Privacy

Nieuwe wet is streng voor dataverwerkers

De verantwoordelijke voor de verwerking van data in jouw onderneming riskeert geldboetes tot 15.000 euro als hij de kersverse Belgische privacywet overtreedt. Ook zijn aangestelde en/of gemachtigde en de verwerkers zelf riskeren forse sancties. De lijst met overtredingen is lang. De wet volgt de GDPR en bevat behalve de sancties weinig nieuws voor de werkgevers.

Voorzichtig met inlichtingen geven over werknemer

Vraagt men u om inlichtingen over een werknemer ter voorbereiding van een loonbeslag of een loonoverdracht? Weet dan dat daartoe geen enkele wettelijke basis meer bestaat sinds de nieuwe privacyregels van de EU (GDPR) van kracht zijn. U riskeert dat de werknemer dat niet laat passeren.

Werkvloer-camera's om dieven te betrappen

Ook vorig jaar steeg het aantal aangiften van camera's op de arbeidsplaats. De hoofdreden, aldus het NSZ, is het tegengaan van diefstal door de eigen medewerkers. Een personeelslid met lange vingers kan vaker toeslaan en daardoor aan zijn werkgever meer schade berokkenen dan een externe persoon.

Informeer goed over regels rond WK-kijken

U kan wel degelijk verbieden dat uw medewerkers arbeidstijd verbeuzelen door naar het WK voetbal te kijken via het internet. U kan ook bepaalde websites blokkeren. Het is wel absoluut noodzakelijk dat u kunt aantonen dat u de werknemers duidelijk hebt geïnformeerd.

4 hardnekkige misverstanden over GDPR

Denkt u dat de EU-wet over de persoonsgegevens niet op u van toepassing is? Of dat de klus is geklaard zodra uw bedrijfsdocumenten zijn aangepast? Dat u persoonsgegevens voor onbepaalde tijd mag bewaren en dat e-mails niet onder de regeling vallen? Dan heeft u het verkeerd voor.

Helft van hr-afdelingen kent GDPR niet

GDPR? De helft van de hr-afdelingen hoort het in Keulen donderen. Amper 2% is klaar voor de nieuwe Europese privacyrichtlijn. En in het beste geval zal ongeveer de helft in orde zijn wanneer de richtlijn over drie maanden wet wordt. Dat blijkt uit een peiling van Acerta bij 155 hr-verantwoordelijken.

Impact van GDPR op monitoren van online activiteit

Het monitoren van het digitale doen en laten van uw werknemer vereist een delicate afweging tussen verschillende principes. U kende daarover al cao nr 81. Binnenkort treedt de nieuwe EU-richtlijn over privacy in werking. Wat is de impact hiervan op het monitoren van de internetactiviteit van uw werknemers? Securex vatte dat samen in een schema.

Schema over controle via gps en geolokalisatie

Securex publiceert een schema dat u helpt bij het invoeren en beheren van een gps- of geolokalisatiesysteem, dat u ondermeer de mogelijkheid biedt op te volgen of een medewerker met buitendienst zijn arbeidstijden wel respecteert. Het schema houdt al rekening met GDPR, dat zijn de EU-privacyregels die binnenkort ingaan.

Privacyrichtlijn veroorzaakt aanwervingsgolf

Het aftellen is bezig naar de nieuwe Europese regels over persoonsgegevens. Voor de implementatie en opvolging daarvan zijn 2 bedrijven op 3 van plan nieuwe profielen aan te werven op vaste basis. 60% plant eveneens tijdelijke ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek door Robert Half. Er zijn IT'ers nodig, maar ook mensen met de juiste soft skills om teams op te zetten.

Kan dringende reden na doorzoeken van laptop?

Een werknemer werd verdacht van concurrerende activiteiten. In het bijzijn van een deurwaarder doorzocht de werkgever de laptop die de betrokkene ter beschikking had gekregen. Er volgde een ontslag om dringende reden. Maar vormden de aangetroffen bestanden en mails wel rechtmatig verkregen bewijs? Daarop gaf het Arbeidshof een genuanceerd antwoord. Analyse door Securex.

Onze partners