Rekrutering en selectie

Vlaanderen stuurt meer sociale inspecteurs op pad

Het aantal inspecteurs van de Vlaamse sociale inspectie stijgt van 15 naar 37. Zij zullen o.m. controleren of de tewerkstelling van buitenlandse werknemers volgens de regels gebeurt (arbeidskaart, loon- en arbeidsvoorwaarden). Andere actieterreinen zijn de detachering, de uitzendarbeid met buitenlandse werknemers, en de correcte toepassing van Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Socialedienstenbedrijf Securex gaat 150 aanwervingen doen

Securex gaat de arbeidsmarkt op om 150 bijkomende aanwervingen te doen. Onder het motto "Ik wil aandacht" voert de socialedienstenleverancier een employer branding campagne om specialisten aan te trekken op uiteenlopende domeinen, zoals juristen, informatici, economisten en klantenadviseurs.

Outplacement voortaan verplicht voor afgedankte 45-plussers

Sedert 31 maart 2006 is een afgedankte 45-plusser de facto verplicht outplacement aan te vragen. Als hij geen gebruik maakt van het recht om outplacement aan te vragen, of niet meewerkt met de aangeboden outplacementbegeleiding, zal hij immers gesanctioneerd worden door de RVA. De sanctie bestaat uit het verlies van de werkloosheidsuitkering gedurende een bepaalde periode.

België opent grenzen voor Oost-Europese knelpuntberoepers

De federale regering heeft een ontwerp van KB goedgekeurd dat een versoepelde procedure instelt voor de aanwerving van arbeidskrachten uit de nieuwe EU-landen die een vak uitoefenen dat voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen. De Vlaamse lijst telt 113 beroepen, de Waalse 90, de Brusselse 52 en de lijst van de Duitstalige Gemeenschap 53.

Loon opnieuw topcriterium in Nederland

Voor het eerst in jaren is in Nederland het salaris opnieuw het belangrijkste criterium dat sollicitanten hanteren bij de keuze van een (nieuwe) werkgever. Ook een vast contract is weer heel belangrijk. In de voorbije jaren stond gewoonlijk de werksfeer bovenaan. Dit blijkt uit een langlopend onderzoek bij 50.000 personen.

Duitse HR-directeuren hebben hoogste loonpakket

In Duitsland verdienen human resources directeuren meer dan elders in Europa. Dat blijkt uit een studie door Mercer Human Resources Consulting. Het gemiddelde basissalaris per jaar bedraagt er 128.400 euro. Dit is een fractie minder dan in het Verenigd Koninkrijk.

Rekruteerders willen kandidaturen van hogere kwaliteit

Bij 115 Franse ondernemingen die samen een groot aantal aanwervingen verrichten is een peiling gevoerd over e-rekrutering. Voor liefst 96 procent van de respondenten is in de komende twee jaar prioriteit nummer 1 het verhogen van de kwaliteit van de cv's die zij binnenkrijgen. Daarna komen het verbeteren van de relatie met de kandidaten, van de interne processen en van het imago als werkgever.

RVA publiceert zijn jaarverslag over 2005

In zijn Jaarverslag 2005 verschaft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een globaal en synthetisch overzicht van hoe zij haar opdrachten heeft vervuld. Het document bevat ook precieze cijfers over de evolutie van de werkloosheid in België.

Uitzendarbeid wordt almaar belangrijker in Europa

Omgerekend in voltijdequivalenten verschaffen de uitzendkantoren in de EU-15 werk aan 1,3 procent van de totale arbeidende bevolking. Dit blijkt uit een verslag van de Europese stichting voor de verbetering van de leef- en arbeidsvoorwaarden.
De studie richt de schijnwerper op de uitzendsector in de EU-25 plus Noorwegen en de kandidaatlanden Bulgarije en Roemenië.

Mijlpaal voor online rekrutering in VS

Uit een onderzoek door adviesbedrijf Booz Allen Hamilton bij 73 grote werkgevers in de VS blijkt dat vorig jaar 51 procent van hun aanwervingen gebeurden na een online traject. Online bleek dus belangrijker dan alle andere rekruteringskanalen bijeen.

Onze partners