Pensioen

Vergeet niet IPT's nog deze maand te melden

Indien een loontrekkende werknemer in uw onderneming vorig jaar een Individuele Pensioen Toezegging kreeg, dan mag u niet vergeten dit te melden uiterlijk op 31 maart 2016. Het bedrag hoeft u niet mee te delen. U dient wel te bewijzen dat in uw bedrijf of in de betrokken bedrijfseenheid een aanvullend pensioen bestaat voor alle werknemers.

Aanvullend pensioen zeldzaam in KMO's

Liefst 80% van de KMO-werkgevers (tot 50 werknemers) in Vlaanderen biedt geen aanvullend pensioen aan. Ze vinden dat te duur en te complex of ze weten niet hoe eraan te beginnen, zegt Unizo. Van de plannen in het regeerakkoord is nog niets in huis gekomen. Daarom legt de werkgeversorganisatie nu zelf een voorstel op tafel.

Vakbonden starten proces tegen pensioen op 67

De drie grote vakbondskoepels stappen samen naar het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar ("een substantiële achteruitgang van het grondwettelijk recht op sociale zekerheid"). Ook de verstrenging van het vervroegd pensioen willen ze tenietdoen, omdat die vooral voor vrouwen nadelig is en dus discriminerend.

Hoogste pensioenen in privé mogen omhoog

Minister Bacquelaine zegt dat de regerende meerderheid achter zijn plan staat om vanaf 2018 het plafond van de pensioenen in de privésector te doorbreken. Dat plafond bestaat al sinds 1997 en bedraagt nu, na indexering, 2238 euro bruto of ongeveer 1670 euro netto. Wie 5000 euro bruto per maand verdient, ziet op de dag van zijn pensionering zijn inkomen meer dan gehalveerd.

Bedrijfspensioen: twee berekeningsmethodes

Een belangrijke wijziging aan de regels over aanvullende pensioenen betreft de manier waarop de rendementen worden berekend. Er bestaan nu een "horizontale" en een "vertikale" methode. Voor nieuwe pensioenplannen is de keuze vrij; wat deze vernieuwing betekent voor bestaande plannen wordt uitgelegd op de site van Securex. U zal met uw verzekeraar moeten nagaan wat in uw geval het beste is.

Bereken hoe lang u nog moet werken

Mypension.be berekent voortaan uw vroegst mogelijke pensioendatum in één stelsel, of de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum bij een gemengde loopbaan, of de impact op de pensioendatum in de andere stelsels als men met vervroegd pensioen kan in één stelsel. Voorlopig blijkt de site niet zo gebruiksvriendelijk als de ministers zeggen. Bovendien is hij niet altijd bereikbaar.

Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen?

Een gepensioneerde werknemer zonder kinderlast die nog geen 65 is, mag dit jaar 18.154 euro bijverdienen. Als hij (ook) als zelfstandige heeft gewerkt, gaat het om 14.523 euro. Group S geeft een gedetailleerd overzicht van de bedragen en de nieuwe regels. Wie 65 is of een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag onbeperkt bijverdienen.

Geen uitbetaling bedrijfspensioen meer vóór 65

Het wetsontwerp aanvullende pensioenen is goedgekeurd. De hervorming gaat veel verder dan de wijziging van de rendementsgarantie. Nieuwe contracten moeten lopen tot de betrokkene 65 is en zullen geen uitbetalingen meer mogen voorzien voor de datum van het wettelijke pensioen. Bepalingen die een vervroegde uittreding aanmoedigen, zijn verboden voor wie in 2016 nog geen 55 zal zijn.

Overlijdensdekking beschermt bedrijfspensioen

Wie zijn werkgever verlaat, kan ervoor opteren zijn opgebouwd bedrijfspensioen niet mee te nemen. Maar als deze "slapende aangeslotene" vroegtijdig sterft, ontvangen zijn erfgenamen niets. Daar wordt nu een mouw aangepast. Het wetsontwerp over de aanvullende pensioenen introduceert een overlijdensdekking.

Proximus wil 57-plussers op "verlof" sturen

Proximus, waarvan de Staat meerderheidsaandeelhouder is, wil duizend personeelsleden van 58 of ouder wegsturen onder het stelsel van "verlof voorafgaand aan pensioen". Zowel voor het bedrijf als voor de Staat zou dit goedkoper uitvallen dan vervroegde pensionering, maar het zou uiteraard op hetzelfde neerkomen. Het is nog afwachten of er reacties komen vanuit de politiek.

Onze partners