Personeelsadministratie

Bedienden krijgen binnenkort eerste junipremie

Eind deze maand loopt de referteperiode ten einde van de junipremie voor de bedienden in PC nr. 200. Van elke begunstigde zal dan geweten zijn hoeveel prestatiedagen en gelijkgestelde dagen hij op zijn actief heeft. Dat aantal bepaalt of hij eind juni de volle premie van 250 euro bruto ontvangt, of een deel daarvan. Toelichting, onder meer over de gelijkstellingen, bij Securex.

Mobiele deeltijders en "plaats van tewerkstelling"

Een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke deeltijdse werknemer dient ter beschikking te zijn op de plaats van tewerkstelling. Maar soms is de plaats van tewerkstelling niet evident. Denk aan bouwvakkers, pizzabezorgers, taxichauffeurs of vrachtwagenbestuurders. Is uw deeltijdse werknemer veel onderweg, leg dan een kopie van de arbeidsovereenkomst in het voertuig, adviseert Securex.

Tips voor een goed huishoudelijk reglement

Een zorgvuldig opgesteld huishoudelijk reglement is van goudwaarde wanneer in uw onderneming sociale spanningen aan de oppervlakte komen. U beschikt dan immers over een praktische leidraad voor het overleg. Wat er in dit wettelijk opgelegd document allemaal aan de orde moet komen, en hoe u dat best aanpakt, staat in detail uitgelegd op de blog van SD Worx.

Deadline terugbetaling educatief verlof

Werkgevers in het Brusselse en het Waalse Gewest, opgelet: 30 juni is de uiterste datum voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling van de lonen van uw werknemers die in het schooljaar 2014-2015 betaald educatief verlof namen. Voor werkgevers in het Vlaams Gewest is het te laat; de deadline was 31 maart.

Loongrens voor borgtocht eindelijk bepaald

De borgtocht - het bedrag dat sommige werknemers moeten blokkeren op een bankrekening - bedraagt in 2016 één maandloon indien het jaarloon niet hoger is dan 39.824 euro. Verdient de betrokken werknemer méér, dan moet hij het equivalent van drie maandlonen vastzetten. Details bij Securex, dat ook uitlegt hoe deze bedragen geïndexeerd zullen worden.

Asielzoeker aangeworven? Hou kalender in het oog

Wanneer een asielzoeker beschikt over een geldig verblijfsdocument en een geldige arbeidskaart C mag u hem in dienst nemen zonder bijkomende administratieve verplichtingen. U moet wel de kalender in de gaten houden en er op toezien dat uw werknemer tijdig de verlenging van de beide documenten aanvraagt.

Hoeveel vrije dagen in mei voor uw deeltijders?

Drie van de 10 wettelijke feestdagen vallen in mei. Voltijdse werknemers zijn aan het feest. Voor deeltijders liggen de zaken complexer. Als ze 5 dagen per week aan de slag zijn in een vast werkrooster, dan hebben ze dezelfde rechten als een full-timer. Hoe het zit met de andere deeltijdse werknemers wordt uitgelegd in een artikel van Securex.

Nieuwe forfaits buitenlandse reizen zijn gekend

De forfaitaire dagvergoedingen bij buitenlandse reizen die de RSZ en de fiscus aanvaarden als kosten eigen aan de werkgever zijn gepubliceerd en van toepassing met terugwerkende kracht tot 1 april. De vergoedingen worden geacht de kosten van maaltijden en van de andere kleine uitgaven te dekken. Toelichting en downloadlinks vindt u bij Securex en Group S.

Maak een fiche bij elke buitenlandse trip

Wanneer een medewerker op zakenreis gaat, doet de werkgever er goed aan de basisgegevens over de trip te noteren. Het gaat dan over vluchtnummers, vertrek- en aankomsttijden, contactgegevens van hotel en congrescentrum enzovoort. Zijn mobiel telefoonnummer is niet genoeg. De aanslagen in Brussel hebben bewezen dat het gsm-netwerk urenlang kan uitvallen bij calamiteiten.

Naar meer werkweken tussen 31 en 45 uren

Met groen licht van de federale regering werkt Kris Peeters verder aan de veralgemening van de annualisering van de 38-urige werkweek. In piekperioden zal u binnen de grens van 9u per dag tot 45u per week mogen inplannen; de dalperioden mogen in een ander kwartaal liggen. Meer bedrijven met fluctuerende activiteitsniveaus zullen kunnen besparen op overlonen.

Onze partners