Rechtspraak

RECHTSPRAAK: Absenteïsme als reden tot ontslag

Het absenteïsme van een werknemer volstaat niet als reden tot ontslag. Dat ondervond een werkgever die door het Arbeidshof van Luik werd veroordeeld tot het betalen van de vergoedingen wegens willekeurig ontslag. Eén van de overwegingen was dat de betrokken werknemer niet vaker verzuimde dan de andere personeelsleden.

RECHTSPRAAK: Controle op het internetgebruik

De rechters beginnen grenzen te stellen aan cao nr. 81 van de Nationale Arbeidsraad over het internetgebruik van werknemers tijdens de werkuren. De arbeidsrechtbank in Gent gaf gelijk aan een werkgever die de inhoud van de harde schijf op een kantoorcomputer had geïnspecteerd zonder die controle aan te kondigen, wat cao nr. 81 nochtans voorschrijft.

Arbeidshof versterkt controlerecht van werkgever

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft een belangrijke uitspraak gedaan over het controlerecht van de werkgever.

RECHTSPRAAK: Ontslag om dringende reden

Het Arbeidshof in Mons velde een opmerkelijk arrest. Samen met anderen had een werkneemster een vennootschap in het leven geroepen, die concurreert met het bedrijf van haar werkgever. De werkgever ontsloeg haar op staande voet wegens oneerlijke concurrentie.
In eerste aanleg kreeg hij gelijk.

RECHTSPRAAK: Rijverbod negeren wettigt ontslag

Een salesmanager met anderhalf jaar anciënniteit had een rijverbod opgelopen, maar informeerde zijn werkgever niet en bleef de firmawagen gebruiken. Toen de werkgever dit vernam, gaf hij de man nog diezelfde dag ontslag om dringende reden. Hij was van oordeel dat het onverantwoordelijke gedrag van de salesmanager slecht was voor de faam van de firma indien de klanten het zouden vernemen.

Zelfs zonder klacht is discrimineren strafbaar

Een werkgever die geen allochtonen wil aanwerven overtreedt de Europese antidiscriminatiewet, ook indien er tegen hem nog geen klacht is ingediend. Zo luidt de kern van een Europees arrest in de zaak van de kantelpoortenproducent Feryn. Het loutere feit dat een werkgever zich op deze manier opstelt, kan sommige werkzoekenden immers ontmoedigen om hun kans te wagen.

RECHTSPRAAK: Belang van correcte classificatie

De arbeidsrechtbank veroordeelde een werkgever tot de uitbetaling van achterstallig loon aan een ontslagen werknemer, die met succes had gepleit dat hij in een te lage beroepscategorie was ondergebracht. De zaak illustreert vooral het belang van een correcte beroepsclassificatie.

RECHTSPRAAK: Regelmaat geen criterium in AO-wet

Zelfs zeer geringe prestaties die zonder enige regelmaat worden verricht, kunnen onder de wet op de Arbeidsovereenkomsten vallen, waardoor er sociale bijdragen op verschuldigd zijn door de werkgever. Dat blijkt uit een recent arrest van het Hof van Cassatie. De zaak draaide om zes aardappelontpitters die hun prestaties factureerden als zelfstandigen.

RECHTSPRAAK: Ontslag van hogere bedienden

Met een hogere bediende mag de werkgever de overeenkomst over de opzegtermijn of de opzegvergoeding ten vroegste sluiten op het tijdstip waarop de opzeg wordt gegeven. Maar wat gebeurt er wanneer de werkgever op een vroeger tijdstip, bijv. bij de aanwerving, bepaalde beloften heeft gedaan? Kan de ontslagen hogere bediende zich daar dan op beroepen, of niet?

RECHTSPRAAK: "Lichte dwang" is niet verboden

Het gebeurt wel vaker dat de werkgever een op fraude of ander wangedrag betrapt personeelslid een verklaring doet ondertekenen over de feiten, om hem daarna te ontslaan wegens dringende reden. In een recente rechtszaak achtte het Arbeidshof het geoorloofd dat de directie daarbij enige lichte dwang uitoefent.

Onze partners