Rekrutering en selectie

Solliciteren kan nu ook met SMS

Het Nederlandse bedrijf JobFone biedt binnenkort aan werkzoekenden de mogelijkheid op een jobadvertentie te reageren door het simpele verzenden van een SMS-berichtje. Vanuit de database van JobFone wordt het voordien opgeslagen profiel van de jobzoeker automatisch verzonden naar het aanwervende bedrijf.

Uitzendsector verwacht goed eerste trimester

De negende Federgon-RSS aanwervingsbarometer staat op mooi weer. De uitzendkantoren die aangesloten zijn bij Federgon Recruitment & Selection verwachten een toenemende activiteit in het eerste trimester van 2006.

Werkgelegenheidsplan voor het Brusselse gewest

Gewestminister voor Economie Benoît Cérexhe heeft een tewerkstellingsplan voor Brussel uitgewerkt.

Wallonië pakt knelpuntberoepen aan met Job Focus

De Waalse ondernemingen krijgen veel vacatures niet ingevuld, hoewel Wallonië 260.000 werklozen telt.

Super-premie bij aanwerving van 55-plussers

De Vlaamse regering lanceert een "meerbanenplan" dat bedoeld is om de aanwerving van 55-plussers, allochtonen of gehandicapten te stimuleren. De werkzoekenden uit deze drie categorieën krijgen de gelegenheid drie weken eerder op de hoogte te komen van vacatures.

Veel Britse HRM'ers vliegen met de ogen dicht

Meer dan één Britse HR manager op drie kan geen cijfer plakken op het absenteïsmeniveau binnen zijn bedrijf, of op de gemiddelde duur waarin iemand binnen dezelfde functie blijft werken, of op de kost van een aanwerving.

Engineering, een nieuwe jobsite voor ingenieurs

Ingenieurs en technische profielen beschikken voortaan over een gespecialiseerde jobsite: Engineering Channel. Het is een initiatief van StepStone, specialist in on-linerekrutering. Behalve jobaanbiedingen die speciaal op maat zijn voor de doelgroep, biedt de site adviezen en links naar opleidingen, beroepsverenigingen en geselecteerde websites.

Opgelet voor valkuilen in nieuwe regeling voor jobstudenten

Sinds begin 2006 geldt de nieuwe regelgeving die een bedrijf de mogelijkheid biedt een student in de loop van het school- of academiejaar tewerk te stellen tegen verlaagde sociale bijdragen. Voortaan mogen studenten twee maal 23 dagen werken zonder de normale SZ-afhoudingen op hun loon. Maar opgelet: er schuilen addertjes in het gras.

Wegwijs door wirwar van tewerkstellingsmaatregelen

De VDAB heeft een website ontwikkeld die de weg toont in de wirwar van tewerkstellingsmaatregelen die momenteel van kracht zijn op het federale en op het Vlaamse niveau. Slimtewerkstellen.be, zo luidt de naam, richt zich zowel tot de werkgever als tot de werknemer. De bezoeker beantwoordt enkele vragen en krijgt als resultaat een pagina die alle maatregelen, subsidies enz.

Vragen over het gebruik van Google bij personeelsselectie

Even de naam van die jobkandidaat intikken in Google, et voilà: als hij/zij betrapt wordt op lidmaatschap van een onfrisse club of op een jeugdzonde, komt er misschien geen jobinterview.

Onze partners