Pensioen

Toegelaten arbeid na pensioen niet definitief

Acerta signaleert dat de Raad van State negatief heeft geadviseerd over de ontwerpteksten van minister Decroo over de toegelaten activiteit van gepensioneerden. De regering werkt aan aanpassingen.

Tijdskrediet verlaagt pensioen van 55-plussers

Het opnemen van tijdskrediet met motief of van een thematisch verlof vermindert het latere pensioen niet. 55-plussers die naar halftijds tijdskrediet overschakelen komen er minder goed van af. Securex geeft de details van de nieuwe gelijkstellingsregels.

Pensioenvermindering door niet-werken bekend

Bij het berekenen van het werknemerspensioen tellen sinds 2012 sommige gelijkgestelde periodes van ‘niet-werken’ minder mee dan vroeger. Eindelijk is hierover duidelijkheid. Voor periodes van werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, canada dry, tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn de concrete berekeningsregels vastgelegd.

Welke zelfstandigen mogen nog vroeger stoppen?

Ook zelfstandigen moeten sinds kort langer werken voor ze met vervroegd pensioen mogen. Nieuwe overgangsmaatregelen zijn in het Staatsblad verschenen. Eén ervan is dat wie op 31 december van vorig jaar 60 was en 35 loopbaanjaren op de teller had, met vervroegd pensioen kan gaan wanneer hij dat wil.

Nieuwe pensioenbonus rekt loopbaan

De pensioenbonus ondergaat wijzigingen. Wie na de datum van zijn vroegst mogelijke vervroegd pensioen minder dan een jaar verderwerkt, krijgt geen bonus. Daarna stijgt de bonus in de tijd en men blijft ook na zijn 65ste verjaardag bonusrechten opbouwen - is dit de eerste stap naar pensioen op 67? De pensioenmalus voor zelfstandigen verdwijnt.

Meer toegelaten arbeid voor gepensioneerden

Het wordt makkelijker gepensioneerde loontrekkenden of zelfstandigen te overtuigen aan de slag te blijven. Gepensioneerde 65-plussers die 42 jaar carrière hadden, zullen onbeperkt mogen bijverdienen. De andere gepensioneerden mogen meer bijverdienen dan vroeger zonder sanctie op te lopen.

Regering in fout, maar u betaalt de boete

Hoewel de regering zelf niet op tijd is met de regelgeving, zullen heel wat werkgevers een boete wegens laattijdige betaling moeten neertellen in het kader van de zgn. Wijninckx-bijdrage. De kwestie belangt de werkgevers aan die een bedrijfspensioen bekostigen.

Wie fijne job heeft, wil 5 jaar langer werken

Wie zich op het werk goed in zijn vel voelt, is bereid ruim 5 jaar langer te werken dan wie als werknemer ongelukkig is. Voor een werkgever is het interessant, bij te dragen tot het geluksgevoel van zijn werknemers.

Pensioenlast gaat omhoog voor werkgevers

Werkgevers die bij AG Insurance een groepsverzekering met vaste bijdrage (defined contribution) hebben, lopen een nieuw financieel risico. Voor alle stortingen vanaf 1 januari 2013, dus niet enkel voor nieuwe contracten, garandeert de marktleider nog slechts 2,25% rente, waardoor de werkgever wettelijk verplicht zal zijn zo nodig bij te passen.

Wachten tot 65 op uw aanvullend pensioen?

De pensioenmaatregelen van di Rupo-1 halen weinig uit, zo blijkt uit het sombere rapport van de Vergrijzingscommissie. Maar ze waren nog maar het begin, zegt onze minister van Pensioenen in een reactie. Op korte termijn zal het vervroegd opnemen van het aanvullendpensioenkapitaal worden ontmoedigd.

Onze partners