Rechtspraak

Goed ontslagdossier helpt bedrijf proces winnen

Een leidinggevende was wegens diefstal op staande voet ontslagen, maar werd achteraf door de strafrechter vrijgesproken. De werknemer vorderde een opzeggingsvergoeding en normaal had hij dat proces moeten winnen. Hij ving bot omdat het goed opgebouwde ontslagdossier van de werkgever nog andere bezwarende feiten bevatte dan de diefstal waarvoor hij strafrechtelijk was vrijgesproken.

E-mails inkijken maakt ontslag nietig

Een personeelsafgevaardigde die tijdens de werkuren een eigen business runde werd om dringende reden ontslagen. De feiten waren zeer flagrant. Toch verklaarde het Arbeidshof het ontslag nietig omdat de werkgever het e-mailverkeer van de betrokkene had ingekeken.

Kopie van akkoord na ontslag is waardeloos

Ondanks zijn schriftelijk akkoord met een opzeggingsvergoeding van drie maanden loon bekwam een ontslagen werknemer voor de arbeidsrechtbank een aanvullende opzeggingsvergoeding. De overeenkomst bestond in slechts één exemplaar en was niet waterdicht geformuleerd.

Falende opleiding en preventie kost veroordeling

Te weinig investeren in opleiding en in preventie heeft de Vlaamse Opera een veroordeling wegens onopzettelijke doodslag en 55.000 euro boete opgeleverd. De werkgever werd aansprakelijk gesteld voor de dood van een podiumtechnicus die verpletterd werd onder een neerstortend decorstuk.

"Oogluikend toelaten is deelnemen aan misdrijf"

Een uitbater van wegrestaurants is schuldig bevonden aan mensenhandel, illegale tewerkstelling en sociale fraude en veroordeeld tot hoge geldboetes. De uitbater kon weten dat de aannemer zijn toilettenpersoneel zou uitbuiten maar sloot toch een contract af, en dat stond gelijk aan deelneming aan het misdrijf, oordeelde de correctionele rechtbank van Gent.

RSZ eist bijdragen op lidgeld van koopjessite

Een werkgever die voor zijn werknemers het inschrijvingsgeld had betaald voor een koopjeswebsite moet op dat toegestane voordeel sociale bijdragen betalen, zelfs als de werknemers geen aankopen deden. Het Arbeidshof gaf gelijk aan de RSZ, die had aangevoerd dat het inschrijvingsgeld onder het loonbegrip valt.

Stevig dossier redt werkgever van veroordeling

Een vrouw werd ontslagen kort na een afwezigheid in het kader van een in vitro fertilisatie. Zij vorderde een beschermingsvergoeding. De werkgever werd in beroep vrijgesproken van discriminatie op grond van geslacht omdat hij onweerlegbaar kon aantonen dat het ontslag te maken had met een dalende omzet.

Mandaat mag afgevaardigde niet benadelen

U mag de criteria voor een meriteverhoging niet op zo'n manier vastleggen, dat een personeelsafgevaardigde er onmogelijk kan aan voldoen omdat hij tijd moet besteden aan zijn vakbondsactiviteiten. Dat besliste het Hof van Cassatie. De wet zegt dat een personeelsmandaat geen voordeel maar ook geen nadeel mag meebrengen.

Zwangerschap geen excuus om te laat te komen

Een werkgever pikte het niet dat een zwangere vrouw de uurregeling en de prikplicht niet respecteerde. Hij ontsloeg haar tijdens haar proeftijd met een opzeggingsvergoeding van zeven dagen loon. De werkneemster vorderde een beschermingsvergoeding van zes maanden loon.

Lagere opzegvergoeding tijdens medische bijstand

Als u een personeelslid ontslaat dat zijn arbeidsprestaties had verminderd om medische bijstand te geven aan een ziek familielid, dan mag u de opzegvergoeding berekenen op het verminderde loon. Past u daarentegen een opzegtermijn toe, dan moet die berekend worden op de situatie die bestond vooraleer de arbeidsduurvermindering aan aanvang nam.

Onze partners