Rechtspraak

Hoofddoekenkwestie opnieuw actueel

Onlangs besloot de Brusselse arbeidsrechtbank dat een hoofddoekverbod onwettig is. Securex analyseert het vonnis grondig en benadrukt dat de werkgever in kwestie tot de overheidssector behoort. Privé-ondernemingen hebben meer vrijheid om uiterlijke tekenen van godsdienstige overtuiging te verbieden, maar er wordt wel uitgekeken naar wat het Hof van Justitie van de EU binnenkort zal zeggen.

Rechtbank schrapt hoofddoekverbod uit AR

In 2013 voerde een werkgever een hoofddoekverbod in, en kort daarop werd een ontslagprocedure ingezet tegen een werkneemster die al 23 jaar een hoofddoek droeg zonder dat daarover ooit opmerkingen waren gemaakt. De moslima trok naar de arbeidsrechtbank en won het pleit. De werkgever moet de betwiste bepaling uit het arbeidsreglement schrappen. Hij moet de ontslagprocedure stopzetten.

Frequente afwezigheden rechtvaardigen ontslag

Wanneer de werkgever een werknemer ontslaat wegens herhaalde (gerechtvaardigde) afwezigheden, dan hoeft die werkgever niet aan te tonen dat de afwezigheden leidden tot desorganisatie binnen de onderneming. Er is dus geen sprake van willekeurig ontslag indien de werkgever geen desorganisatie aantoont. Dat besliste Cassatie.

Voorzichtig met onbetaalde overuren

In de praktijk maken veel werknemers overuren zonder daarvoor loon of overloon te ontvangen. Indien de betrokkenen niet "bekleed zijn met een leidinggevende functie of vertrouwenspositie" speelt de werkgever evenwel met vuur, zo legt Securex uit. De wet is strikt en de rechters houden er streng de hand aan. Een proces kan financieel hard aankomen voor de werkgever.

Baas mag online communicatie nagaan

Werkgevers mogen nagaan of de werknemers tijdens de werkuren privé chatten of mailen, en de schending van de bedrijfsregels over online communicatie is een geldig motief voor ontslag. Dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het arrest ligt in lijn met de Belgische wetgeving, die aan de baas wel een zekere terughoudendheid en proportionaliteit oplegt.

U mag werkwilligen niet zomaar naar huis sturen

Tijdens een staking had een werkgever geweigerd aan de werkwilligen taken te geven. Hij had hen niet betaald. Zij spanden een proces aan wegens schending van de plicht tot werkverschaffing die wordt opgelegd door de wet op de arbeidsovereenkomst. Na het Arbeidshof stelde ook Cassatie vast dat er geen sprake was geweest van overmacht en dat de werkgever dus een fout had begaan.

Werkgever had rijbewijs moeten checken

De politierechtbank van Halle veroordeelde een transportbedrijf tot 6000 euro boete, omdat het een vrachtwagenchauffeur had aangeworven zonder te checken of de man een geldig rijbewijs had. De trucker had al vier keer een levenslang rijverbod gekregen. In december vorig jaar, toen hij in dienst was van de transportfirma, reed hij een vrouw van 71 dood en pleegde vluchtmisdrijf.

Loonsafstand in ontslagdocument ongeldig

Een werknemer kan geen afstand doen van loon, ook niet via een (standaard-)document dat hem ter ondertekening wordt voorgelegd op het ogenblik dat de dienstbetrekking eindigt. Zo'n document is bovendien ongeldig volgens het overeenkomstenrecht, omdat de werknemer niet precies weet van welke rechten hij afstand doet. Dat besliste het Arbeidshof.

Gedwongen verplaatsing wordt arbeidstijd

In principe is de woon-werkverplaatsing geen arbeidstijd. Maar als een eenzijdige beslissing van de werkgever, zoals de sluiting van regionale kantoren, de werknemer de facto dwingt van thuis rechtstreeks naar de eerste plaats van tewerkstelling te rijden, dan geldt die verplaatsing volgens het Europees Hof wel als arbeidstijd.

Klachten tegen schijnkandidaten niet kansloos

Werknemers met negatieve evaluaties die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen louter om beschermd te zijn tegen ontslag: het komt voor. Vaker dan voorheen gingen de werkgevers daar bij de vorige sociale verkiezingen tegenin door bij de rechtbank klacht in te dienen wegens rechtsmisbruik. Volgens een eerste analyse krijgen deze werkgevers vaker gehoor, vooral aan Waalse kant.

Onze partners