Overheidsbeleid

Individuele loonsverhoging blijft mogelijk

Individuele loonsverhogingen bovenop de indexatie en baremaverhogingen zijn ook volgend jaar perfect mogelijk, voor zover de werkgever de gemiddelde loonkost voor zijn bedrijf respecteert. Collectieve loonsverhogingen worden daarentegen zo goed als onmogelijk. Dat zegt specialist Jan Vanthournout.

Loonbevriezing en beperkte lastenverlaging

Twee jaar geen loonsverhogingen buiten de index (die hervormd wordt en trager zal stijgen) en de baremieke verhogingen, een kleine toename van de koopkracht voor wie een laag loon heeft, en 400 miljoen lastenverlagingen voor de werkgevers. Dat zijn volgens de media enkele krachtlijnen uit het akkoord dat de federale regering dinsdagmorgen bereikte.

Wachten tot 65 op uw aanvullend pensioen?

De pensioenmaatregelen van di Rupo-1 halen weinig uit, zo blijkt uit het sombere rapport van de Vergrijzingscommissie. Maar ze waren nog maar het begin, zegt onze minister van Pensioenen in een reactie. Op korte termijn zal het vervroegd opnemen van het aanvullendpensioenkapitaal worden ontmoedigd.

Relanceplan knaagt aan lastenverminderingen

Net vooraleer zij met verlof ging, maakte de regering-di Rupo een relancestrategie bekend die o.m. maatregelen omvat die niet altijd gunstig uitpakken voor de werkgevers. Was u zelf met vakantie, dan bent u weer helemaal mee als u een blik werpt op de artikels die wij voor u over dit onderwerp bijeenzochten.

Maaltijd-, eco- en andere cheques worden afgeschaft

De regering gaat de maaltijd-, eco- en andere cheques van die aard afschaffen. In de plaats komt een "goedkoper en efficiënter" systeem dat er op neerkomt dat op een deel van het loon minder sociale bijdragen verschuldigd zijn. Dit is één van de 100 punten uit het nieuwe actieplan tegen allerlei vormen van fraude.

Nieuwe golf maatregelen Di Rupo op komst

Er is een programmawet in voorbereiding die alweer een pak hervormingen bevat die een impact zullen hebben op de werkgevers. Sommige zullen snel van kracht worden. Met het nodige voorbehoud heeft Securex een overzicht gemaakt van wat op u afkomt.

Groen licht voor pensioenhervorming

De Kamer heeft vrijdagmorgen aan de regering groen licht gegeven om de begrotingsmaatregelen te realiseren. Door een politiek-juridisch handigheidje geeft die wet meteen aan Di Rupo tot eind april 2012 volmacht om bestaande pensioenwetten te wijzigen met behulp van koninklijke besluiten. De Senaat moet zich vandaag, vrijdagnamiddag, uitspreken.

Di Rupo I: 74 hervormingen op HR-terrein

Door het regeerakkoord tot in de details te bestuderen, is Securex tot het besluit gekomen dat er 74 maatregelen op stapel staan die direct of indirect een impact zullen hebben op het personeelsbeleid. Ze handelen over koopkracht, vermindering van de loonkost, bedrijfswagens, controles, verloven, brugpensioenen, oudere werknemers enz.

Regering snoeit duchtig in wachtuitkeringen

Door de uitvoering van het regeerakkoord zullen volgend jaar 24.000 werklozen hun uitkering verliezen, zo zegt het ABVV. Het gaat in de eerste plaats om schoolverlaters die al drie jaar of langer een wachtuitkering krijgen en die inwonen bij hun ouders of samenwonen met een partner die een loon heeft.

Het volledige regeerakkoord staat online

Het regent in de media lijstjes en artikels over het federale zespartijenakkoord. Dankzij het internet kan u er makkelijk de oorspronkelijke tekst van 177 bladzijden bijnemen en die doorzoeken op de trefwoorden die u interesseren.

Onze partners