Overheidsbeleid

Nieuwe golf maatregelen Di Rupo op komst

Er is een programmawet in voorbereiding die alweer een pak hervormingen bevat die een impact zullen hebben op de werkgevers. Sommige zullen snel van kracht worden. Met het nodige voorbehoud heeft Securex een overzicht gemaakt van wat op u afkomt.

Groen licht voor pensioenhervorming

De Kamer heeft vrijdagmorgen aan de regering groen licht gegeven om de begrotingsmaatregelen te realiseren. Door een politiek-juridisch handigheidje geeft die wet meteen aan Di Rupo tot eind april 2012 volmacht om bestaande pensioenwetten te wijzigen met behulp van koninklijke besluiten. De Senaat moet zich vandaag, vrijdagnamiddag, uitspreken.

Di Rupo I: 74 hervormingen op HR-terrein

Door het regeerakkoord tot in de details te bestuderen, is Securex tot het besluit gekomen dat er 74 maatregelen op stapel staan die direct of indirect een impact zullen hebben op het personeelsbeleid. Ze handelen over koopkracht, vermindering van de loonkost, bedrijfswagens, controles, verloven, brugpensioenen, oudere werknemers enz.

Regering snoeit duchtig in wachtuitkeringen

Door de uitvoering van het regeerakkoord zullen volgend jaar 24.000 werklozen hun uitkering verliezen, zo zegt het ABVV. Het gaat in de eerste plaats om schoolverlaters die al drie jaar of langer een wachtuitkering krijgen en die inwonen bij hun ouders of samenwonen met een partner die een loon heeft.

Het volledige regeerakkoord staat online

Het regent in de media lijstjes en artikels over het federale zespartijenakkoord. Dankzij het internet kan u er makkelijk de oorspronkelijke tekst van 177 bladzijden bijnemen en die doorzoeken op de trefwoorden die u interesseren.

Akkoord Di Rupo: de top-20 maatregelen

Ruim 20 maatregelen in het begrotingsakkoord van de regeringsonderhandelaars zullen een impact hebben op de werkgevers en het werk van de human resources verantwoordelijken. Securex heeft een indrukwekkende lijst opgesteld.

Meerderheid wil dopgeld beperken in de tijd

Een meerderheid van de bevolking in elk van de drie gewesten is voorstander van het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, zo blijkt uit een peiling bij een representatieve steekproef.

"Handen af van extralegale voordelen"

Bij de overheid zijn de lonen (total cash) en de pensioenen hoger dan in de privé. Als de regering nu ook gaat snoeien in de extralegale voordelen, dreigt de privésector nog minder aantrekkelijk te worden, zo luidt Voka de alarmklok.

Maatregel tegen misbruik van (win win) activa

Er is geen klacht meer nodig om een activa-werknemer zijn werkuitkering te ontnemen. Het volstaat dat één van de vier inspectiediensten misbruik vaststelt. Lees hierover het Acerta-artikel Nieuwe anti-misbruikbepaling (win win) activa.

UCM naar rechter tegen de sancties van Milquet

Na Federauto trekt nu ook de UCM ten strijde tegen de sancties die minister Milquet oplegt aan de bedrijven uit de sectoren die onvoldoende inspanningen deden voor de opleiding van hun personeel. De Union des Classes Moyennes stapt naar de Raad van State.

Onze partners