RSZ

Schandaal met sjoemelsoftware bij transporteurs

In 6 van 17 gecontroleerde camions is een verborgen toestelletje ontdekt dat draadloos inwerkt op de digitale tachograaf om rijtijd om te zetten in rusttijd. Zo kunnen de chauffeurs langer rijden dan toegestaan. De speuractie vond plaats in twee provincies; waarschijnlijk wordt zij uitgebreid naar de rest van het land.

Wanneer werken "in onroerende staat" aangeven?

Een gazon laten aanleggen, of het bedrijfsgebouw voorzien van nieuwe rolluiken of verlichting? Net als voor alle andere werken "in onroerende staat" vanaf 5000 euro of 30.000 euro (naargelang het geval) moet u daarvan aangifte doen én checken of uw aannemer en zijn eventuele onderaannemer(s) vrij zijn van schulden bij de RSZ of de fiscus. Uitleg bij Securex.

Op boetes van werknemers betaalt u 33% RSZ

Vakbonden betalen soms de verkeersboetes die hun leden oplopen tijdens hun werk. Dat leidde recent tot controverse, maar ook werkgevers betalen soms boetes (terug), merkt prof. Willy Van Eeckhoutte op. Het gaat dan wel degelijk om loon, waarop evenwel enkel een forfaitaire RSZ-bijdrage van 33% van toepassing is. Uitleg op WikiSoc.

6000 meldingen via kliklijn sociale fraude

In nog geen jaar zijn vanuit het publiek bijna 6000 meldingen binnengelopen over sociale fraude. Meestal over zwartwerk of domiciliefraude. Twee derden van de meldingen bleken serieus genoeg voor verder onderzoek. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een succes.

Wallonië schaft bijdragenkorting mentors af

Per 1 september 2016, over 2 weken dus, komt voor de Waalse werkgevers een einde aan de doelgroepvermindering voor mentors. Begin augustus verscheen in het Staatsblad een decreet dat de huidige regeling afschaft. Er komt geen nieuwe regeling in de plaats.

Ook Milquet-boetes voor 2011 terugbetaald

De RSZ zal ook de boetes voor onvoldoende opleidingsinspanningen van het jaar 2011 terugbetalen. Eerder was die beslissing al gevallen voor 2008, 2009 en 2010. Daarmee is dit ongelukkige verhaal helemaal en definitief van de baan. De boete trof àlle werkgevers - ook als ze zelf niet in fout waren - uit vele tientallen sectoren die globaal te weinig investeerden in opleiding.

Voedingsnijverheid vrijgesteld van startbanen

Werkgevers met 50 of meer personeelsleden moeten jongeren in dienst nemen. Deze startbaanverplichting geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 niet voor de  ondernemingen uit de voedingsnijverheid, dus vallend onder paritair comité 118 voor hun arbeiders en PC 220 voor hun bedienden. Zij worden volledig vrijgesteld.

Mobiliteitsbudget: begin er gewoon zelf aan

De regelgeving over het mobiliteitsbudget laat op zich wachten. Dat hoeft u niet tegen te houden om zelf ideeën in de praktijk om te zetten. Securex schetst de mogelijkheden, zowel voor wie beschikt over een bedrijfswagen als voor wie er geen heeft. Eén van de denkpistes voor deze laatste groep: de extralegale eindejaarspremie omzetten in mobiliteitsoplossingen.

Kwart meer zelfstandigen wordt werkgever

De goedkope eerste aanwerving, gecreëerd door de taxshift, heeft tot dusver, vergeleken met vorig jaar, geleid tot een toename van 25% van het aantal zelfstandigen dat de stap zet naar het werkgeverschap. Dat meldt SD Worx. Wat dit betekent in absolute cijfers wordt er niet bij gezegd, zodat de impact van de maatregel op de werkgelegenheid onduidelijk blijft.

Amper 13% van doelgroep kent taxshift-kortingen

Van de zelfstandigen en de ondernemers met 1 tot 5 werknemers - de doelgroep van de maatregel - weet amper 13% wat de RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen inhouden, zo blijkt uit een Securex-studie. Eén op vier weet er helemaal niets over, de anderen hebben een vage kennis. Al zes maanden zijn de patronale basisbijdragen volledig afgeschaft voor de eerste aanwerving.

Onze partners