Pensioen

Onbeperkt bijverdienen niet altijd beste optie

Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen als ze na hun 65ste verjaardag met pensioen gaan en 42 loopbaanjaren achter de rug hebben. In werkelijkheid, zo blijkt, heeft men er soms belang bij te opteren voor het stelsel van de begrensde beroepsinkomsten.

"Werken zoals vandaag is niet vol te houden"

Opnieuw een alarmsignaal van de werkvloer naar de top: voor de helft van de werknemers is blijven werken zoals vandaag niet vol te houden tot de pensioenleeftijd. Dat blijkt uit een Securex-peiling. Haast 1 werknemer op 2 vindt zijn job mentaal te belastend, en 1 op 3 zegt dat zijn job fysiek te zwaar is. De werknemers verwachten meer ondersteuning van de werkgever.

Alles over belastingen op uw aanvullend pensioen

De FOD Financiën publiceert een nuttig overzicht van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen. De maatregelen van de Programmawet van 22 juni 2012 (sancties, invoering van een afzonderlijke aanslag enz.) zijn erin verwerkt.

Hervorming van pensioenbonus is een feit

De programmawet van 28 juni (Staatsblad van 1 juli) concretiseert de hervorming van de pensioenbonus, die voortaan progressief zal zijn. Een nieuwigheid is dat men de bonus ook na zijn 65ste verjaardag onbeperkt kan blijven verdienen. De Rijksdienst voor Pensioenen publiceert onder voorbehoud de bedragen.

Geplafonneerde bijdragen voor bijverdieners

Indien hun inkomsten een bepaalde grens niet overschrijden, zullen de gepensioneerde bedrijfsleiders en zelfstandigen die onbeperkt mogen bijverdienen ongeveer 12% sociale bijdragen betalen. Op inkomsten van 21.865,21 euro betekent dit 668,23 euro per kwartaal.

Vanaf 2015 rem op cumul van pensioen met arbeid

Opzeggingsvergoedingen of elk als zodanig geldend voordeel zullen vanaf 2015 meetellen in de berekening van het bedrag dat een loontrekkende na zijn pensioen mag bijverdienen, wat voor veel betrokkenen in het jaar van pensionering de bijverdienmogelijkheden zal beperken. Dat blijkt uit het zopas gepubliceerde KB over het nieuwe stelsel inzake toegelaten arbeid. Group S zet alles op een rij.

Vanaf 1 juli nieuwe BV op pensioenkapitalen

Met ingang van 1 juli 2013 gelden enkele nieuwe percentages voor de bedrijfsvoorheffing op de uitkering van pensioenkapitalen die gevormd zijn door bijdragen van de onderneming of door werkgeversbijdragen ten gunste van werknemers en bedrijfsleiders. De Staat roomt ongeveer een vijfde van deze kapitalen af indien ze worden uitgekeerd op 60 of 61 jaar.

Onbeperkt bijverdienen = onbegrensde bijdragen

Het voordeel van de geplafonneerde sociale bijdragen zal verloren gaan voor de gepensioneerden die onbeperkt bijverdienen, zo blijkt uit een beslissing van de ministerraad. Gepensioneerden die binnen de grenzen van de "toegelaten activiteit" blijven, daarentegen, zullen maximaal 662 euro per kwartaal aan de RSZ moeten afdragen.

Belg heeft geen zin in langer werken dan 61

De Belg wil stoppen op 61 jaar en 38% ziet het ab-so-luut niet zitten om te werken tot 65. Zo blijkt uit de nieuwe pensioenenquête van Delta Lloyd Life. Dat wordt een groot probleem, want volgens de OESO moet België ofwel de vervroegde pensioenen afschaffen, ofwel de wettelijke pensioenleeftijd verhogen naar 73 jaar, anders stuikt het systeem ineen.

Onbeperkt bijverdienen na 42 jaar loopbaan

Het wordt binnenkort officieel: gepensioneerden met 42 jaar loopbaan zullen vanaf de maand na hun 65ste verjaardag onbeperkt mogen bijverdienen zonder dat aan hun pensioenbedrag wordt geraakt. Dit geldt voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Voor wie een kortere loopbaan had, wordt de sanctie bij overschrijding van de toegelaten activiteit gewijzigd.

Onze partners