Pensioen

Zwaar beroep versnelt verouderingsproces

De discussie over vervroegd pensioen voor zware beroepen, die in de Belgische politiek wordt gevoerd, gaat niet over futiliteiten. Wie een zwaar beroep heeft, is vroeger versleten en leeft minder lang, en dat is een argument voor een vroeger pensioen. Dat staat in het proefschrift van gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

25 uren per week ideaal voor 45-plussers

45-plussers presteren het best wanneer hun werkweek ongeveer 25 uren telt. Een langere werkweek doet de cognitieve prestaties dalen. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. De implicatie is dat deeltijdse formules moeten behoren tot de oplossingen om werken tot 67 jaar haalbaar te maken. Leesvoer voor Kris Peeters dus.

Textiel gaat senioren tweede adem geven

Na beroepsfederatie essenscia gaat ook de textielsector initiatieven ontplooien om het werk werkbaarder te maken, zodat oudere werknemers langer aan de slag kunnen blijven. De werkgevers - ook de kleine KMO's - zullen een subsidie ontvangen wanneer zij een project op poten zetten. De subsidie kan oplopen tot 0,10% van de loonmassa van de onderneming.

Vergeet niet IPT's nog deze maand te melden

Indien een loontrekkende werknemer in uw onderneming vorig jaar een Individuele Pensioen Toezegging kreeg, dan mag u niet vergeten dit te melden uiterlijk op 31 maart 2016. Het bedrag hoeft u niet mee te delen. U dient wel te bewijzen dat in uw bedrijf of in de betrokken bedrijfseenheid een aanvullend pensioen bestaat voor alle werknemers.

Aanvullend pensioen zeldzaam in KMO's

Liefst 80% van de KMO-werkgevers (tot 50 werknemers) in Vlaanderen biedt geen aanvullend pensioen aan. Ze vinden dat te duur en te complex of ze weten niet hoe eraan te beginnen, zegt Unizo. Van de plannen in het regeerakkoord is nog niets in huis gekomen. Daarom legt de werkgeversorganisatie nu zelf een voorstel op tafel.

Vakbonden starten proces tegen pensioen op 67

De drie grote vakbondskoepels stappen samen naar het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar ("een substantiële achteruitgang van het grondwettelijk recht op sociale zekerheid"). Ook de verstrenging van het vervroegd pensioen willen ze tenietdoen, omdat die vooral voor vrouwen nadelig is en dus discriminerend.

Hoogste pensioenen in privé mogen omhoog

Minister Bacquelaine zegt dat de regerende meerderheid achter zijn plan staat om vanaf 2018 het plafond van de pensioenen in de privésector te doorbreken. Dat plafond bestaat al sinds 1997 en bedraagt nu, na indexering, 2238 euro bruto of ongeveer 1670 euro netto. Wie 5000 euro bruto per maand verdient, ziet op de dag van zijn pensionering zijn inkomen meer dan gehalveerd.

Bedrijfspensioen: twee berekeningsmethodes

Een belangrijke wijziging aan de regels over aanvullende pensioenen betreft de manier waarop de rendementen worden berekend. Er bestaan nu een "horizontale" en een "vertikale" methode. Voor nieuwe pensioenplannen is de keuze vrij; wat deze vernieuwing betekent voor bestaande plannen wordt uitgelegd op de site van Securex. U zal met uw verzekeraar moeten nagaan wat in uw geval het beste is.

Bereken hoe lang u nog moet werken

Mypension.be berekent voortaan uw vroegst mogelijke pensioendatum in één stelsel, of de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum bij een gemengde loopbaan, of de impact op de pensioendatum in de andere stelsels als men met vervroegd pensioen kan in één stelsel. Voorlopig blijkt de site niet zo gebruiksvriendelijk als de ministers zeggen. Bovendien is hij niet altijd bereikbaar.

Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen?

Een gepensioneerde werknemer zonder kinderlast die nog geen 65 is, mag dit jaar 18.154 euro bijverdienen. Als hij (ook) als zelfstandige heeft gewerkt, gaat het om 14.523 euro. Group S geeft een gedetailleerd overzicht van de bedragen en de nieuwe regels. Wie 65 is of een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag onbeperkt bijverdienen.

Onze partners