Pensioen

Stoppen op 60 blijft mogelijk in bepaalde sectoren

Het gewone brugpensioen kan sinds kort pas vanaf de leeftijd van 62 jaar, maar er bestaat een tijdelijke ontsnappingsroute: de sectoren kunnen een cao afsluiten die brugpensioen vanaf 60 mogelijk maakt tot eind 2017. Zes sectoren hebben dat intussen gedaan. Die cao's bevatten wel strikte voorwaarden.

Onbeperkt werken na 65: KB is verschenen

Het is zover. Gepensioneerden mogen na hun 65 onbeperkt bijverdienen zonder dat hun pensioen wordt verminderd of geschrapt. Het KB daarover is in het Staatsblad verschenen, signaleert de UCM.

Toegelaten arbeid na pensioen in 2015

De nieuwe grensbedragen voor gepensioneerden die willen bijverdienen liggen vast. In afwachting van verdere maatregelen, die nog niet officieel zijn, is er momenteel geen limiet voor gepensioneerden van 65 jaar zijn of ouder die een bewezen loopbaan hebben van 42 jaar. Voor de andere categorieën zijn de bedragen lichtjes gestegen.

Zes maanden respijt voor aangifte oude IPT

Uitzonderlijk wordt de deadline voor het aangeven van een intern gefinancierde individuele pensioentoezegging verschoven van 31 december 2014 naar 30 juni 2015. Het gaat om de oude toezeggingen; sinds enige tijd mogen nieuwe IPT's nog uitsluitend lopen via een extern verzekeringsfonds of verzekeringsmaatschappij.

Flexwerk geeft zin om pensioen uit te stellen

Werknemers die zelf kunnen kiezen wanneer en op welke plek ze werken, voelen zich in staat langer aan de slag te blijven en zijn daartoe ook bereid. Als enkele voorwaarden zijn vervuld, wint ook de organisatie daarbij, zo besluit een studie over flexwerk in het kader van de Securex Leerstoel aan de UGent.

Marktleider verlaagt rente van groepsverzekering

AG Insurance zal op 1 april 2015 de gewaarborgde rente van zijn groepsverzekeringen verlagen van 2,25 naar 1,5 procent. De marktleider sust de werkgevers met de belofte dat zij zeker tot eind 2016 niet zelf zullen moeten bijdragen om het wettelijk verankerde minimum van 3,25 procent te halen. Twee jaar geleden garandeerden de verzekeraars nog een rente van 3,25 procent.

Gratis download: gids over groepsverzekering

Werknemers laten zich te gemakkelijk verleiden door voordelen zoals een smartphone of een bedrijfswagen, en dat komt doordat ze niet beseffen dat hun groepsverzekering op termijn een fors hoger financieel voordeel inhoudt - zo legt Assuralia uit in een gratis downloadbare brochure die antwoord geeft op de meest courante vragen.

Weldra onbeperkt bijverdienen vanaf 65

Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen vanaf 2015 onbeperkt bijverdienen bij hun pensioen. De minimum loopbaanduur (thans 42 jaar) wordt afgeschaft. Zonder limiet bijverdienen wordt ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. Dat staat in een mededeling van de ministerraad.

Pensioenhervorming maakt verzekering duurder

Het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 zal de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid duurder maken, zegt Federale Verzekering. Er blijven ook een pak vragen onbeantwoord over de groepsverzekering, zowel van de loontrekkenden als van de zelfstandige bedrijfsleiders, en over het VAPZ en de Individuele Pensioentoezegging.

Meeste vrouwen zullen veel langer moeten werken

60% van de vrouwen en 10% van de mannen zullen wel degelijk verplicht zijn om te werken tot 67 jaar, wat de minister van pensioenen ook moge beweren. Dat zegt specialist pensioenrecht Kim De Witte (KU Leuven) na een analyse van het regeerakkoord. Voor veel mensen zal ook het bedrag van hun pensioen dalen.

Onze partners