RSZ

Wat verandert aan structurele vermindering?

Per 1 april start in het kader van de taxshift de verlaging van de patronale basisbijdragen. Dat wordt deels gefinancierd door de structurele verminderingen minder interessant te maken. Het KB met de details hierover is klaar. De wijzigingen aan de structurele vermindering verschillen van categorie tot categorie.

Optimaliseren met bedrijfskinderbijslag mag

De aanvullingen op wettelijke gezinsbijslagen blijven vrij van sociale bijdragen. U mag dit "bedrijfskindergeld" bovendien voorbehouden aan werknemers met een bepaalde functie en anciënniteit. Dat besliste Cassatie. De aanvullende gezinsbijslag blijft met andere woorden een bruikbaar instrument om aan loonoptimalisatie te doen.

RSZ past kledij- en maaltijdforfaits aan

De RSZ heeft de bedragen gewijzigd van enkele forfaitaire kosten eigen aan de werkgever. Het gaat om kleine aanpassingen van o.m. de maaltijdkosten van een werknemer die onderweg is en enkele zaken in verband met werkkledij. Bij Group S kunt u de jongste tabel (18 soorten kosten) downloaden.

U mag verplaatsingsforfaits samentellen

Als de werkelijke kosten van de woon-werk verplaatsing lager zijn dan het forfait dat u aan de werknemer betaalt, moeten op het verschil sociale bijdragen worden betaald. Cassatie heeft nu echter bepaald dat deze bijdragen niet verschuldigd zijn indien de som van de forfaits die uw werknemers ontvangen lager uitvalt dan de som van hun werkelijke kosten.

Trillium-overzicht binnenkort in uw e-Box

Wanneer u tewerkstellingsmaatregelen benut, dient u daarover te communiceren naar uw ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of personeel. De RSZ zal u deze maand het zgn. Trillium-jaaroverzicht bezorgen. Het document becijfert het financiële voordeel dat uw onderneming genoten heeft en houdt rekening met de nieuwste fase van de regionalisering.

Groepsbonus rondt kaap van half miljard

De werkgevers betalen jaar na jaar een almaar groter bedrag uit in de vorm van fiscaalvriendelijke loonbonussen, ook groepsbonussen genoemd, op grond van cao nr. 90. Toen het stelsel startte, in 2008, ging het om 66 miljoen. In 2014 werd de kaap van het half miljard euro gerond. Het VBO verwacht dat de stijging zal aanhouden.

Opkikker voor wie in 2015 werkgever werd

De patronale basisbijdragen worden afgeschaft voor de eerste werknemer. Brute pech voor wie zijn eerste aanwerving in 2015 deed? Niet helemaal. Voor minimaal 9 tot maximaal 12 kwartalen zullen de patronale basisbijdragen, die al verminderd waren, helemaal wegvallen. Voor wie werkgever werd in 2014 of vroeger verandert er niets.

Welke loonlast na vrijstelling RSZ-bijdragen?

Zoals u weet, zijn voor de eerste werknemer geen RSZ-bijdragen meer vereist. Hoeveel bedraagt dan uiteindelijk de loonlast? Securex heeft een rekenmodule online gezet die daar inzicht in geeft. De tool is een onderdeel van een microsite die ook duidelijk maakt dat de RSZ-kortingen op de tweede tot de zesde werknemer kunnen oplopen tot meer dan 42.000 euro.

Extra maatregelen tegen zwartwerk op komst

De strijd tegen zwartwerk schakelt andermaal naar een hogere versnelling. De aanwezigheidsregistratie zal verplicht worden op werven vanaf 500.000 euro (vandaag is dat 800.000). Daarnaast werkt de federale regering aan regelgeving om iedereen die betrapt wordt op zwartwerk te sanctioneren, ook als hij geen werkloosheids-, ziekte- of andere uitkering ontvangt.

Eerste aanwervingen: handige overzichtstabel

Op 1 januari 2016 gaan de bedragen van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen de hoogte in. Onder voorbehoud van de officiële publicatie geeft de website van de Sociale Zekerheid een helder overzicht in tabelvorm. Te noteren: de gunstigere forfaits gelden ook voor de resterende kwartalen van de vermindering die van toepassing is op werknemers die u vanaf 1 januari 2015 in dienst nam.

Onze partners