Overheidsbeleid

Akkoord Di Rupo: de top-20 maatregelen

Ruim 20 maatregelen in het begrotingsakkoord van de regeringsonderhandelaars zullen een impact hebben op de werkgevers en het werk van de human resources verantwoordelijken. Securex heeft een indrukwekkende lijst opgesteld.

Meerderheid wil dopgeld beperken in de tijd

Een meerderheid van de bevolking in elk van de drie gewesten is voorstander van het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, zo blijkt uit een peiling bij een representatieve steekproef.

"Handen af van extralegale voordelen"

Bij de overheid zijn de lonen (total cash) en de pensioenen hoger dan in de privé. Als de regering nu ook gaat snoeien in de extralegale voordelen, dreigt de privésector nog minder aantrekkelijk te worden, zo luidt Voka de alarmklok.

Maatregel tegen misbruik van (win win) activa

Er is geen klacht meer nodig om een activa-werknemer zijn werkuitkering te ontnemen. Het volstaat dat één van de vier inspectiediensten misbruik vaststelt. Lees hierover het Acerta-artikel Nieuwe anti-misbruikbepaling (win win) activa.

UCM naar rechter tegen de sancties van Milquet

Na Federauto trekt nu ook de UCM ten strijde tegen de sancties die minister Milquet oplegt aan de bedrijven uit de sectoren die onvoldoende inspanningen deden voor de opleiding van hun personeel. De Union des Classes Moyennes stapt naar de Raad van State.

Migranten nodig om vergrijzing op te vangen

Een blijvende instroom van migranten op arbeidsactieve leeftijd zal helpen om de kosten van de vergrijzing op te vangen, schrijft de Vergrijzingscommissie. Maar volgens de VDAB wordt 75% van de cv's van allochtonen niet eens beantwoord.

Di Rupo publiceert nota op het internet

De “systemische hervorming” die Elio Di Rupo voorstelt omvat uiteraard maatregelen die een impact hebben op de werkgevers, zoals hogere taksen op bedrijfswagens.

Federauto slikt Milquet-boete niet

Federauto gaat bij de Raad van State in beroep tegen de beslissing van minister Milquet een boete op te leggen aan de werkgevers in de sectoren die volgens de minister onvoldoende opleidingsinspanningen leverden in 2009 en 2010. "De sanctie tart het gezond verstand", zegt de beroepsvereniging.

Verschil tussen bruto en netto is grootst in België

Nergens in de 34 landen van de OESO is de loonwig groter dan in België. De loonwig is het verschil tussen wat de werkgever betaalt en wat de werknemer in handen krijgt. Vergeleken met 10 jaar geleden is er een lichte daling. Maar die was er ook in de meeste andere landen.

Milquet beboet 80 sectorfederaties

Tachtig sectorfederaties moeten een boete betalen omdat de aangesloten bedrijven gemiddeld voor minder dan de wettelijke 1,9% van de loonmassa inspanningen hebben gedaan voor opleiding en vorming. Het is de eerste keer dat deze sanctie effectief wordt opgelegd.

Onze partners