Personeelsadministratie

Sommige leervergoedingen gaan omhoog

Het nieuwe schooljaar begint, en de overschrijding van de spilindex duwt het GMMI omhoog. Dat zijn twee redenen om dringend te checken of de vergoedingen die jouw onderneming betaalt aan leerlingen en stagiairs nog correct zijn. Securex publiceert een tabel van de overeenkomsten waar het over gaat.

Split billing: RSZ soepeler dan fiscus

Wanneer de werknemer het privégebruik van zijn bedrijfssmartphone of -gsm correct betaalt, is er voor de RSZ geen sprake van een voordeel in natura waarop bijdragen van toepassing zijn. De fiscus eist een directe facturatie van dat privégebruik door de provider aan de werknemer, maar de RSZ is ook al tevreden als de werknemer zijn privéaandeel aan de werkgever betaalt.

Nieuwe forfaits buitenlandse opdrachten

Het is de afgelopen jaren vaak een gedoe geweest met de dagforfaits bij buitenlandse dienstreizen. De meest recente tabel, geldig sinds 1 juli 2018, kan je downloaden via deze hyperlink.

Nieuwe grensbedragen bij beslag door DAVO

De basisbedragen van het leefloon zijn per 1 juli omhoog gegaan. Een alleenstaande, bijvoorbeeld, ontvangt voortaan 892,70 euro. De verhoging heeft een effect op het loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld door de DAVO.  

Hogere grenswaarden geschenken aan personeel

[definitief] Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 (sic) gelden hogere RSZ-vrije maximumwaarden voor de geschenken die u bij welbepaalde gelegenheden aan uw personeel mag doen. Bij pensionering, bijvoorbeeld, gaat het nu om 1000 euro. De vakbondspremie in een aantal sectoren stijgt naar 145 euro.

Nieuwe forfaits buitenlandse dienstreizen

[definitief] De nieuwe landentabel van de aanvaarde dagforfaits voor kleine uitgaven tijdens korte dienstreizen naar het buitenland is gepubliceerd in het Staatsblad. De bedragen gelden met ingang van 6 juli 2018. Te noteren: ontvangt de werknemer voor die dagen ook maaltijdcheques, dan wordt het forfait verlaagd. Veel paperasserij dus.

Voorzichtig met inlichtingen geven over werknemer

Vraagt men u om inlichtingen over een werknemer ter voorbereiding van een loonbeslag of een loonoverdracht? Weet dan dat daartoe geen enkele wettelijke basis meer bestaat sinds de nieuwe privacyregels van de EU (GDPR) van kracht zijn. U riskeert dat de werknemer dat niet laat passeren.

Aanvullend pensioen: wijziging op til

Nieuwe werknemers zullen voortaan altijd onmiddellijk toetreden tot uw aanvullend-pensioenregeling, ook al voorziet het reglement een minimumleeftijd van 25 jaar en/of een wachttijd. Dat bepaalt een wet die in voorbereiding is. Opvallend: de wet zou met terugwerkende kracht gelden voor indiensttredingen vanaf 21 mei 2018.

Kans is groot dat u te veel betaalt aan RSZ

Bijna 4% van de werknemers geeft recht op een RSZ-vermindering die niet wordt toegepast. Het gaat al gauw om duizenden euro's. Gelukkig kan u bedragen recupereren, en het mooie is dat de RSZ zelf een tool aanbiedt die daarbij van nut is.

Alles wat u moet weten over jaarlijkse vakantie

"Jaarlijkse vakantie", Europese vakantie, seniorvakantie, jeugdvakantie: wat betekenen deze begrippen ook alweer precies? Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht? Hoe worden vakantiedagen bepaald? Op deze en vele andere vragen vindt u het antwoord in een artikelenreeks van Securex.

Onze partners