Overheidsbeleid

Migranten nodig om vergrijzing op te vangen

Een blijvende instroom van migranten op arbeidsactieve leeftijd zal helpen om de kosten van de vergrijzing op te vangen, schrijft de Vergrijzingscommissie. Maar volgens de VDAB wordt 75% van de cv's van allochtonen niet eens beantwoord.

Di Rupo publiceert nota op het internet

De “systemische hervorming” die Elio Di Rupo voorstelt omvat uiteraard maatregelen die een impact hebben op de werkgevers, zoals hogere taksen op bedrijfswagens.

Federauto slikt Milquet-boete niet

Federauto gaat bij de Raad van State in beroep tegen de beslissing van minister Milquet een boete op te leggen aan de werkgevers in de sectoren die volgens de minister onvoldoende opleidingsinspanningen leverden in 2009 en 2010. "De sanctie tart het gezond verstand", zegt de beroepsvereniging.

Verschil tussen bruto en netto is grootst in België

Nergens in de 34 landen van de OESO is de loonwig groter dan in België. De loonwig is het verschil tussen wat de werkgever betaalt en wat de werknemer in handen krijgt. Vergeleken met 10 jaar geleden is er een lichte daling. Maar die was er ook in de meeste andere landen.

Milquet beboet 80 sectorfederaties

Tachtig sectorfederaties moeten een boete betalen omdat de aangesloten bedrijven gemiddeld voor minder dan de wettelijke 1,9% van de loonmassa inspanningen hebben gedaan voor opleiding en vorming. Het is de eerste keer dat deze sanctie effectief wordt opgelegd.

Verlenging van de crisispremie en van de werkloosheid voor bedienden

De economische werkloosheid voor bedienden en de crisispremie (forfaitaire opzegvergoeding voor arbeiders) blijven in hun huidige vorm bestaan tot 31 maart. De verlenging wordt officieel vanaf de publicatie van de wet in het Staatsblad. Een bijkomende verlenging van deze beide crisismaatregelen tot 31 mei 2011 wordt mogelijk bij koninklijk besluit.

België en Nederland sporen onbetaalde bijdragen op

Federaal minister Onkelinx heeft een verdrag ondertekend met de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp om de sociale fraude beter aan te pakken. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen in de betaling van de sociale bijdragen kunnen dankzij dit verdrag beter worden opgespoord.

Lonen in PC 218 weldra ongeveer 2,48% omhoog

Op 1 januari zullen de minimumlonen en de effectieve wedden van de bedienden van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (PC218 - ANPCB) stijgen met 2,48%, zo meldt EasyPay Group op basis van cijfers van het federale Planbureau. Het exacte percentage zal pas over een maand kunnen berekend worden.

Ambtenaren behouden recht op zacht loopbaaneinde

De ambtenaren behouden hun recht op vervroegde halftijdse uittreding en op een vrijwillige vierdaagse werkweek. Dat is beslist door de jongste federale ministerraad.

Krijgt wie minder werkte de volledige dertiende maand?

U hebt in 2010 de arbeidstijd van (sommige van) uw werknemers verminderd door toepassing van anticrisismaatregelen. Wat is het effect daarvan op de eindejaarspremie? Het antwoord op deze vraag is ingewikkelder dan het lijkt. Meer via NL.

Onze partners