Pensioen

Hoogste pensioenen in privé mogen omhoog

Minister Bacquelaine zegt dat de regerende meerderheid achter zijn plan staat om vanaf 2018 het plafond van de pensioenen in de privésector te doorbreken. Dat plafond bestaat al sinds 1997 en bedraagt nu, na indexering, 2238 euro bruto of ongeveer 1670 euro netto. Wie 5000 euro bruto per maand verdient, ziet op de dag van zijn pensionering zijn inkomen meer dan gehalveerd.

Bedrijfspensioen: twee berekeningsmethodes

Een belangrijke wijziging aan de regels over aanvullende pensioenen betreft de manier waarop de rendementen worden berekend. Er bestaan nu een "horizontale" en een "vertikale" methode. Voor nieuwe pensioenplannen is de keuze vrij; wat deze vernieuwing betekent voor bestaande plannen wordt uitgelegd op de site van Securex. U zal met uw verzekeraar moeten nagaan wat in uw geval het beste is.

Bereken hoe lang u nog moet werken

Mypension.be berekent voortaan uw vroegst mogelijke pensioendatum in één stelsel, of de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum bij een gemengde loopbaan, of de impact op de pensioendatum in de andere stelsels als men met vervroegd pensioen kan in één stelsel. Voorlopig blijkt de site niet zo gebruiksvriendelijk als de ministers zeggen. Bovendien is hij niet altijd bereikbaar.

Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen?

Een gepensioneerde werknemer zonder kinderlast die nog geen 65 is, mag dit jaar 18.154 euro bijverdienen. Als hij (ook) als zelfstandige heeft gewerkt, gaat het om 14.523 euro. Group S geeft een gedetailleerd overzicht van de bedragen en de nieuwe regels. Wie 65 is of een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag onbeperkt bijverdienen.

Geen uitbetaling bedrijfspensioen meer vóór 65

Het wetsontwerp aanvullende pensioenen is goedgekeurd. De hervorming gaat veel verder dan de wijziging van de rendementsgarantie. Nieuwe contracten moeten lopen tot de betrokkene 65 is en zullen geen uitbetalingen meer mogen voorzien voor de datum van het wettelijke pensioen. Bepalingen die een vervroegde uittreding aanmoedigen, zijn verboden voor wie in 2016 nog geen 55 zal zijn.

Overlijdensdekking beschermt bedrijfspensioen

Wie zijn werkgever verlaat, kan ervoor opteren zijn opgebouwd bedrijfspensioen niet mee te nemen. Maar als deze "slapende aangeslotene" vroegtijdig sterft, ontvangen zijn erfgenamen niets. Daar wordt nu een mouw aangepast. Het wetsontwerp over de aanvullende pensioenen introduceert een overlijdensdekking.

Proximus wil 57-plussers op "verlof" sturen

Proximus, waarvan de Staat meerderheidsaandeelhouder is, wil duizend personeelsleden van 58 of ouder wegsturen onder het stelsel van "verlof voorafgaand aan pensioen". Zowel voor het bedrijf als voor de Staat zou dit goedkoper uitvallen dan vervroegde pensionering, maar het zou uiteraard op hetzelfde neerkomen. Het is nog afwachten of er reacties komen vanuit de politiek.

Wie mag nu met (vervroegd) pensioen?

De wettelijke pensioenleeftijd gaat omhoog en de voorwaarden voor vervroegd pensioen werden verstrengd. Maar er zijn overgangsmaatregelen voorzien. Wat is op dit moment de juiste situatie? En hoe zit het met wie in december verjaart en dus in januari van het volgende kalenderjaar onder verstrengde regels zou vallen?

Pensioenlast van werkgever kan omlaag

De vakbonden gaan akkoord met een berekening van het aanvullend pensioen die kan leiden tot een lager eindbedrag. 1,75% is het nieuwe minimale rendement dat u als werkgever moet waarborgen, aldus perslekken na het overleg van de Groep van Tien. Het gaat bijna om een halvering.

Ook hoog opgeleiden willen stoppen op 60

Ook bij de hooggeschoolde Belgische werknemers hebben de meesten geen zin om aan de slag te blijven na hun 60ste, ook al achten velen zich fysiek en mentaal in staat om er dan nog twee jaar bij te doen. Dat blijkt uit de jongste studie van Securex. De nogal onverwachte bevinding brengt mee dat HR ook voor deze bevoorrechte categorie acties moet ondernemen om de betrokkenheid op peil te houden.

Onze partners