Pensioen

"Werken tot 67 zal uitzondering blijven"

Drie dagen na het regeerakkoord nam de regering al gas terug: in de praktijk zullen zeer weinig mensen effectief moeten werken tot de nieuwe wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar. De gemiddelde uittredeleeftijd zal altijd enkele jaren lager liggen, zei de kersverse minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.

Wie nog geen 58 is, zal langer moeten werken

Vreemd genoeg zet de "Zweedse" coalitie meer in op de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd dan op de verhoging van de effectieve uittredeleeftijd. Toch zal iedereen die vandaag nog geen 58 is op een of andere manier de weerslag voelen. En wie nog geen 51 is, zal pas op zijn 67ste zijn wettelijk pensioen kunnen ontvangen.

Uiterste datum voor aangifte IPT's nadert

Opgelet: u hebt nog tot 31 december 2014 de tijd om nog niet aangegeven intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen voor zelfstandige bedrijfsleiders en mandatarissen aan te geven bij de Databank Tweede Pensioenpijler. De vennootschap die dit nalaat, stelt zich bloot aan forse financiële sancties.

Vanaf 2016 staat uw groepsverzekering online

Een nieuwe wet sleutelt aan de regels rond het aanvullend pensioen (groepsverzekering). Het gaat om verduidelijkingen en bijsturingen, onder meer voor de bedrijfsleiders. Vanaf 2016 zal iedereen de gegevens van zijn groepsverzekering online kunnen raadplegen en zal iedereen rond zijn 45ste verjaardag een stand van zaken over zijn wettelijk en zijn aanvullend pensioen toegestuurd krijgen.

Mag uw zieke werknemer zijn firmawagen houden?

In principe moet een langdurig zieke werknemer na de periode van gewaarborgd loon zijn bedrijfswagen en andere extralegale voordelen inleveren. Als werkgever mag u in bepaalde situaties ook de betaling van de premies van de groepsverzekering stopzetten. PartenaHR raadt aan een helder beleid over deze zaken op papier te zetten en goed te communiceren.

Twee belangrijke hervormingen voor zelfstandigen

Op 1 januari 2015 worden voor zelfstandigen twee belangrijke hervormingen van kracht. Zowel hun sociale bijdragen als hun pensioen worden op een nieuwe manier berekend, wat zeker in het begin voor hoofdbrekens kan zorgen. We zochten enkele artikels bij elkaar die de nieuwe situatie uitleggen.

Wegwijs in hervorming bedrijfspensioenen

Op termijn moeten arbeiders en bedienden hetzelfde aanvullend pensioen ontvangen. Acerta zet uiteen hoe deze belangrijke hervorming wordt georganiseerd. Goed om te weten: nu nog een wijziging in een pensioenplan aanbrengen, mag enkel als zij onderdeel is van een traject dat leidt tot volledige gelijkschakeling.

Loopbanen sociaal verantwoord verlengen

De Commissie Pensioenhervorming publiceerde gisteren haar rapport. Dat pleit voor een drastische hervorming van het pensioenstelsel. Een van de uitgangspunten is dat de gemiddelde hoogte van de pensioenen moet gehandhaafd worden door de loopbanen te verlengen. Toch blijft vervroegde pensionering mogelijk, via een 'billijk, objectief en sociaal verantwoord correctiemechanisme'.

Rugzak voor Franse werknemers met 'lastig werk'

Vanaf 2015 krijgen alle Franse werknemers die blootgesteld zijn aan 'lastig werk' een rugzakje met een persoonlijke rekening. Die  geeft dan recht op vorming, deeltijds tijdskrediet en vervroegd pensioen.

Pensioen niet meer berekend in loopbaanjaren

Goed om weten voor uw medewerkers die dicht bij hun rustpensioen staan: vanaf 1 januari 2015 wordt de loopbaan geteld in gewerkte dagen, en niet meer in loopbaanjaren. Enkele maanden extra werken om nog net een bijkomend loopbaanjaar op de teller te krijgen, hoeft niet meer. Het maximale rustpensioen wordt bereikt in 14.040 voltijdse dagequivalenten.

Onze partners