Pensioen

Mag uw zieke werknemer zijn firmawagen houden?

In principe moet een langdurig zieke werknemer na de periode van gewaarborgd loon zijn bedrijfswagen en andere extralegale voordelen inleveren. Als werkgever mag u in bepaalde situaties ook de betaling van de premies van de groepsverzekering stopzetten. PartenaHR raadt aan een helder beleid over deze zaken op papier te zetten en goed te communiceren.

Twee belangrijke hervormingen voor zelfstandigen

Op 1 januari 2015 worden voor zelfstandigen twee belangrijke hervormingen van kracht. Zowel hun sociale bijdragen als hun pensioen worden op een nieuwe manier berekend, wat zeker in het begin voor hoofdbrekens kan zorgen. We zochten enkele artikels bij elkaar die de nieuwe situatie uitleggen.

Wegwijs in hervorming bedrijfspensioenen

Op termijn moeten arbeiders en bedienden hetzelfde aanvullend pensioen ontvangen. Acerta zet uiteen hoe deze belangrijke hervorming wordt georganiseerd. Goed om te weten: nu nog een wijziging in een pensioenplan aanbrengen, mag enkel als zij onderdeel is van een traject dat leidt tot volledige gelijkschakeling.

Loopbanen sociaal verantwoord verlengen

De Commissie Pensioenhervorming publiceerde gisteren haar rapport. Dat pleit voor een drastische hervorming van het pensioenstelsel. Een van de uitgangspunten is dat de gemiddelde hoogte van de pensioenen moet gehandhaafd worden door de loopbanen te verlengen. Toch blijft vervroegde pensionering mogelijk, via een 'billijk, objectief en sociaal verantwoord correctiemechanisme'.

Rugzak voor Franse werknemers met 'lastig werk'

Vanaf 2015 krijgen alle Franse werknemers die blootgesteld zijn aan 'lastig werk' een rugzakje met een persoonlijke rekening. Die  geeft dan recht op vorming, deeltijds tijdskrediet en vervroegd pensioen.

Pensioen niet meer berekend in loopbaanjaren

Goed om weten voor uw medewerkers die dicht bij hun rustpensioen staan: vanaf 1 januari 2015 wordt de loopbaan geteld in gewerkte dagen, en niet meer in loopbaanjaren. Enkele maanden extra werken om nog net een bijkomend loopbaanjaar op de teller te krijgen, hoeft niet meer. Het maximale rustpensioen wordt bereikt in 14.040 voltijdse dagequivalenten.

Waarom werken Zweedse senioren zo graag?

Hoe komt het toch dat de Zweden 8 jaar langer werken dan de Belgen en zich daar bovendien heel gelukkig bij voelen? Delta Lloyd Life liet het uitzoeken.

Werknemers vragen andere arbeidsorganisatie

Van de ruim 6000 ondervraagden in een ABVV-enquête vreest driekwart niet de lichamelijke en psychologische kracht te hebben om te kunnen doorwerken tot de wettelijke pensioenleeftijd. Er klinkt een luide vraag naar "een diepgaande herziening van de arbeidsorganisatie om rekening te houden met de menselijke factor".

Online wegwijs naar talentontwikkeling

De competentie-hiaten opvullen die ontstaan door de vergrijzing en door burn-outs en andere lange afwezigheden is voor de Vlaamse regering mogelijk, als de HR-managers focussen op de ontwikkeling van het talent dat zij in huis hebben. De regering stelt een website ter beschikking om de personeelsverantwoordelijken daarbij te helpen.

KBC motiveert ouderen met werk op maat

46% van de KBC-medewerkers is 46 jaar of ouder. Om hun kennis en ervaring langer in huis te houden heeft de bank-verzekeraar samen met SD Worx, en in overleg met de vakbonden, nieuwe loopbaanpaden uitgetekend, gebaseerd op gepersonaliseerde arbeidsovereenkomsten (i-Deals). Een medewerker kan er zelfs voor kiezen elders te gaan werken met behoud van zijn KBC-arbeidsovereenkomst.

Onze partners