Sociale partners

Tijdelijke SWT's in juridisch vacuüm: wat nu?

Wist u dit al? Bij gebrek aan een wettelijke basis kunnen de vroegere tijdelijke brugpensioenstelels niet meer worden toegepast. Denk dan bijvoorbeeld aan het SWT "Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering". Zelfs succesvol afgeronde onderhandelingen in de NAR zullen niet automatisch meebrengen dat u de tijdelijke stelsels zal mogen toepassen. Securex legt uit waar we staan.

3500 bedienden ruilen loon voor punten

Bij BNP Paribas Fortis hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt. De lonen worden geplafonneerd op 4700 euro bruto. Daarboven wordt men uitbetaald in "punten", die men cafetaria-gewijs kan inruilen voor een waaier van benefits. Ongeveer een derde van de 13.000 bedienden verdient meer dan 4700 euro. Iedereen zal de 13de maand ontvangen in punten.

Tijd om het Trillium-overzicht bekend te maken

Omstreeks deze tijd, en uiterlijk op 10 maart, stuurt de RSZ het jaarlijkse overzicht van de voordelen die uw onderneming genoot door een beroep te doen op tewerkstellingsmaatregelen (Trillium). Hou uw e-Box dus in de gaten. Binnen de maand na ontvangst dient u de gegevens immers door te spelen naar (de vertegenwoordigers van) het personeel, op straffe van een boete van niveau 2.

Loonnorm van 1,1% aanvaard, maar u wacht best af

De federale regering zal het interprofessioneel akkoord (IPA) 2017-2018 volledig uitvoeren, ook al hadden N-VA en Open Vld bedenkingen bij de brugpensioenaspecten. De lonen mogen in twee jaar dus 1,1% stijgen. Als werkgever wacht u best de sectorale akkoorden af; Ella legt uit waarom. Goed om te weten is dat overschrijdingen van de loonnorm voortaan strenger beteugeld worden. 

Maak nu werk van uw loonkloofrapport

Telt uw onderneming gemiddeld 50 of meer werknemers, dan moet u om de twee jaar een loonkloofrapport voorleggen aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. Liep uw boekjaar af eind december, dan moet u nu aan de slag. Securex legt uit hoe u dat doet en welke de sancties zijn bij niet-naleving.

Geen nieuwjaarscadeau voor wie staakte

De werknemers van textielbedrijf Utexbel uit Ronse die deelnamen aan de nationale stakingsactie van 7 oktober hebben in december geen nieuwjaarsgeschenk gekregen. De vakbonden verwerpen deze "19de-eeuwse" methoden. De directie beschouwt de zaak als afgehandeld en geeft geen commentaar. Er stond op 7 oktober geen stakerspost aan het bedrijf.

Lonen zullen in 2 jaar wellicht stijgen met 4%

Bovenop de indexaanpassingen van naar verwachting 2,9% mogen de lonen tegen eind 2018 stijgen met maximaal 1,1%, alles bijeen dus 4%. De loonkosten zullen daardoor wel minder toenemen dan in de buurlanden. Brugpensioen in bedrijven in moeilijkheden zal in 2017 mogelijk blijven vanaf 56 jaar. Dat zijn de werkgevers en de vakbonden gisteravond overeengekomen.

NAR: wet-Peeters is recept voor complicaties

De Nationale Arbeidsraad noemt het ontwerp "wendbaar en werkbaar werk" van minister Peeters een miskleun. Het is haastwerk, oordeelt het toporgaan van vakbonden en werkgevers, het zal tot complicaties leiden en het zal het omgekeerde opleveren van wat het beoogt. De NAR vraagt formeel het deel over loopbaansparen uit te stellen om de tekst te kunnen verbeteren. 

Binnenkort kiest werknemer zelf zijn uren

Over afzienbare tijd zullen uw medewerkers zelf het begin en het einde van hun arbeidsdag en rustpauzes kiezen. Er is immers veel kans dat de Kamer het regeringsvoorstel nog in 2016 goedkeurt. Alles over dit wettelijke systeem van glijdende uurroosters staat, met het nodige voorbehoud, uitgelegd op Ella. U zal onder meer werk moeten maken van een "systeem van tijdsopvolging". 

Nachtarbeid in e-commerce: vakbonden buitenspel

Werkgevers in de e-commerce zullen nachtwerk mogen invoeren zonder het akkoord van de vakbonden. Dat schrijven L'Echo en De Tijd. De opheffing van het verbod zou duizenden banen kunnen creëren of redden en zou de schatkist 48 miljoen per jaar opleveren. Een vorig KB was dode letter gebleven omdat het de bonden de facto een vetorecht toekende.

Onze partners