Pensioen

Waarom werken Zweedse senioren zo graag?

Hoe komt het toch dat de Zweden 8 jaar langer werken dan de Belgen en zich daar bovendien heel gelukkig bij voelen? Delta Lloyd Life liet het uitzoeken.

Werknemers vragen andere arbeidsorganisatie

Van de ruim 6000 ondervraagden in een ABVV-enquête vreest driekwart niet de lichamelijke en psychologische kracht te hebben om te kunnen doorwerken tot de wettelijke pensioenleeftijd. Er klinkt een luide vraag naar "een diepgaande herziening van de arbeidsorganisatie om rekening te houden met de menselijke factor".

Online wegwijs naar talentontwikkeling

De competentie-hiaten opvullen die ontstaan door de vergrijzing en door burn-outs en andere lange afwezigheden is voor de Vlaamse regering mogelijk, als de HR-managers focussen op de ontwikkeling van het talent dat zij in huis hebben. De regering stelt een website ter beschikking om de personeelsverantwoordelijken daarbij te helpen.

KBC motiveert ouderen met werk op maat

46% van de KBC-medewerkers is 46 jaar of ouder. Om hun kennis en ervaring langer in huis te houden heeft de bank-verzekeraar samen met SD Worx, en in overleg met de vakbonden, nieuwe loopbaanpaden uitgetekend, gebaseerd op gepersonaliseerde arbeidsovereenkomsten (i-Deals). Een medewerker kan er zelfs voor kiezen elders te gaan werken met behoud van zijn KBC-arbeidsovereenkomst.

Werkgever moet elk ontslag kunnen verantwoorden

De sociale partners hebben drie belangrijke overeenkomsten bereikt: over verplichte motivering van ontslag (met financiële sancties voor de werkgever die in gebreke blijft), de aanvullende pensioenen en de berekening van een nieuw indexcijfer. We zochten voor u de beste bronnen bij elkaar.

Doorwerkende 65-plussers zijn goud waard

De beste medewerkers die u kunt dromen, zijn de 65-plussers die blijven doorwerken na hun pensioen. Hun betrokkenheid en hun bevlogenheid zijn "extreem hoog", en veel hoger dan in de andere leeftijdsgroepen, zo blijkt uit onderzoek door Effectory bij 300.000 werkenden. Maar u moet niet met hen sollen, want ze vinden dat er grenzen zijn aan flexibiliteit.

Loonkost arbeiders stijgt door pensioenhervorming

Het eenheidsstatuut impliceert een stijging van de werkgeversbijdragen voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders. De stijging bedraagt 420 miljoen per jaar, dat is iets meer dan 1% van de huidige loonmassa voor arbeiders. Dat schrijft FD Magazine, een tijdschrift voor financieel directeurs, op gezag van verzekeraar AON.

Onbeperkt bijverdienen niet altijd beste optie

Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen als ze na hun 65ste verjaardag met pensioen gaan en 42 loopbaanjaren achter de rug hebben. In werkelijkheid, zo blijkt, heeft men er soms belang bij te opteren voor het stelsel van de begrensde beroepsinkomsten.

"Werken zoals vandaag is niet vol te houden"

Opnieuw een alarmsignaal van de werkvloer naar de top: voor de helft van de werknemers is blijven werken zoals vandaag niet vol te houden tot de pensioenleeftijd. Dat blijkt uit een Securex-peiling. Haast 1 werknemer op 2 vindt zijn job mentaal te belastend, en 1 op 3 zegt dat zijn job fysiek te zwaar is. De werknemers verwachten meer ondersteuning van de werkgever.

Alles over belastingen op uw aanvullend pensioen

De FOD Financiën publiceert een nuttig overzicht van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen. De maatregelen van de Programmawet van 22 juni 2012 (sancties, invoering van een afzonderlijke aanslag enz.) zijn erin verwerkt.

Onze partners