Pensioen

Eigen bijdrage tweede pijler blijft erg gering

De regering had gehoopt op 3%. Maar in werkelijkheid stort de Belgische loontrekkende gemiddeld slechts 0,9% van zijn loon in zijn aanvullendpensioenplan, met als gevolg dat hij zelf minder dan 9000 euro kapitaal heeft opgebouwd. Dat blijkt volgens mediaberichten uit cijfers van Sigedis. Het aantal begunstigden van een aanvullend pensioen is wel sterk aan het stijgen.

Pensioendossier zelfstandigen staat online

Ook actieve zelfstandigen kunnen voortaan op MyPension.be alle informatie raadplegen over hun eigen wettelijk en aanvullend pensioen. Ze kunnen onvolledigheden signaleren. Maar het juiste bedrag van hun pensioen zullen ze pas eind 2016 online kunnen opvolgen.

Minimumleeftijd vervroegd pensioen snel naar 63

De federale regering heeft haar pensioenplan klaar. Blikvangers zijn de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar tegen 2030 en de erg snelle verstrenging van de loopbaanvoorwaarden en de leeftijd om vervroegd uit te stappen (62,5 jaar vanaf 2017 en 63 jaar vanaf 2018). De ontwerpteksten zijn naar de sociale partners gestuurd.

Stoppen op 60 blijft mogelijk in bepaalde sectoren

Het gewone brugpensioen kan sinds kort pas vanaf de leeftijd van 62 jaar, maar er bestaat een tijdelijke ontsnappingsroute: de sectoren kunnen een cao afsluiten die brugpensioen vanaf 60 mogelijk maakt tot eind 2017. Zes sectoren hebben dat intussen gedaan. Die cao's bevatten wel strikte voorwaarden.

Onbeperkt werken na 65: KB is verschenen

Het is zover. Gepensioneerden mogen na hun 65 onbeperkt bijverdienen zonder dat hun pensioen wordt verminderd of geschrapt. Het KB daarover is in het Staatsblad verschenen, signaleert de UCM.

Toegelaten arbeid na pensioen in 2015

De nieuwe grensbedragen voor gepensioneerden die willen bijverdienen liggen vast. In afwachting van verdere maatregelen, die nog niet officieel zijn, is er momenteel geen limiet voor gepensioneerden van 65 jaar zijn of ouder die een bewezen loopbaan hebben van 42 jaar. Voor de andere categorieën zijn de bedragen lichtjes gestegen.

Zes maanden respijt voor aangifte oude IPT

Uitzonderlijk wordt de deadline voor het aangeven van een intern gefinancierde individuele pensioentoezegging verschoven van 31 december 2014 naar 30 juni 2015. Het gaat om de oude toezeggingen; sinds enige tijd mogen nieuwe IPT's nog uitsluitend lopen via een extern verzekeringsfonds of verzekeringsmaatschappij.

Flexwerk geeft zin om pensioen uit te stellen

Werknemers die zelf kunnen kiezen wanneer en op welke plek ze werken, voelen zich in staat langer aan de slag te blijven en zijn daartoe ook bereid. Als enkele voorwaarden zijn vervuld, wint ook de organisatie daarbij, zo besluit een studie over flexwerk in het kader van de Securex Leerstoel aan de UGent.

Marktleider verlaagt rente van groepsverzekering

AG Insurance zal op 1 april 2015 de gewaarborgde rente van zijn groepsverzekeringen verlagen van 2,25 naar 1,5 procent. De marktleider sust de werkgevers met de belofte dat zij zeker tot eind 2016 niet zelf zullen moeten bijdragen om het wettelijk verankerde minimum van 3,25 procent te halen. Twee jaar geleden garandeerden de verzekeraars nog een rente van 3,25 procent.

Gratis download: gids over groepsverzekering

Werknemers laten zich te gemakkelijk verleiden door voordelen zoals een smartphone of een bedrijfswagen, en dat komt doordat ze niet beseffen dat hun groepsverzekering op termijn een fors hoger financieel voordeel inhoudt - zo legt Assuralia uit in een gratis downloadbare brochure die antwoord geeft op de meest courante vragen.

Onze partners