Pensioen

Vertrek op (brug-)pensioen schaadt productiviteit niet

Wanneer werknemers op pensioen of brugpensioen gaan, verandert dat gewoonlijk zo goed als niets aan de arbeidsproductiviteit van de onderneming. Zelfs in zeer kennisintensieve bedrijven, zoals hi-tech, banken of consultancies, heeft het verlies van zeer ervaren werkkrachten geen negatief effect op de productiviteit van de organisatie. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven.

Pensioenwet vertraagt stijging vergrijzingskost

De kosten van de vergrijzing blijven stijgen, maar dankzij de pensioenhervorming zal dat gebeuren tegen een trager tempo dan voorheen. Dat becijferde de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Op voorwaarde dat de hervorming volledig ten uitvoer wordt gebracht, zullen er in 2060 zowat 315.000 gepensioneerden minder zijn.

Werken tot 67: wet is goedgekeurd

De pensioenhervorming van de federale regering is ongewijzigd goedgekeurd in de Kamercommissie. De wettelijke pensioenleeftijd schuift op naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030; ook voor vroeger stoppen en voor het overlevingspensioen gelden nieuwe minima. Wij vonden voor u een overzichtsartikel met alle belangrijke details.

Eigen bijdrage tweede pijler blijft erg gering

De regering had gehoopt op 3%. Maar in werkelijkheid stort de Belgische loontrekkende gemiddeld slechts 0,9% van zijn loon in zijn aanvullendpensioenplan, met als gevolg dat hij zelf minder dan 9000 euro kapitaal heeft opgebouwd. Dat blijkt volgens mediaberichten uit cijfers van Sigedis. Het aantal begunstigden van een aanvullend pensioen is wel sterk aan het stijgen.

Pensioendossier zelfstandigen staat online

Ook actieve zelfstandigen kunnen voortaan op MyPension.be alle informatie raadplegen over hun eigen wettelijk en aanvullend pensioen. Ze kunnen onvolledigheden signaleren. Maar het juiste bedrag van hun pensioen zullen ze pas eind 2016 online kunnen opvolgen.

Minimumleeftijd vervroegd pensioen snel naar 63

De federale regering heeft haar pensioenplan klaar. Blikvangers zijn de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar tegen 2030 en de erg snelle verstrenging van de loopbaanvoorwaarden en de leeftijd om vervroegd uit te stappen (62,5 jaar vanaf 2017 en 63 jaar vanaf 2018). De ontwerpteksten zijn naar de sociale partners gestuurd.

Stoppen op 60 blijft mogelijk in bepaalde sectoren

Het gewone brugpensioen kan sinds kort pas vanaf de leeftijd van 62 jaar, maar er bestaat een tijdelijke ontsnappingsroute: de sectoren kunnen een cao afsluiten die brugpensioen vanaf 60 mogelijk maakt tot eind 2017. Zes sectoren hebben dat intussen gedaan. Die cao's bevatten wel strikte voorwaarden.

Onbeperkt werken na 65: KB is verschenen

Het is zover. Gepensioneerden mogen na hun 65 onbeperkt bijverdienen zonder dat hun pensioen wordt verminderd of geschrapt. Het KB daarover is in het Staatsblad verschenen, signaleert de UCM.

Toegelaten arbeid na pensioen in 2015

De nieuwe grensbedragen voor gepensioneerden die willen bijverdienen liggen vast. In afwachting van verdere maatregelen, die nog niet officieel zijn, is er momenteel geen limiet voor gepensioneerden van 65 jaar zijn of ouder die een bewezen loopbaan hebben van 42 jaar. Voor de andere categorieën zijn de bedragen lichtjes gestegen.

Zes maanden respijt voor aangifte oude IPT

Uitzonderlijk wordt de deadline voor het aangeven van een intern gefinancierde individuele pensioentoezegging verschoven van 31 december 2014 naar 30 juni 2015. Het gaat om de oude toezeggingen; sinds enige tijd mogen nieuwe IPT's nog uitsluitend lopen via een extern verzekeringsfonds of verzekeringsmaatschappij.

Onze partners