Rekrutering en selectie

Mijlpaal voor online rekrutering in VS

Uit een onderzoek door adviesbedrijf Booz Allen Hamilton bij 73 grote werkgevers in de VS blijkt dat vorig jaar 51 procent van hun aanwervingen gebeurden na een online traject. Online bleek dus belangrijker dan alle andere rekruteringskanalen bijeen.

Een tewerkstellingspremie voor de 50-plussers

Werkgevers die vanaf 1 april een werkzoekende 50-plusser aanwerven, die minstens 14 dagen is ingeschreven bij VBAD, ontvangen een premie van 400 tot 1000 euro per maand.

Aanwervingen blijven op kruissnelheid

Voor het vierde opeenvolgende trimester zijn de tewerkstellingsvooruitzichten in België stabiel. De rekruteringsintentie blijft redelijk gunstig, met name in de verwerkende nijverheid.

De ideale werkgever volgens de studenten

Het Zweedse adviesbedrijf Universum heeft naar jaarlijkse gewoonte een peiling gehouden onder 15.000 studenten van een honderdtal universiteiten in twintig landen. De bedoeling van deze Pan European Graduate Survey is te achterhalen welke onderneming in de ogen van de studentenbevolking de ideale werkgever is.

Jongeren overschatten hun capaciteiten

Acht van de tien jongeren zijn van oordeel dat ze goed zijn voorbereid op het beroepsleven. Maar 72 procent van de HR-managers, rekruteringsverantwoordelijken en ondernemers vinden het tegendeel. Volgens hen staan diploma's niet borg voor de verwachte competenties; rekruteerders leggen met name de nadruk op de nood aan doorzettingsvermogen en aan talenkennis.

In Frankrijk mag testen op discriminatie bij aanwerving

Testen op discriminatie is voortaan toegelaten door de Franse wet. Dit houdt in dat men twee cv's mag opsturen, die enkel verschillen inzake etnische afkomst, geslacht enz. Een bedrijf dat de twee sollicitaties verschillend behandelt, wordt dus betrapt op discriminatie.
Er is in Frankrijk wel degelijk een probleem.

Grenzen open voor knelpuntberoepen

De Belgische regering heeft besloten de grenzen nog niet volledig open te gooien voor arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten. De regering wil eerst afdoende controlemechanismen uitwerken om misbruiken te voorkomen. Er is een belangrijke uitzondering: werkgevers die vacatures voor knelpuntberoepen niet ingevuld krijgen, mogen wel degelijk een beroep doen op Polen en andere Oost-Europeanen.

Manpower neemt nieuwe positie in op de HR-markt

De Manpower groep heeft zijn wereldwijde merkstrategie vernieuwd en verandert van logo. Een nieuwe visie op Hedendaags Werken en de herpositionnering op de markt van de HR-diensten krijgen gestalte via vijf merken i.p.v.

Overtuig je rekruteerder in zeven minuten

Singles zijn al vertrouwd met "speed dating". Nu is ook "speed networking" in opmars. Het is een variante op de "elevator pitch", en het komt er op neer dat een jobzoeker in amper zeven minuten aan een rekruteringsverantwoordelijke vertelt wat die moet weten.

Nieuwe jobsite mikt op IT- en telecomspecialisten

On-linerekruteringsspecialist StepStone heeft op 13 februari een nieuwe webstek gelanceerd die zich specifiek richt tot jobzoekers in de wereld van de informatica en de telecommunicatie. De bedoeling is vraag en aanbod op deze dynamische arbeidsmarkt sneller met elkaar in contact brengen.

Onze partners