Productiviteit

Samenwerken? OK, maar niet de hele tijd

Digitaal samenwerken om een probleem op te lossen verhoogt het gemiddelde prestatieniveau van de betrokken werknemers, maar verlaagt de kwaliteit van de beste oplossing die uiteindelijk uit de bus komt. Oplossing: afwisselen tussen werken in groep en alleen. En pauzes inbouwen in de onderlinge communicatie via computers en smartphones.

Landschapskantoor is echt geen goed idee

Open offices zijn goedkoper maar nefast voor de concentratie en voor het welbevinden van de medewerkers, zo concludeert een meta-studie. Het omgevingsgeluid is gewoonweg te hoog. De nieuwe trend heet Activity Based Workplaces: een mix van werkomgevingen waaruit de medewerker kiest naargelang de taak die hij te verrichten heeft.

Onze partners