RSZ

Eerste aanwervingen: handige overzichtstabel

Op 1 januari 2016 gaan de bedragen van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen de hoogte in. Onder voorbehoud van de officiële publicatie geeft de website van de Sociale Zekerheid een helder overzicht in tabelvorm. Te noteren: de gunstigere forfaits gelden ook voor de resterende kwartalen van de vermindering die van toepassing is op werknemers die u vanaf 1 januari 2015 in dienst nam.

Brugpensioen straks fors duurder voor werkgever

De werkgeversbijdragen op de bedrijfstoeslag in het SWT-stelsel (brugpensioen), op de Canada Dry-vergoeding en op uitkeringen voor tijdskrediet gaan zo goed als zeker fors de hoogte in. Wellicht al op 1 januari 2016. De verhoging van de Decava-bijdragen is opgenomen in het ontwerp van programmawet dat in de Kamer is ingediend.

Maximale loonbonus volgend jaar 3264 euro

De maximale loonbonus stijgt per 1 januari 2016 naar 3264 euro per werknemer. Dat berekende Securex. Het fiscale maximumbedrag is 2838 euro. De werkgever betaalt aan de RSZ een bijdrage van 33%; zowel de bonus zelf als deze bijdrage zijn aftrekbaar als beroepskost. Als de bonus onder het fiscale plafond blijft, betaalt de werknemer alleen de RSZ-bijdrage van 13,07%.

RSZ-respijt voor 17.000 handelaars

Omdat het terreuralarm hen schaadt, komen er maatregelen voor de zelfstandigen die in het Brusselse Gewest 17.000 winkels en horecazaken runnen. Zij mogen de betaling van hun sociale bijdragen voor dit kwartaal uitstellen zonder boete voor laattijdigheid. Zij kunnen uiteraard ook het bedrag van hun bijdragen verminderen op grond van gedaalde inkomsten.

In horeca start nieuw tijdperk voor werkgevers

Op 1 december 2015 starten in de horeca twee systemen die de traditionele band tussen arbeidsprestaties en sociale en fiscale bijdragen doorknippen. Op de flexijobs zijn geen normale bijdragen of belastingen verschuldigd, enkel één patronale bijdrage van 25%. En op 300 (soms 360) overuren door voltijdse medewerkers zullen de werkgevers geen bijdragen of belastingen hoeven te betalen.

Drie keer goed nieuws voor zelfstandigen

In het kader van de tax shift zullen de sociale bijdragen van de zelfstandigen dalen van de huidige 22% naar 20,5% in 2018. Doordat het bijdragenbedrag afneemt, dalen ook de kosten die de zelfstandige aan zijn sociaal verzekeringsfonds betaalt. En de nieuwe uitkering mantelzorg, die tot 1092 euro per maand bedraagt, leidt in bepaalde gevallen tot een vrijstelling van sociale bijdragen.

Wegwijs in RSZ-vrije eerste aanwerving

Voor zijn eerste aanwerving zal een nieuwe werkgever volledig vrijgesteld zijn van werkgeversbijdragen gedurende de hele duur van de arbeidsovereenkomst. Van deze nieuwigheid, die in principe op 1 januari 2016 van start gaat, wordt een zeer sterk effect op de tewerkstelling verwacht. Er komen nog meer uitbreidingen van de  doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

Oplichters verzenden valse RSZ-brieven

In de voorbije dagen heeft een aantal werkgevers een vervalste brief ontvangen die hen oproept achterstallige sociale bijdragen uit 2014 te vereffenen. De gevraagde bedragen lopen in de duizenden euro’s. De brief lijkt sterk op een echte RSZ-brief, maar het rekeningnummer behoort niet toe aan de RSZ. Het gaat om oplichting.

Hoe checken of student 50-dagenlimiet bereikte

Het jaareinde komt in zicht en dat vergroot de kans dat een kandidaat-jobstudent zijn limiet van 50 arbeidsdagen al heeft bereikt. Wanneer dat contingent opgebruikt is, mag u de student nog altijd een contract aanbieden, maar zal u niet genieten van de verlaagde sociale bijdragen. Er bestaan verscheidene manieren om dit te checken en daaruit af te leiden welke uw opties zijn.

Taxshift: de jongste stand van zaken

Zoals vaak bij belangrijke hervormingen is er ook over de taxshift, en de bijhorende bijdrageverlagingen voor de werkgevers, veel communicatie maar weinig zekerheid over de details. In afwachting van de officiële teksten maakt Securex u in twee artikels wegwijs in wat op dit moment geweten is.

Onze partners