Overheidsbeleid

Politiek creëert rechtsonzekerheid in horeca

Horeca-werkgevers die de nieuwe regeling inzake gelegenheidsarbeid al toepassen, nemen een risico, zo waarschuwt de Unie van Sociale Secretariaten. De reden? De relancemaatregelen, die al een jaar geleden waren aangekondigd, werden zogezegd van kracht op 1 oktober maar zijn nog steeds niet goedgekeurd door het federale parlement...

Telewerk populair bij Vlaamse ambtenaren

Uit cijfers blijkt dat 33 procent van de personeelsleden van de Vlaamse overheid in de loop van 2012 minstens een dag heeft getelewerkt. Zo'n 9 procent van de personeelsleden heeft zelfs 30 dagen of meer aan telewerk gedaan. Tegenover 2010 is dat een stijging van 15,6 procent.

Lagere lasten voor wie loonnorm respecteert?

De regering beslist voortaan zelf over de loonnorm en werkgevers die er zich aan houden worden beloond met verminderingen van sociale bijdragen: zo luidt het voorstel van minister Monica De Coninck aan de regering. De linkse partij PvdA kon de hand leggen op de lijvige nota van de Sp.a-minister, die tot hiertoe niet in haar kaarten liet kijken.

Waalse aanwervingssteun SESAM weldra van start

Het Waals Gewest heeft een nieuw subsidiestelsel voor kleine werkgevers (tot 50 werknemers) die aanwerven. De SESAM-steun start wellicht in mei en loopt op tot 10.000 euro per jaar. De werkgever moet wel de tewerkstelling behouden en verhogen over een periode gelijk aan het dubbel van de duur van de financiële steun.

Begrotingsakkoord: welke impact op HR?

Index, lonen, loonkostenhandicap, lastenverlaging, bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werkloosheid... het zijn slechts enkele thema's uit het begrotingsakkoord van de regering-Di Rupo. In afwachting van de finale details maakte Securex een lijst van punten die voor HR een weerslag kunnen hebben.

Individuele loonsverhoging blijft mogelijk

Individuele loonsverhogingen bovenop de indexatie en baremaverhogingen zijn ook volgend jaar perfect mogelijk, voor zover de werkgever de gemiddelde loonkost voor zijn bedrijf respecteert. Collectieve loonsverhogingen worden daarentegen zo goed als onmogelijk. Dat zegt specialist Jan Vanthournout.

Loonbevriezing en beperkte lastenverlaging

Twee jaar geen loonsverhogingen buiten de index (die hervormd wordt en trager zal stijgen) en de baremieke verhogingen, een kleine toename van de koopkracht voor wie een laag loon heeft, en 400 miljoen lastenverlagingen voor de werkgevers. Dat zijn volgens de media enkele krachtlijnen uit het akkoord dat de federale regering dinsdagmorgen bereikte.

Wachten tot 65 op uw aanvullend pensioen?

De pensioenmaatregelen van di Rupo-1 halen weinig uit, zo blijkt uit het sombere rapport van de Vergrijzingscommissie. Maar ze waren nog maar het begin, zegt onze minister van Pensioenen in een reactie. Op korte termijn zal het vervroegd opnemen van het aanvullendpensioenkapitaal worden ontmoedigd.

Relanceplan knaagt aan lastenverminderingen

Net vooraleer zij met verlof ging, maakte de regering-di Rupo een relancestrategie bekend die o.m. maatregelen omvat die niet altijd gunstig uitpakken voor de werkgevers. Was u zelf met vakantie, dan bent u weer helemaal mee als u een blik werpt op de artikels die wij voor u over dit onderwerp bijeenzochten.

Maaltijd-, eco- en andere cheques worden afgeschaft

De regering gaat de maaltijd-, eco- en andere cheques van die aard afschaffen. In de plaats komt een "goedkoper en efficiënter" systeem dat er op neerkomt dat op een deel van het loon minder sociale bijdragen verschuldigd zijn. Dit is één van de 100 punten uit het nieuwe actieplan tegen allerlei vormen van fraude.

Onze partners