Pensioen

Uw aanvullend pensioen staat nu online

Werknemers en zelfstandigen kunnen voortaan op MyPension.be nagaan hoe het staat met hun aanvullend pensioen (de "tweede pijler"). De site levert een inschatting van het te verwachten kapitaal of de te verwachten rente daarop. Erg interessant voor wie al verschillende werkgevers heeft gehad.

Belgische mannen langer doen werken lukt niet

Verbazend cijfer van Eurostat: alle maatregelen van de regeringen di Rupo en Michel ten spijt, is de verwachte effectieve loopbaanduur van de mannen in België in de jongste 10 jaren niet toegenomen. Die duur blijft 32,6 jaren. De vrouwen, daarentegen, zagen hun verwachte carrièreduur stijgen van 28,1 jaren in 2005 naar 30,4 in 2015. In al onze buurlanden wordt langer gewerkt.

Pensioen kwart lager dan zelfstandige denkt

Hoewel het wettelijk pensioen al jaren volop in de belangstelling staat, blijken zelfstandigen nog altijd een volkomen verkeerd beeld te hebben van wat zij mogen verwachten. Er staat hen een teleurstelling te wachten. Gemiddeld hopen zij op 1058 euro per maand; het echte gemiddelde bedraagt 800 euro. Dat blijkt uit een studie van Securex.

"Zwaar beroep" niet individueel maar collectief

Wie een "zwaar beroep" heeft, zal minder lang moeten werken voor zijn pensioen. Op de weg naar de definitie van zwaar beroep is een stap vooruit gezet. Anders dan de werkgevers hadden gewild, zullen geen individuele maar collectieve criteria gelden. Maar de werkgevers zullen geen ruime toepassing aanvaarden omdat minder lang werken voor hen de uitzondering moet blijven.

"Duurzame inzetbaarheid is grootste uitdaging"

Een textielarbeider is tegenwoordig gemiddeld bijna 50. Het is een extreem voorbeeld. Maar het is wel een feit dat de gemiddelde leeftijd van de Belgische werknemer elk jaar stijgt. Zorgen voor een beleid van duurzame inzetbaarheid is de grootste uitdaging voor de hr-afdeling geworden, zo noteert Acerta, dat een reeks denkpistes naar voren schuift.

Lang pendelen weegt op productiviteit

Wie lang onderweg is van thuis naar zijn werk, ondervindt meer psychische vermoeidheid, meer motivatieproblemen en een werk-privé balans die sterker uit evenwicht is. Hij is ook vaker afwezig en acht doorwerken tot de pensioenleeftijd lastig. Dat blijkt uit de jongste Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. De negatieve effecten van lang pendelen zijn dus reëel.

Enkel Griek en Italiaan werkt minder dan Belg

Sterk afgerond was een recent gepensioneerde Belgische werknemer met 40 jaar pensioenrechten in de praktijk gemiddeld slechts 30 jaar aan het werk. Dat komt door de vele gelijkgestelde perioden, zoals werkloosheid en ziekte. In de eurozone zouden enkel de Grieken en de Italianen minder jaren effectief werken.

Zwaar beroep versnelt verouderingsproces

De discussie over vervroegd pensioen voor zware beroepen, die in de Belgische politiek wordt gevoerd, gaat niet over futiliteiten. Wie een zwaar beroep heeft, is vroeger versleten en leeft minder lang, en dat is een argument voor een vroeger pensioen. Dat staat in het proefschrift van gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

25 uren per week ideaal voor 45-plussers

45-plussers presteren het best wanneer hun werkweek ongeveer 25 uren telt. Een langere werkweek doet de cognitieve prestaties dalen. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. De implicatie is dat deeltijdse formules moeten behoren tot de oplossingen om werken tot 67 jaar haalbaar te maken. Leesvoer voor Kris Peeters dus.

Textiel gaat senioren tweede adem geven

Na beroepsfederatie essenscia gaat ook de textielsector initiatieven ontplooien om het werk werkbaarder te maken, zodat oudere werknemers langer aan de slag kunnen blijven. De werkgevers - ook de kleine KMO's - zullen een subsidie ontvangen wanneer zij een project op poten zetten. De subsidie kan oplopen tot 0,10% van de loonmassa van de onderneming.

Onze partners