidingen

Sommige vakbondsopleidingen vereisen de aanwezigheid van een werknemer, andere niet. Sommige van die opleidingen zijn erkend in het kader van het betaald educatief verlof, andere niet. Soms is er recht op maaltijdcheques. Hoe dat allemaal in elkaar zit, leest u in een artikel op de site van Securex.

Minder délégués? Nog deze week brief sturen

In PC 200 hangt het aantal vakbondsafgevaardigden af van het aantal bedienden met een contract van onbepaalde duur. Als u minder bedienden hebt dan vroeger, kan het zijn dat ook het aantal afgevaardigden voor de komende vier jaren daalt - op voorwaarde dat u nog deze week een aangetekende brief stuurt naar de vakbonden.

Wegwijs in verplichte informatie aan OR

Aan de leden van de Ondernemingsraad dient u vier soorten Economische en Financiële Informatie te bezorgen. Het gaat om basisinformatie, jaarlijkse, periodieke (trimestriële) en occasionele informatie. SD Worx biedt een overzicht aan. Is er bij u geen OR maar wel een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk? Dan gelden specifieke regels.

Mogen ondernemingsraad en CPWB vakantie nemen?

Wettelijk mag het niet, maar in de praktijk kan u beslissen de ondernemingsraad en het preventiecomité in juli en/of augustus niet bijeen te roepen. U moet dat dan wel op de juiste manier aanpakken. Als u toch vergadert, bijvoorbeeld omdat de luwte van de zomer meer diepgaande gesprekken bevordert, check dan wat het huishoudelijk reglement zegt over minimumaanwezigheden.

Alles over preventiecomité en ondernemingsraad

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, begint het echte werk in de inspraakorganen op ondernemingsniveau. Voor de leden van de Ondernemingsraad en van het Comité voor preventie en bescherming op het werk heeft de FOD Werkgelegenheid een speciale website online gezet. De site bundelt de regelgeving over de werking en heeft het ook over de kwestie van de ontslagbescherming.

Vakbondsacties kunnen werkwilligen geld kosten

Waar de regels strikt worden toegepast, zijn het de werkwilligen die niet of te laat op het werk geraken die financieel opdraaien voor de stakingsacties. Als werkgever bent u in principe immers geen loon verschuldigd voor niet-gepresteerde uren, en op een vervangende uitkering van de RVA maken zij enkel kans indien twee specifieke voorwaarden vervuld zijn.

Vakbonden starten proces tegen flexijobs

De drie grote vakbonden trekken naar het Grondwettelijk Hof tegen de flexijobs en de nieuwe overurenregeling in de horeca. Wie al een andere arbeidsovereenkomst van tenminste vier vijfden heeft, kan sinds kort bijklussen in de horeca tegen voor de werkgever zeer gunstige voorwaarden.

Hoe reageren op komende vakbondsacties?

De vakbonden hebben een half dozijn grote protesten gepland tegen het regeringsbeleid. Het gaat om betogingen, acties in de bedrijven en een algemene staking. Wat de verschillende actievormen voor een werkgever kunnen meebrengen, en hoe hij kan of moet reageren, leest u in een overzichtsartikel bij Group S.

Kostprijs van goed sociaal klimaat becijferd

90% van de bedrijfsleidingen omschrijft het sociaal klimaat op de werkvloer als "goed". Aan dit hoge cijfer is voor de werkgever wel een kost verbonden. Gemiddeld is een vertegenwoordiger van het personeel 17 werkdagen in de weer voor zijn mandaat. Daarnaast stelt de werkgever ook allerlei vormen van ondersteuning ter beschikking.

Onze partners