Rekrutering en selectie

Al een jaar geen beweging in Manpower Barometer

Voor het vierde kwartaal op rij blijft de Manpower Barometer van de tewerkstelling stationair. De kleine werkgevers blijven het meest op hun hoede. Bij de middelgrote en grote ondernemingen is er toch een zekere geneigdheid om aan te werven. In de meeste andere Europese landen verwachten de werkgevers wel een groei van hun personeelsbestand.

Facebookpagina checken: wat mag en wat niet?

De Facebookpagina van een sollicitant mag u bekijken en onthouden. Zodra u de informatie met de hand noteert, de pagina opslaat op een bedrijfsserver of een schermafdruk bewaart, riskeert u de grenzen van de privacywet te overschrijden. Zodra u bepaalde informatie gebruikt in een jobinterview, riskeert u de discriminatiewet te overtreden.

Krijgt kandidaat slechts 6 seconden? Niet zeker

Amper 6 seconden besteden rekruteerders aan een cv. Dat blijkt uit de 10 weken durende registratie van de oogbewegingen van 30 rekruteerders terwijl zij online cv's bekeken. De studie wordt al lang druk geciteerd op het internet, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat zij voldoende wetenschappelijk gefundeerd is.

Vlaanderen hervormt tewerkstelling van leerlingen

Voor werkgevers in Vlaanderen geldt met ingang van 1 september 2016 een nieuw stelsel voor de deeltijdse tewerkstelling van leerlingen. In plaats van 11 zijn er voortaan slechts 2 overeenkomsten. Enerzijds de bezoldigde “overeenkomst alternerende opleiding” en anderzijds de onbezoldigde “stageovereenkomst alternerende opleiding”.

HR-managers werken aan hogere tevredenheid

Zowat de helft van de Belgische hr-managers ziet het verhogen van de tevredenheid van hun beste medewerkers als een prioriteit in de nieuwe war for talent, zo leert een studie van Walters People. Daarbij gaat hun aandacht vooral naar het aanbieden van doorgroeimogelijkheden en van flexibele werkvormen zoals thuiswerk of glijdende uren.

Amper 13% van doelgroep kent taxshift-kortingen

Van de zelfstandigen en de ondernemers met 1 tot 5 werknemers - de doelgroep van de maatregel - weet amper 13% wat de RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen inhouden, zo blijkt uit een Securex-studie. Eén op vier weet er helemaal niets over, de anderen hebben een vage kennis. Al zes maanden zijn de patronale basisbijdragen volledig afgeschaft voor de eerste aanwerving.

Wendbaar worden is dringender dan aanwerven

De Manpower Barometer voorspelt globaal weinig of geen extra aanwervingen in het derde kwartaal. "De werkgevers focussen op een grotere wendbaarheid (agility) op korte termijn zodat ze hun personeelsbestand soepel en continu kunnen bijsturen", analyseert topman Philippe Lacroix. Dat komt overeen met de vaststelling dat uitzendarbeid de jongste maanden toeneemt.

Regels voor niet-Belgische jobstudenten

Buitenlandse jobstudenten in dienst nemen is geen sinecure. In de schoolvakanties gelden gelukkig soepelere regels. Sommige buitenlandse studenten hebben dan geen arbeidskaart nodig en hun werkgever hoeft geen arbeidsvergunning te bezitten. Maar het blijft belangrijk de preciese situatie van de kandidaat te checken.

Laatstejaars zijn al druk aan het solliciteren

Van wie binnenkort afstudeert, zei 14% reeds in de paasvakantie een eerste arbeidsbetrekking gevonden te hebben en is nog eens 50% al druk aan het solliciteren. Van deze toekomstige gediplomeerden weet 40% niet hoeveel zijn eerste loon zal bedragen (60% dus wel?) en denkt 60% dat de zoektocht naar hun eerste job niet langer dan drie maanden zou duren.

Jeugd snapt niet wat werkgever belangrijk vindt

Jonge jobkandidaten overschatten zichzelf op allerlei vlakken, zo vinden althans de werkgevers. En vaak snappen deze 18- tot 30-jarigen niet eens dat werkgevers belang hechten aan soft skills zoals op tijd komen of "de juiste houding" hebben. Dat blijkt uit een interessant onderzoek van het Vormingsfonds voor de Uitzendsector.

Onze partners