Pensioen

"Zwaar beroep" niet individueel maar collectief

Wie een "zwaar beroep" heeft, zal minder lang moeten werken voor zijn pensioen. Op de weg naar de definitie van zwaar beroep is een stap vooruit gezet. Anders dan de werkgevers hadden gewild, zullen geen individuele maar collectieve criteria gelden. Maar de werkgevers zullen geen ruime toepassing aanvaarden omdat minder lang werken voor hen de uitzondering moet blijven.

"Duurzame inzetbaarheid is grootste uitdaging"

Een textielarbeider is tegenwoordig gemiddeld bijna 50. Het is een extreem voorbeeld. Maar het is wel een feit dat de gemiddelde leeftijd van de Belgische werknemer elk jaar stijgt. Zorgen voor een beleid van duurzame inzetbaarheid is de grootste uitdaging voor de hr-afdeling geworden, zo noteert Acerta, dat een reeks denkpistes naar voren schuift.

Lang pendelen weegt op productiviteit

Wie lang onderweg is van thuis naar zijn werk, ondervindt meer psychische vermoeidheid, meer motivatieproblemen en een werk-privé balans die sterker uit evenwicht is. Hij is ook vaker afwezig en acht doorwerken tot de pensioenleeftijd lastig. Dat blijkt uit de jongste Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. De negatieve effecten van lang pendelen zijn dus reëel.

Enkel Griek en Italiaan werkt minder dan Belg

Sterk afgerond was een recent gepensioneerde Belgische werknemer met 40 jaar pensioenrechten in de praktijk gemiddeld slechts 30 jaar aan het werk. Dat komt door de vele gelijkgestelde perioden, zoals werkloosheid en ziekte. In de eurozone zouden enkel de Grieken en de Italianen minder jaren effectief werken.

Zwaar beroep versnelt verouderingsproces

De discussie over vervroegd pensioen voor zware beroepen, die in de Belgische politiek wordt gevoerd, gaat niet over futiliteiten. Wie een zwaar beroep heeft, is vroeger versleten en leeft minder lang, en dat is een argument voor een vroeger pensioen. Dat staat in het proefschrift van gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

25 uren per week ideaal voor 45-plussers

45-plussers presteren het best wanneer hun werkweek ongeveer 25 uren telt. Een langere werkweek doet de cognitieve prestaties dalen. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. De implicatie is dat deeltijdse formules moeten behoren tot de oplossingen om werken tot 67 jaar haalbaar te maken. Leesvoer voor Kris Peeters dus.

Textiel gaat senioren tweede adem geven

Na beroepsfederatie essenscia gaat ook de textielsector initiatieven ontplooien om het werk werkbaarder te maken, zodat oudere werknemers langer aan de slag kunnen blijven. De werkgevers - ook de kleine KMO's - zullen een subsidie ontvangen wanneer zij een project op poten zetten. De subsidie kan oplopen tot 0,10% van de loonmassa van de onderneming.

Vergeet niet IPT's nog deze maand te melden

Indien een loontrekkende werknemer in uw onderneming vorig jaar een Individuele Pensioen Toezegging kreeg, dan mag u niet vergeten dit te melden uiterlijk op 31 maart 2016. Het bedrag hoeft u niet mee te delen. U dient wel te bewijzen dat in uw bedrijf of in de betrokken bedrijfseenheid een aanvullend pensioen bestaat voor alle werknemers.

Aanvullend pensioen zeldzaam in KMO's

Liefst 80% van de KMO-werkgevers (tot 50 werknemers) in Vlaanderen biedt geen aanvullend pensioen aan. Ze vinden dat te duur en te complex of ze weten niet hoe eraan te beginnen, zegt Unizo. Van de plannen in het regeerakkoord is nog niets in huis gekomen. Daarom legt de werkgeversorganisatie nu zelf een voorstel op tafel.

Vakbonden starten proces tegen pensioen op 67

De drie grote vakbondskoepels stappen samen naar het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar ("een substantiële achteruitgang van het grondwettelijk recht op sociale zekerheid"). Ook de verstrenging van het vervroegd pensioen willen ze tenietdoen, omdat die vooral voor vrouwen nadelig is en dus discriminerend.

Onze partners