Rekrutering en selectie

Robert Walters wordt speler op uitzendmarkt

Robert Walters, specialist in rekrutering, werving en executive search van vooral financiële profielen, is sinds kort ook actief op de uitzendmarkt, zo staat te lezen in HRM Focus. Het artikel heeft het verder over de beursgenoteerde groep Robert Walters in het algemeen en over de concurrenten die eveneens een uitzendactiviteit hebben opgezet.

Een halve eeuw uitzendwerk geboekstaafd

Randstad is 40 jaar actief in België. Voor deze gelegenheid heeft het bedrijf aan zestien deskundigen gevraagd een bijdrage te schrijven voor een boek dat de balans opmaakt van een halve eeuw uitzendarbeid in dit land. Veel aandacht gaat naar de vraag hoe de verhoudingen zullen evolueren tussen de verschillende stakeholders, inbegrepen de vakbonden en de Staat in zijn diverse functies.

Activiteit blijft toenemen in uitzendsector

Het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid blijft stijgen. In augustus 2005 noteerde men andermaal een toename, deze keer met 1,88 procent ten opzichte van de maand voordien.

Rekrutering : gematigde verwachtingen voor het laatste kwartaal van 2005

Uit de resultaten van de tiende uitgave van de Manpower Peiling naar de Tewerkstellingsvooruitzichten, blijkt dat ondernemingen ook voor de laatste drie maanden van 2005 een gematigde rekrutering aanhouden: 14% van de 791 ondervraagde Belgische werkgevers voorziet extra aanwervingen, terwijl 6% een inkrimping van het personeelsbestand plant. 76% verwacht geen wijziging.

Ontwerpakkoord in de uitzendsector

Binnen het paritair comité van de uitzendsector werd een ontwerp van sectorovereenkomst bereikt over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor de uitzendkrachten. Het ontwerp slaat op o.m. de koopkracht, de mobiliteit, de veiligheid en de vorming.

Onze partners