RSZ

Geen RSZ-bijdragen op fietsvergoeding tot 0,20 euro/km

De vrijstelling van sociale bijdragen op de fietsvergoeding is opgetrokken tot 0,20 euro per kilometer. Daarmee geldt nu voor de RSZ hetzelfde bedrag als voor de fiscale vrijstelling.

Belastbaar forfait voor warmte en stroom verhoogd

Wanneer een werkgever kosteloos elektriciteit of verwarming ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, wordt de verkrijger belast op een voordeel van alle aard. Het voordeel is forfaitair geraamd. Zopas zijn nieuwe forfaits bepaald, die van kracht worden op 1 januari 2010. U vindt ze via de link NL hierna.

SZ-bijdragen verschuldigd op bedrijfsfietsen

De aankoop van bedrijfsfietsen en de bijkomende investeringen (fietsstallingen, bijv.) zijn fiscaal aftrekbare kosten voor de werkgever ten belope van 120 procent. Een bedrijfsfiets, toebehoren inbegrepen, is belastingvrij voor de werknemer die de fiets ter beschikking krijgt. Dit was al geweten.
Nu heeft ook de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn standpunt bepaald.

Werfmelding verplicht voor schoonmaakbedrijven

De elektronische "werfmelding" aan de RSZ, waartoe aannemers in veel gevallen verplicht zijn, geldt ook voor de werkgevers die een schoonmaakbedrijf hebben. Het gebouw dat wordt gereinigd, wordt beschouwd als de werf. De op te geven begin- en einddatum zijn diegene die vastliggen in het contract met de klant.

Denk aan de bijzondere bijdrage voor de groepsverzekering

Als u voor uw werknemers een groepsverzekering heeft afgesloten, bijv. ter vervanging van ecocheques in PC 218, mag u niet uit het oog verliezen dat de in principe sociaal en fiscaal vrijgestelde en aftrekbare premie toch onderworpen is aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86%.

Geen SZ-bijdragen voor occasionele werknemers

In bepaalde omstandigheden hoeven inrichters van sportwedstrijden of culturele evenementen geen Dimona-aangifte te doen voor de occasionele werknemers die zij aanwerven en hoeven zij geen RSZ-bijdragen te betalen. De werkgevers zijn wel verplicht voor deze werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, en hen een kopie van het arbeidsreglement te overhandigen.

Sport- en cultuurcheques: de fiscus volgt het RSZ

In een circulaire heeft de fiscus bevestigd dat de sport-en cultuurcheques een vrijgesteld sociaal voordeel zijn, dus vrij van belastingen, indien de RSZ-voorwaarden vervuld zijn. In het andere geval zullen ze voor hun totaal bedrag beschouwd worden als een belastbaar voordeel van alle aard. De sport-en cultuurcheques zijn cumuleerbaar met geschenkencheques die n.a.v.

RSZ vaardigt richtlijnen uit over privé-gebruik van gsm

Volgens Agoria heeft de RSZ eenvormige richtlijnen opgesteld in verband met het privé-gebruik van een bedrijfs-gsm. Wanneer de werkgever een "realistisch" systeem toepast om beroeps- en privé-gebruik van elkaar te onderscheiden, zal de RSZ dit aanvaarden. In het andere geval wordt de sociale bijdrage berekend op een forfaitair voordeel in natura van 12,50 euro.

Geen loonbeslag mogelijk op gewone maaltijdcheques

Maaltijdcheques die vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen komen niet in aanmerking voor loonbeslag of loonsoverdracht. Zij tellen dus niet mee in de berekening van het voor beslag of overdracht vatbare loon.

Wijzigingen aan de procedure voor werfmelding

Sinds 1 juni gelden enkele wijzigingen in de "werfmelding". Dit is de procedure die aannemers moeten volgen om informatie te verstrekken aan de RSZ. SD Worx geeft een overzicht (zie hyperlink hieronder). U vindt de uitleg ook op de portaalsite van de Sociale Zekerheid.

Onze partners