Rechtspraak

Wanneer verwittigen bij langer ziek zijn?

Vier weken op rij verwittigde een zieke werkneemster haar baas pas op de voorziene werkhervattingsdag dat haar arbeidsongeschiktheid met een week werd verlengd, hoewel haar was gevraagd niet tot het laatste nippertje te wachten. Zij werd ontslagen om dringende reden, maar de werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding.

Werkgever betaalt voor fout in interimcontract

Omdat de vermeerdering van werk niet afdoende was bewezen en er geen akkoord was gevraagd aan de vakbondsdelegatie, oordeelde het Arbeidshof dat een uitzendkracht in werkelijkheid een contract van onbepaalde duur had vanaf de eerste dag van haar interimopdracht.

Zelfs niet-betwist ontslag kan willekeurig zijn

Zelfs als de betrokken arbeider of arbeidster het ontslag niet betwist, kan de werkgever veroordeeld worden tot zes maanden loon wegens willekeurig ontslag. Zo oordeelt het Hof van Cassatie in een zaak waarin de werkgever ook schuldig werd bevonden aan overtreding van het ontslagverbod bij overgang van onderneming.

Dringende reden: in het verhoor telt elk woord

In het verhoor dat de dag zelf tot een ontslag om dringende reden leidde, had een werkgever zich laten ontvallen dat hij "wist dat de bediende voor concurrenten werkte". Hoe lang hij dat wist, was onduidelijk en dus was volgens het Arbeidshof sprake van een schending van de driedagentermijn.

RSZ moet van extralegale kinderbijslag afblijven

Een werkgever mag als extralegaal voordeel de kinderbijslag verdubbelen zonder daarop aan de RSZ sociale bijdragen te betalen, zo besliste de Arbeidsrechtbank van Luik. De RSZ int momenteel deze bijdragen eigenmachtig en zonder wettelijke basis. Het vonnis krijgt vermoedelijk nog een staartje, maar in deze tijden van loonstop zal het wellicht aandacht krijgen.

Een verkoper is geen vertegenwoordiger

U bent geen uitwinningsvergoeding verschuldigd aan een commercieel medewerker die enkel verkoopt aan klanten die naar hem toe komen, ook als zijn functietitel twijfel zou kunnen zaaien. Het Arbeidshof van Brussel zette de puntjes op de i wat betreft de regels voor handelsvertegenwoordigers.

Goed ontslagdossier helpt bedrijf proces winnen

Een leidinggevende was wegens diefstal op staande voet ontslagen, maar werd achteraf door de strafrechter vrijgesproken. De werknemer vorderde een opzeggingsvergoeding en normaal had hij dat proces moeten winnen. Hij ving bot omdat het goed opgebouwde ontslagdossier van de werkgever nog andere bezwarende feiten bevatte dan de diefstal waarvoor hij strafrechtelijk was vrijgesproken.

E-mails inkijken maakt ontslag nietig

Een personeelsafgevaardigde die tijdens de werkuren een eigen business runde werd om dringende reden ontslagen. De feiten waren zeer flagrant. Toch verklaarde het Arbeidshof het ontslag nietig omdat de werkgever het e-mailverkeer van de betrokkene had ingekeken.

Kopie van akkoord na ontslag is waardeloos

Ondanks zijn schriftelijk akkoord met een opzeggingsvergoeding van drie maanden loon bekwam een ontslagen werknemer voor de arbeidsrechtbank een aanvullende opzeggingsvergoeding. De overeenkomst bestond in slechts één exemplaar en was niet waterdicht geformuleerd.

Falende opleiding en preventie kost veroordeling

Te weinig investeren in opleiding en in preventie heeft de Vlaamse Opera een veroordeling wegens onopzettelijke doodslag en 55.000 euro boete opgeleverd. De werkgever werd aansprakelijk gesteld voor de dood van een podiumtechnicus die verpletterd werd onder een neerstortend decorstuk.

Onze partners