Personeelsadministratie

Loongrens voor borgtocht eindelijk bepaald

De borgtocht - het bedrag dat sommige werknemers moeten blokkeren op een bankrekening - bedraagt in 2016 één maandloon indien het jaarloon niet hoger is dan 39.824 euro. Verdient de betrokken werknemer méér, dan moet hij het equivalent van drie maandlonen vastzetten. Details bij Securex, dat ook uitlegt hoe deze bedragen geïndexeerd zullen worden.

Asielzoeker aangeworven? Hou kalender in het oog

Wanneer een asielzoeker beschikt over een geldig verblijfsdocument en een geldige arbeidskaart C mag u hem in dienst nemen zonder bijkomende administratieve verplichtingen. U moet wel de kalender in de gaten houden en er op toezien dat uw werknemer tijdig de verlenging van de beide documenten aanvraagt.

Hoeveel vrije dagen in mei voor uw deeltijders?

Drie van de 10 wettelijke feestdagen vallen in mei. Voltijdse werknemers zijn aan het feest. Voor deeltijders liggen de zaken complexer. Als ze 5 dagen per week aan de slag zijn in een vast werkrooster, dan hebben ze dezelfde rechten als een full-timer. Hoe het zit met de andere deeltijdse werknemers wordt uitgelegd in een artikel van Securex.

Nieuwe forfaits buitenlandse reizen zijn gekend

De forfaitaire dagvergoedingen bij buitenlandse reizen die de RSZ en de fiscus aanvaarden als kosten eigen aan de werkgever zijn gepubliceerd en van toepassing met terugwerkende kracht tot 1 april. De vergoedingen worden geacht de kosten van maaltijden en van de andere kleine uitgaven te dekken. Toelichting en downloadlinks vindt u bij Securex en Group S.

Maak een fiche bij elke buitenlandse trip

Wanneer een medewerker op zakenreis gaat, doet de werkgever er goed aan de basisgegevens over de trip te noteren. Het gaat dan over vluchtnummers, vertrek- en aankomsttijden, contactgegevens van hotel en congrescentrum enzovoort. Zijn mobiel telefoonnummer is niet genoeg. De aanslagen in Brussel hebben bewezen dat het gsm-netwerk urenlang kan uitvallen bij calamiteiten.

Naar meer werkweken tussen 31 en 45 uren

Met groen licht van de federale regering werkt Kris Peeters verder aan de veralgemening van de annualisering van de 38-urige werkweek. In piekperioden zal u binnen de grens van 9u per dag tot 45u per week mogen inplannen; de dalperioden mogen in een ander kwartaal liggen. Meer bedrijven met fluctuerende activiteitsniveaus zullen kunnen besparen op overlonen.

Aanslagen gelden als overmacht

De aanslagen gelden als overmacht in de context van de tijdelijke werkloosheid. Wie niet kon werken, en aan de andere voorwaarden voldoet, heeft recht op een vergoeding van de RVA. Dat geldt ook voor de duizenden die nog steeds hun arbeidsovereenkomst niet kunnen uitvoeren. Op de site van de RVA vindt de werkgever de toelichting bij deze situatie.

U mag Milquet-boetes 2009 terugvorderen

De Raad van State heeft een arrest geveld dat de werkgevers toelaat de "bijdragen" terug te vorderen die zij voor het jaar 2009 hadden betaald omdat hun sector te weinig opleidingsinspanningen had gedaan. Die bijdragen werden vaak Milquet-boetes genoemd naar de minister die ze had ingevoerd. Het is onduidelijk wat er nu moet gebeuren met de geïnde boetes voor andere jaren.

Vergeet niet IPT's nog deze maand te melden

Indien een loontrekkende werknemer in uw onderneming vorig jaar een Individuele Pensioen Toezegging kreeg, dan mag u niet vergeten dit te melden uiterlijk op 31 maart 2016. Het bedrag hoeft u niet mee te delen. U dient wel te bewijzen dat in uw bedrijf of in de betrokken bedrijfseenheid een aanvullend pensioen bestaat voor alle werknemers.

Vakantie voor 11 soorten niet-gewerkte dagen

Voor de berekening van de duur van de vakantie waarop een medewerker recht heeft, tellen niet alleen de effectief gepresteerde dagen mee. Er bestaan niet minder dan 11 soorten van niet-gepresteerde dagen die op een of andere manier in de berekening moeten betrokken worden. Het overzicht is te vinden bij HrWorld.

Onze partners