Personeelsadministratie

Nieuwe forfaits buitenlandse dienstreizen

Het Staatsblad publiceert de nieuwe verblijfsvergoedingen voor medewerkers op dienstreis in het buitenland die door de fiscus zonder verder bewijs worden aanvaard. De hoogste dagvergoeding is 105 euro, ze geldt in meer dan 10 landen. De kosten voor de reis zelf en het hotel zijn niet inbegrepen.

Indexsprong vertraagd, maar zonder gevolgen

De indexsprong zal op zijn vroegst in april van kracht worden. De vertraging blijft zonder concrete gevolgen. Door de lage inflatie zal geen enkele sector intussen de drempel voor een automatische loonaanpassing overschrijden, dus ook niet de textiel en de distributie. Inmiddels kan u zich al voorbereiden dankzij diverse analyses van sociale secretariaten.

Sociale sleutelbedragen in handige tabel

Een groot aantal sociale sleutelbedragen kan u voortaan elke maand downloaden in één tabel. Deze "sociolist" toont de recentste wijzigingen met een kleurcode. U kan kiezen voor een sorteerbare Excelversie en een PDF-versie. De tabel wordt opgesteld en bijgehouden door Securex.

Gratis modeldocument over woon-werkvergoeding

Om de regelgeving over de vergoeding voor de woon-werkverplaatsingen correct toe te passen dient u voor alle betrokken medewerkers te beschikken over een aantal concrete gegevens, die zij alleen kunnen leveren. Het makkelijkste is dat u hen daarover een verklaring op eer laat ondertekenen. Securex heeft een modeldocument opgesteld, dat u kosteloos kunt downloaden.

Vakantie van arbeiders zal werkgever minder kosten

Wellicht al vanaf het tweede kwartaal van dit jaar daalt de kwartaalbijdrage die de werkgever betaalt voor de vakantieregeling van zijn arbeiders. De regering heeft een ontwerp-KB goedgekeurd dat het percentage in stappen vermindert van de huidige 6 naar 5,57. De maatregel is een compensatie voor de invoering van het eenheidsstatuut.

Info over tewerkstellingsmaatregelen

Uiterlijk op 10 maart ontvangt u van de RSZ het overzicht van uw gebruik van de diverse maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de voorbije periode. Denk eraan deze informatie binnen de maand na ontvangst intern bekend te maken, anders riskeert u dat het Toezicht op de Sociale Wetten u een sanctie van niveau 2 oplegt.

Smartphone maakt attest voor jobstudenten

Studenten kunnen voortaan met hun smartphone verifiëren hoeveel dagen ze nog mogen werken met verminderde sociale bijdragen. Ze kunnen daarover een attest aanmaken en dit doorsturen naar een werkgever. De app student@work is gratis te downloaden van de Play Store (Android) en de App Store (Apple).

Griep: de verplichtingen van de werkgever

De griep is in het land, en werknemers die ziek worden dienen u te verwittigen. Goed om te weten: een medisch attest kan u enkel eisen als dat in het arbeidsreglement staat. De werkgever, van zijn kant, moet gewaarborgd (dag)loon betalen. Maar de toepassing is niet voor iedereen gelijk.

Welke risico's wanneer u Dimona vergeet?

Indiensttredingen en uitdiensttredingen dient u elektronisch te melden aan de RSZ middels de Dimona-procedure. Minder gekend zijn de sancties voor de werkgever die deze verplichting niet nakomt. Deze sancties zijn niet mals. Ze gaan van minimum 2717 euro solidariteitsbijdrage aan de RSZ tot zeer forse geldboetes en celstraf op grond van het Sociaal Strafwetboek.

Wegwijs in formulieren ziekte en ongeval

Werknemers die door ziekte of ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) of door een geboorte of adoptie een tijd lang buiten strijd zijn, hebben recht op een uitkering arbeidsongeschiktheid. Als werkgever dient u allerlei formaliteiten te vervullen. Het Riziv heeft een handig overzicht online gezet.

Onze partners