Sociaal Strafwetboek

Ongewenst gedrag: wet streng voor uw freelancers

De zaak-Bart De Pauw brengt bepaalde principes in herinnering. De Wet Welzijn Werknemers blijkt namelijk een "absoluut verbod" te bevatten voor buitenstaanders, inbegrepen leveranciers en freelancers, van ongewenst seksueel gedrag tegenover uw werknemers bij de uitvoering van hun werk. Overtreding is zelfs strafbaar volgens artikel 119 van het Sociaal Strafwetboek.

Brusselse sociaal strafrecht uit startblokken

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nu zijn eigen sociaal strafrecht. De bevoegdheden van de inspecteurs en de sancties bij overtredingen zijn van kracht geworden. Werkgevers zullen evenwel nog altijd het federale sociaal strafrecht moeten kennen, want veel federale sancties blijven van toepassing.

Sancties voor gebruikers van uitzendkrachten

De gebruiker mag aan het uitzendbedrijf geen onjuiste inlichtingen verstrekken over het paritair comité waaronder hij ressorteert, of over de lonen van zijn vaste werknemers. Deze overtredingen van de Uitzendarbeidswet worden voortaan bestraft met een sanctie van niveau 2. Dat volgt uit de recente actualisering van het Sociaal Strafwetboek.

Extreme make-over voor Sociaal Strafwetboek

Niet minder dan 100 artikels telt de zopas verschenen wet die het Sociaal Strafwetboek actualiseert en die per 1 mei 2016 van kracht wordt. Nieuw is onder meer de gedetailleerde strafbaarstelling van de werkgever die het rookverbod niet toepast. Er is ook (opnieuw) een geldboete voor zwartwerkers.

Dubbele financiële sanctie na Dimona-verzuim

De werkgever die zijn Dimona-verplichting verzuimt, is aan de RSZ een solidariteitsbijdrage schuldig van maximum 2326 euro. Anders dan men soms denkt, ontslaat dit hem echter niet van de in het Sociaal Strafwetboek voorziene strafrechtelijke of administratieve geldboete. Dat blijkt uit een recent arrest van het Grondwettelijk Hof.

Onze partners