Pensioen

Werkgever moet elk ontslag kunnen verantwoorden

De sociale partners hebben drie belangrijke overeenkomsten bereikt: over verplichte motivering van ontslag (met financiële sancties voor de werkgever die in gebreke blijft), de aanvullende pensioenen en de berekening van een nieuw indexcijfer. We zochten voor u de beste bronnen bij elkaar.

Doorwerkende 65-plussers zijn goud waard

De beste medewerkers die u kunt dromen, zijn de 65-plussers die blijven doorwerken na hun pensioen. Hun betrokkenheid en hun bevlogenheid zijn "extreem hoog", en veel hoger dan in de andere leeftijdsgroepen, zo blijkt uit onderzoek door Effectory bij 300.000 werkenden. Maar u moet niet met hen sollen, want ze vinden dat er grenzen zijn aan flexibiliteit.

Loonkost arbeiders stijgt door pensioenhervorming

Het eenheidsstatuut impliceert een stijging van de werkgeversbijdragen voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders. De stijging bedraagt 420 miljoen per jaar, dat is iets meer dan 1% van de huidige loonmassa voor arbeiders. Dat schrijft FD Magazine, een tijdschrift voor financieel directeurs, op gezag van verzekeraar AON.

Onbeperkt bijverdienen niet altijd beste optie

Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen als ze na hun 65ste verjaardag met pensioen gaan en 42 loopbaanjaren achter de rug hebben. In werkelijkheid, zo blijkt, heeft men er soms belang bij te opteren voor het stelsel van de begrensde beroepsinkomsten.

"Werken zoals vandaag is niet vol te houden"

Opnieuw een alarmsignaal van de werkvloer naar de top: voor de helft van de werknemers is blijven werken zoals vandaag niet vol te houden tot de pensioenleeftijd. Dat blijkt uit een Securex-peiling. Haast 1 werknemer op 2 vindt zijn job mentaal te belastend, en 1 op 3 zegt dat zijn job fysiek te zwaar is. De werknemers verwachten meer ondersteuning van de werkgever.

Alles over belastingen op uw aanvullend pensioen

De FOD Financiën publiceert een nuttig overzicht van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen. De maatregelen van de Programmawet van 22 juni 2012 (sancties, invoering van een afzonderlijke aanslag enz.) zijn erin verwerkt.

Hervorming van pensioenbonus is een feit

De programmawet van 28 juni (Staatsblad van 1 juli) concretiseert de hervorming van de pensioenbonus, die voortaan progressief zal zijn. Een nieuwigheid is dat men de bonus ook na zijn 65ste verjaardag onbeperkt kan blijven verdienen. De Rijksdienst voor Pensioenen publiceert onder voorbehoud de bedragen.

Geplafonneerde bijdragen voor bijverdieners

Indien hun inkomsten een bepaalde grens niet overschrijden, zullen de gepensioneerde bedrijfsleiders en zelfstandigen die onbeperkt mogen bijverdienen ongeveer 12% sociale bijdragen betalen. Op inkomsten van 21.865,21 euro betekent dit 668,23 euro per kwartaal.

Vanaf 2015 rem op cumul van pensioen met arbeid

Opzeggingsvergoedingen of elk als zodanig geldend voordeel zullen vanaf 2015 meetellen in de berekening van het bedrag dat een loontrekkende na zijn pensioen mag bijverdienen, wat voor veel betrokkenen in het jaar van pensionering de bijverdienmogelijkheden zal beperken. Dat blijkt uit het zopas gepubliceerde KB over het nieuwe stelsel inzake toegelaten arbeid. Group S zet alles op een rij.

Vanaf 1 juli nieuwe BV op pensioenkapitalen

Met ingang van 1 juli 2013 gelden enkele nieuwe percentages voor de bedrijfsvoorheffing op de uitkering van pensioenkapitalen die gevormd zijn door bijdragen van de onderneming of door werkgeversbijdragen ten gunste van werknemers en bedrijfsleiders. De Staat roomt ongeveer een vijfde van deze kapitalen af indien ze worden uitgekeerd op 60 of 61 jaar.

Onze partners