Rechtspraak

Commissielonen tellen mee voor vakantiegeld

Het vakantiegeld van een verkoper mag niet enkel berekend worden op zijn vast loon, maar moet ook rekening houden met zijn variabel loon, te weten de commissielonen die hij verdient in de maanden waarin hij niet met vakantie is. Dat besliste het Europees Hof van Justitie.

Ook op geleende auto vraagt RSZ bijdrage

Zodra een werknemer een bedrijfswagen gebruikt, dient de werkgever dit aan te geven bij de RSZ en de maandelijkse solidariteitsbijdrage te betalen - ook wanneer het voertuig eigendom is van een andere vennootschap die het al dan niet gratis uitleent. Dat besliste het Arbeidshof.

Boete na arbeidsongeval bij onderaannemer

De correctionele rechtbank veroordeelde ArcelorMittal in Zelzate tot een geldboete van 55.000 euro voor een dodelijk arbeidsongeval. Het slachtoffer werkte voor een onderaannemer. De rechtbank oordeelde dat de veiligheidsprocedures die de staalreus oplegde aan zijn onderaannemers tekort schoten; inmiddels zijn de procedures aangepast.

Let op bij ontslag wegens blijvende ongeschiktheid

Een werknemer kan lichamelijk blijvend ongeschikt worden om zijn taken verder te vervullen. Hem ontslaan "wegens overmacht" is door een recent arrest nog delicater geworden: als u onvoldoende inspanningen deed om de arbeidspost aan te passen, kan u behalve tot een opzeggingsvergoeding ook veroordeeld worden tot een schadevergoeding wegens discriminatie op grond van handicap.

Wachtdienst buiten werkplek is geen arbeidstijd

In een ongewoon kort en verrassend arrest heeft Cassatie gezegd dat wachtdiensten waarbij de werknemer niet op de arbeidsplaats aanwezig is, maar permanent bereikbaar moet zijn, geen arbeidstijd uitmaken in de zin van de Arbeidswet. Dat gaat in tegen eerdere rechtspraak.

Arbeidshof preciseert notie "zelfde werkgever"

Wanneer u een werknemer ontslaat die onmiddellijk voorafgaand aan zijn aanwerving bij u was gedetacheerd door een onderneming waarmee uw eigen bedrijf geen rechtsband heeft, dan hoeft u voor het berekenen van zijn anciënniteit en dus ook van zijn opzegvergoeding geen rekening te houden met die periode van detachering. Zo besliste het Arbeidshof van Gent.

12 dagen om dringende reden te betwisten

Wie zijn job verliest om dringende reden, en twijfels heeft over de ontslagbevoegdheid van de ondertekenaar van de brief, heeft nog 12 werkdagen de tijd om de geldigheid van het ontslag te betwisten, zelfs als hij zich na het ontvangen van de brief niet meer heeft aangeboden op het werk. Een correcte delegatie van bevoegdheden is dus een must.

Beschermingsvergoeding ondanks akkoord van PC

Het Arbeidshof bestempelde het ontslag van een beschermde werknemer in het kader van een collectief ontslag als onregelmatig, ondanks het feit dat het was goedgekeurd door het paritair comité. De werkgever had niet aangetoond waarom uitgerekend de betrokkene weg moest, terwijl directe collega's mochten blijven; hij moet een beschermingsvergoeding betalen.

Verhoor in het Engels mocht, zegt Arbeidshof

Een werkgever uit Vilvoorde mocht wel degelijk het Vlaams Taaldecreet naast zich neerleggen en een werknemer verhoren in het Engels, zo besliste het Arbeidshof van Brussel, want de betrokkene oefende zijn job uit in verschillende landen. Volgens advocatenkantoor Claeys & Engels gaat het hof hiermee een stap verder dan een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.

Onzorgvuldige fax kost half jaarloon

In de banksector mag een ontslag wegens disciplinaire of professionele tekortkoming pas vallen na een onderhoud met de werknemer. Dat staat zo in een sectorale cao uit 2007. Omdat hij de intentie tot ontslag al had vermeld in een fax aan de raadsman van een werknemer, werd een werkgever veroordeeld tot een schadevergoeding van zes maanden loon.

Onze partners