Rechtspraak

Ontslagprocedure personeelsafgevaardigde

Wanneer u een personeelsafgevaardigde wil ontslaan, heeft u na de rechterlijke vaststelling van niet-verzoening slechts drie werkdagen om de ontslagprocedure rechtsgeldig voort te zetten. Deze regel schendt de grondwet, aldus het Grondwettelijk Hof, omdat er geen enkele garantie is dat de werkgever binnen de drie werkdagen op de hoogte zal zijn van de rechterlijke beslissing.

Ontslag: werkgever betaalt nalatigheid duur

Een werkgever is in cassatie veroordeeld tot de betaling van een opzeggingsvergoeding, berekend zoals voor arbeidscontracten van onbepaalde duur, aan een werknemer die volgens de werkgever slechts voor een bepaalde duur aan de slag was. De werkgever had nagelaten een schriftelijke arbeidsovereenkomst te laten ondertekenen voor de start van de tewerkstelling.

Ontslag: betaal groepsverzekering geen twee keer

Een werknemer mag eisen dat u hem bovenop zijn opzeggingsvergoeding ook de premies van zijn groeps- en/of hospitalisatieverzekering uitbetaalt die overeenkomen met de periode gedekt door de vergoeding. Aldus een vonnis van de arbeidsrechtbank. Als hij de premie intussen al heeft overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij, zal de werkgever dus twee keer moeten betalen.

"Richt u tot mijn advocaat" is domiciliekeuze

Als een werknemer aan zijn werkgever vraagt zich voortaan enkel tot zijn advocaat te richten, dan mag de werkgever de aangetekende brief met de kennisgeving van een ontslag om dringende reden wel degelijk rechtsgeldig naar die advocaat zenden. Dat besliste het Hof van Cassatie.

Misbruik van werk-gsm kost werknemer duur

Het Arbeidshof stelde een werkgever in het gelijk, die loon had ingehouden en een schadevergoeding had opgelegd aan een werknemer die met zijn werk-gsm vaak naar dure astrolijnen had gebeld. Maar de werkgever kreeg ook een veeg uit de pan: hij was laks geweest en had scherper moeten controleren.

Rechter mag fiscale boete van 309% milderen

Een rechtbank heeft wel degelijk de bevoegdheid om de bijzondere fiscale aanslag van 309% (geheime commissielonen) te verlagen of zelfs helemaal kwijt te schelden, zo besliste het Grondwettelijk Hof. Dat is goed nieuws voor werknemers en werkgevers die te goeder trouw of uit vergetelheid een voordeel niet hadden aangegeven.

Commissielonen tellen mee voor vakantiegeld

Het vakantiegeld van een verkoper mag niet enkel berekend worden op zijn vast loon, maar moet ook rekening houden met zijn variabel loon, te weten de commissielonen die hij verdient in de maanden waarin hij niet met vakantie is. Dat besliste het Europees Hof van Justitie.

Ook op geleende auto vraagt RSZ bijdrage

Zodra een werknemer een bedrijfswagen gebruikt, dient de werkgever dit aan te geven bij de RSZ en de maandelijkse solidariteitsbijdrage te betalen - ook wanneer het voertuig eigendom is van een andere vennootschap die het al dan niet gratis uitleent. Dat besliste het Arbeidshof.

Boete na arbeidsongeval bij onderaannemer

De correctionele rechtbank veroordeelde ArcelorMittal in Zelzate tot een geldboete van 55.000 euro voor een dodelijk arbeidsongeval. Het slachtoffer werkte voor een onderaannemer. De rechtbank oordeelde dat de veiligheidsprocedures die de staalreus oplegde aan zijn onderaannemers tekort schoten; inmiddels zijn de procedures aangepast.

Let op bij ontslag wegens blijvende ongeschiktheid

Een werknemer kan lichamelijk blijvend ongeschikt worden om zijn taken verder te vervullen. Hem ontslaan "wegens overmacht" is door een recent arrest nog delicater geworden: als u onvoldoende inspanningen deed om de arbeidspost aan te passen, kan u behalve tot een opzeggingsvergoeding ook veroordeeld worden tot een schadevergoeding wegens discriminatie op grond van handicap.

Onze partners