Rekrutering en selectie

59-jarige kandidaat afwijzen kost veroordeling

Een werkgever is veroordeeld tot een dwangsom en tot een schadevergoeding van 25.000 euro wegens discriminatie op basis van leeftijd. Het gaat om het in Vlaanderen overbekende keukenbedrijf Dovy. Een jobzoeker, die toen 59 was, was in een e-mail afgewezen omdat hij te oud was. Verzoeningspogingen mislukten, waarop het federale gelijkekansencentrum Unia naar de rechter stapte.

Jeugd klaar voor lange loopbaan, maar stelt eisen

Voor de 20- tot 35-jarigen is langer en harder werken geen taboe. Ze willen wel variatie in hun loopbaan en snellere promoties. Dat blijkt uit een internationale studie van Manpower. Het rapport concludeert met 6 interessante adviezen. Die gaan over hoe u deze Generatie Y (of Millennials) kunt rekruteren, aan boord kunt houden en tot bloei kunt laten komen.

Welke patronale bijdragen op 1ste aanwerving?

De eerste aanwerving is voortaan vrijgesteld van patronale basisbijdragen, maar de "bijkomende" bijdragen blijven verschuldigd. In veel gevallen blijkt dit bedrag gelukkig erg beperkt te zijn. Wat de bijkomende bijdragen precies inhouden, vindt u in een downloadbaar document. Het eindresultaat kan u berekenen met een specifieke loonkostsimulator.

Werksfeer en bereikbaarheid zijn nu topcriteria

Werknemers hechten een toenemend belang aan een aangename werksfeer en een goede bereikbaarheid. Beide criteria behoren nu tot de top-5. Dat zijn de twee opmerkelijkste vaststellingen in het jongste Randstad-onderzoek naar de aantrekkelijkste werkgevers, dat voor de vierde keer gewonnen werd door GSK.

Werkgevers fel tegen antwoordplicht bij sollicitaties

De werkgevers hebben in de NAR brandhout gemaakt van het wetsvoorstel tot invoering van een antwoordplicht bij sollicitaties. Het is onuitvoerbaar in de praktijk, zo voeren zij aan, en het gaat al helemaal te ver strafrechtelijke sancties gaande van geldboetes tot celstraffen te voorzien. De vakbonden waren wél voorstander van het wetsvoorstel.

CFO's vrezen tekort aan digitale expertise

Waar halen we de juiste mensen om de razendsnel evoluerende technologie de baas te blijven? Van die vraag liggen financieel leidinggevenden wakker, zo blijkt uit een peiling in opdracht van Robert Half. Omgaan met Big Data en cybersecurity zijn uitdagingen. Ook de toenemende complexiteit van de regelgeving blijft zorgen baren.

Asielzoeker aangeworven? Hou kalender in het oog

Wanneer een asielzoeker beschikt over een geldig verblijfsdocument en een geldige arbeidskaart C mag u hem in dienst nemen zonder bijkomende administratieve verplichtingen. U moet wel de kalender in de gaten houden en er op toezien dat uw werknemer tijdig de verlenging van de beide documenten aanvraagt.

Wanneer is kinderwens niet taboe in jobinterview?

U weet het: vragen over zwangerschap en kinderwens zijn taboe in elk jobinterview met vrouwelijke kandidaten. De wet is streng en de eventuele sancties zijn niet mals. Er is evenwel een uitzondering op deze regel. Partena Professional legt uit in welke omstandigheden u een sollicitante wél mag vragen of zij zwanger is en of zij (nog) kinderen wil.

Verband tussen overspel en bedrijfscultuur

Bedrijven waar veel (kandidaat-)overspelplegers werken, zijn vaak innovatiever maar ook meer risicogeneigd en onethisch dan andere; zij zoeken boekhoudkundig en fiscaal de grenzen op en hebben meer schulden. Dat blijkt uit onderzoek van e-mailadressen van de gehackte overspelsite Ashley Madison. Het verband tussen innovatie en tolerantie van onethisch gedrag verraste de onderzoekers.

"Meer vaste contracten door taxshift"

De taxshift leidt wellicht niet alleen tot lichtjes hogere nettolonen. In een recente peiling zegt ongeveer een kwart van de ondervraagde financieel directeurs te verwachten dat een groter aantal tijdelijke contracten zullen worden omgezet in vaste contracten, en dat de taxshift bijkomende arbeidsplaatsen zal creëren.

Onze partners