Rechtspraak

Sociale inspectie mag niet altijd binnendringen

Als de sociale inspectie wil binnendringen in bewoonde lokalen en daartoe de toestemming vraagt aan de politierechter, dan mag de politierechter deze toestemming niet geven indien de sociale inspectie haar vraag baseert op documenten of verklaringen die niet aan het strafdossier worden toegevoegd. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist.

RSZ eist bewijzen voor forfaitaire vergoedingen

Een onderneming kende aan elf leidinggevenden een forfaitaire onkostenvergoeding toe van 250 euro per maand. Voor de fiscus was dit OK, maar de RSZ was van oordeel dat een gedeelte van die vergoeding een vermomd loon was waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. De rechtbank gaf de RSZ gelijk. De onderneming had meer bewijzen moeten voorleggen over elke uitgavenpost.

RECHTSPRAAK: Termijn bij ontslag wegens overmacht

Wanneer de preventieadviseur-geneesheer aan de werkgever meedeelt dat een werknemer definitief ongeschikt is om zijn werk uit te voeren, mag de werknemer in beroep gaan. Als de werkgever de verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer betekent nog vóór de beroepstermijn verstreken is, dan is hij een compenserende opzeggingsvergoeding verschuldigd, zo stelt het Arbeidshof van Luik.

RECHTSPRAAK: Dagvergoeding als verdoken loon

Forfaitaire dagvergoedingen voor medewerkers in buitendienst zijn alleen vrij van sociale bijdragen indien de werkgever kan aannemelijk maken dat tegenover deze vergoedingen reële uitgaven staan. Het feit dat de belastingdiensten de forfaitaire vergoedingen accepteren, doet voor de sociale zekerheid niet ter zake.

RECHTSPRAAK: Bonusplan vereist doelstelling

Wanneer een arbeidsovereenkomst een bonusregeling omvat die gekoppeld is aan het bereiken van bepaalde doelstellingen, dan begaat de werkgever een contractuele fout indien hij nalaat deze doelstelling te formuleren. Deze nalatigheid tast immers het contractueel vastgelegd verdienvermogen van de werknemer aan, aldus het Arbeidshof.

Carrefour mocht dwangsommen laten opleggen

De arbeidsrechtbank in Brussel heeft geordeeld dat Carrefour juist had gehandeld toen het via eenzijdige verzoekschriften dwangsommen liet opleggen aan stakers die de toegang tot de warenhuizen zouden belemmeren. De vakbond BBTK gaat in beroep. Eerder had een rechtbank in Veurne Carrefour afgewezen.

Bedrijfsleider mag zijn auto verhuren aan de firma

Een bedrijfsleider mag zijn privé-auto verhuren aan de vennootschap zonder dat hij op het huurbedrag BTW moet aanrekenen. Zo luidt een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Het proces was aangespannen door de BTW-administratie. De rechtbank stelt wel als voorwaarde dat er geen tekenen mogen zijn dat de zaakvoerder nog andere wagens zal verhuren aan zijn vennootschap.

De bedrijfswagen tijdens de opzeggingstermijn

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd mits naleving van een opzeggingstermijn, zal de werknemer zijn firmawagen mogen blijven gebruiken tot het einde van deze termijn. Wanneer de werkgever deze regel niet naleeft, stelt hij zich bloot aan veroordeling door de rechtbank.

RECHTSPRAAK: Eenzijdig verzoekschrift tegen stakers

Als op voorhand geweten is dat een stakingsactie zal plaatsvinden, is de procedure van het eenzijdig verzoekschrift niet op haar plaats. Er is immers tijd om ook de vakbonden te horen. Dat oordeelt de rechter in kort geding in Veurne. De uitspraak is een morele overwinning voor de vakbonden.

RECHTSPRAAK: Wacht niet te lang bij dringende reden

Een salesmanager was op kosten van de werkgever in het buitenland gaan dineren en op hotel geweest met een dame. De werkgever vernam dit, maar wachtte langer dan drie werkdagen om de man zijn ontslag om dringende reden te geven. Hij verloor daardoor het proces dat volgde. De werkgever werd door het Arbeidshof veroordeeld tot de betaling van een opzeggingsvergoeding van vier maanden loon.

Onze partners