RVA

Vanaf nu wachttijd bij economische werkloosheid

Wanneer u arbeiders of bedienden tijdelijk werkloos stelt om economische redenen, genieten zij sinds 1 oktober 2016 niet langer van de vrijstelling van wachttijd. Anders gezegd: sommigen zullen misschien geen uitkeringen ontvangen en dus zonder inkomen vallen. Heeft u weet van dat soort situaties, dan staat het u nog altijd vrij de betrokkene(n) niet naar de werkloosheid te sturen.

ASR-aangiften vanaf Nieuwjaar verplicht elektronisch

De RVA herinnert eraan dat sommige aangiften van sociaal risico met ingang van 1 januari 2017 verplicht elektronisch moeten gebeuren. Het gaat om tijdelijke werkloosheid, het begin van een deeltijdse tewerkstelling, en de jeugd- en seniorvakantie. Het formulier C4 mag u voorlopig verder op papier afleveren.

Naar elektronische controle tijdelijke werkloosheid

Zopas is een KB in werking getreden dat het wettelijk kader creëert voor een elektronische controlekaart voor tijdelijk werklozen. De RVA wijst erop dat die kaart nog niet bestaat, en dat voorlopig niets verandert aan de procedure die de werkgevers moeten volgen.

Nieuwe verlenging werkloosheid na aanslagen

De aanslagen van 22 maart blijven hun sombere schaduw werpen. De RVA meldt een nieuwe verlenging, tot eind september 2016 deze keer, van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Werkgevers kunnen er zich op beroepen zowel voor arbeiders als voor bedienden, en die hoeven niet noodzakelijk op de luchthaven van Zaventem te werken.

Procedure economische werkloosheid bedienden

Een "onvoorziene en substantiële" daling van de bedrijfsactiviteit is een nieuw criterium om economische werkloosheid voor bedienden te rechtvaardigen, dat wist u al. Nu is ook de aanvraagprocedure officieel. Weinig verrassingen. U zal een gemotiveerde en aangetekende brief moeten versturen waarin u de nodige bewijzen levert. Antwoord krijgt u binnen de twee weken.

Nieuw criterium voor werkloosheid bedienden

Ook werkgevers die door onvoorziene omstandigheden op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen ondervinden, kunnen vanaf nu een beroep doen op economische werkloosheid voor bedienden. Dat is het gevolg van een nieuwe wet, die eind april is goedgekeurd. De onderneming moet een gemotiveerd schrijven richten aan de minister van Werk.

Terreur: tijdelijke werkloosheid verlengd tot 30 juni

In de nasleep van de terreuraanslagen zet de regering alle zeilen bij om een golf van ontslagen te voorkomen. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt toegestaan tot eind juni in de hoofdstad en Vlaams-Brabant. Een kwart van de 12.000 Brusselse horecazaken kan zijn facturen niet meer betalen. Maar ook andere werkgevers zijn getroffen.

Wat 22/3 betekent voor werkgevers

De aanslagen van 22/3 brachten onpeilbaar leed en enorme schade, maar ze hebben ook gevolgen voor de arbeidsorganisatie bij ontelbare werkgevers. Het hele land leeft nu onder terreurdreiging van niveau 4 en het openbaar vervoer is op sommige plaatsen nog ernstig verstoord. Wij zochten voor u naar online informatie voor werkgevers.

Aanslagen gelden als overmacht

De aanslagen gelden als overmacht in de context van de tijdelijke werkloosheid. Wie niet kon werken, en aan de andere voorwaarden voldoet, heeft recht op een vergoeding van de RVA. Dat geldt ook voor de duizenden die nog steeds hun arbeidsovereenkomst niet kunnen uitvoeren. Op de site van de RVA vindt de werkgever de toelichting bij deze situatie.

Software controleert economische werkloosheid

De RVA beschikt nu over software die het aantal werkloosheidsdagen bij economische werkloosheid nauwkeuriger opvolgt. De controles gaan ook terug in de tijd. Bij te veel werkloosheidsdagen vordert de RVA terug. U zal ook loon moeten betalen voor de dagen die de toegelaten maximumduur overschrijden.

Onze partners