RVA

Werkkaart jongere deze maand aanvragen

Indien bij u een laag- tot zeer laaggeschoolde werknemer of leerling aan de slag is die in 2015 18 jaar werd, en werkt hij nog steeds bij u, dan mag u niet vergeten uiterlijk op 31 januari 2016 een werkkaart aan te vragen om verder van de vermindering van de werkgeversbijdragen te kunnen genieten. De Waalse werkkaarten dienen bij de FOREM aangevraagd te worden.

Tijdelijke werkloosheid bedienden uitgebreid

Een onderneming in moeilijkheden mag haar bedienden op economische werkloosheid zetten mits enkele voorwaarden zijn vervuld. Voortaan kan de daling met 10% van de omzet, de productie of de bestellingen ook worden aangetoond door te vergelijken met vorig jaar of het jaar voordien, en dus niet enkel meer door te vergelijken met 2008.

Terreurdreiging: hoe overmacht inroepen

Werkgevers in het Brussels Gewest, Vilvoorde en mogelijk andere plaatsen mogen vanwege de terreurdreiging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Over de procedure publiceert de RVA een gedetailleerd infoblad. Er is geen sprake van overmacht als telewerk mogelijk is, of als u een vergadering of een werfactiviteit kunt verplaatsen naar een locatie buiten het Gewest.

Stagebonus gaat van RVA naar Vlaanderen

Vlaanderen is voortaan bevoegd voor de stagebonus voor werkgevers die er een vestigingseenheid hebben. De RVA hevelt zelf de lopende dossiers over. Aanvragen tot betaling dient men tot eind dit jaar weliswaar nog steeds tot de RVA te richten. De stagebonus is een premie voor de werkgevers van sommige jongeren die deeltijds studeren.

Aangifte ASR werkloosheid weldra enkel online

Voor bepaalde aangiften van sociaal risico in de sector werkloosheid zal u vanaf 2016 niet langer een papieren vergoedbaarheidsformulier mogen gebruiken. Securex schetst de context van deze hervorming. Op de site van de Sociale Zekerheid vindt u alle technische details en het tijdpad van de digitalisering van de aangiften.

RVA krijgt erkenning voor zijn HR-beleid

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft als eerste federale overheidsdienst het Investors in People label verworven. We zullen ons blijven inspannen om een moderne werkgever te zijn, die klaarstaat voor de war on talent, zegt Administrateur-generaal Carlens. Met meer dan 4000 medewerkers is de RVA de grootste werkgever in de sociale zekerheid.

Formulieren nieuwe tijdskrediet staan online

De RVA heeft de aanvraagformulieren voor tijdskrediet aangepast aan de jongste regeringsmaatregelen en op zijn website gepubliceerd. Wie een niet-gemotiveerd tijdskrediet aanvraagt, zal geen uitkering meer krijgen. De oude landingsbanen voor 55-plussers gelden nu pas vanaf 60 jaar.

Gevolgen van ontslag worden zwaarder

Dat deze maand 23.000 afgestudeerden zonder job hun uitkering verliezen, is slechts één gevolg van de strengere regels rond werkloosheid, waarvan de impact nog niet helemaal is doorgedrongen. Voor de werkgever kan deze verstrenging het ontslaan van een medewerker op menselijk vlak moeilijker maken. Wat houden de nieuwe regels precies in?

Landingsbaan toch nog mogelijk vanaf 55

De instapleeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan is verhoogd naar 60 maar u mag uitzonderingen toestaan. Wie jonger is, kan wel degelijk nog een landingsbaan krijgen, maar dan zonder uitkering van de RVA. De RVA gaat niet in op het pensioenaspect; mogelijk komt dit neer op terugschakelen naar halftijds of 4/5 werken met behoud van pensioenopbouw op basis van een referteloon.

RVA sanctioneert 1000 werklozen per week

Elke week verliezen meer dan 1000 werklozen tijdelijk of definitief hun uitkering. Voor 2014 gaat het om in totaal ongeveer 62.000 sancties, een kwart méér dan het jaar voordien dat ook al een record was. Een bijkomende golf van uitsluitingen is op komst doordat de regels verstrengd zijn voor afgestudeerden die geen job vinden.

Onze partners