Overheidsbeleid

Naar twee maanden gewaarborgd loon bij ziekte

Binnenkort moeten werkgevers een zieke werknemer tot twee maanden gewaarborgd loon uitbetalen, in plaats van maximaal één maand vandaag. Dat staat te lezen in het regeerakkoord, zo meldt De Tijd. De nettokost voor de werkgevers zou ongeveer 180 miljoen euro per jaar bedragen.

Waarnaar u moet uitkijken in het regeerakkoord

Voor werkgevers wordt het vandaag uitkijken naar de details over onder meer de forse verlaging van de patronale bijdragen, de verlenging van het gewaarborgd loon bij ziekte, en nieuwe regels over het gemotiveerd tijdskrediet, de studentenjobs en de monsterboete voor wie privé-uitgaven inbracht als beroepskosten.

De plannen van de nieuwe gewestregeringen

De partijen die aan een federale regering werken, beloven een drastische verlaging van de patronale lasten, maar het is nog wachten op duidelijkheid. Wat de gewestregeringen in petto hebben op sociaal-economisch vlak, daarentegen, is bekend. We zochten enkele overzichtsartikels bij elkaar - handig als u pas terug bent uit vakantie.

Alle gewesten

Lagere loonkost voor nieuwe jobs in "steunzones"

Werkgevers die investeren in gebieden waar grote collectieve ontslagen gevallen zijn, zullen 25% van de bedrijfsvoorheffing voor zichzelf mogen houden; een overname geldt als investering. Deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting geldt enkel bij een netto aangroei van de tewerkstelling in het bedrijf en enkel voor de jobs die gecreëerd werden door de investering.

Europese samenwerking arbeidsmarktbeleid

De Europese arbeidsbemiddelingsdiensten gaan samenwerken om tot een coherente Europese aanpak van de werkloosheid te komen, onder meer door sneller en duurzamer te activeren en door meer gebruik te maken van nieuwe technologie. 

Meer personen met handicap in openbare dienst

In 2013 bedroeg de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de federale openbare dienst 1,57%, wat een positieve evolutie is tegenover de vorige jaren. Een andere betekenisvolle doorbraak is dat tien federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap behalen of overschrijden. Dat is  een verdubbeling in vergelijking met 2012.

Opzegvergoedingen voorlopig niet extra belast

De dreigende verhoging van de belastingen op opzegvergoedingen, vertrekvakantiegeld enz., is voor twee jaar afgewend, zo meldt het BBTK tevreden. Volgens het ACV is het probleem echter niet helemaal opgelost, want de door de regering beloofde bijsturing zou enkel gelden voor de werknemers die voor 1 april 2014 ontslagen werden.

Vlaanderen activeert werklozen tot ze 60 zijn

Vanaf 1 april zullen nieuwe werklozen in Vlaanderen door de VDAB geactiveerd worden tot ze 60 jaar zijn. Amper 5 jaar geleden lag de grens waarboven werkzoekenden "gerust gelaten" werden nog op 52. De meeste werkgevers staan niet te springen om 58- of 59-jarigen in dienst te nemen; de bevoegde minister vraagt hen een extra inspanning te leveren.

Ambtenaren van FOD Werkgelegenheid bloggen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid heeft sinds kort een blog. Hij is gewijd aan analyses over welzijn op het werk, werkgelegenheid en arbeidsreglementering. De blog signaleert ook vacatures en relevante inhoud uit de pers. U kan de blog o.m. volgen via Twitter, LinkedIn en Facebook.

Relanceplan bevat nieuwe lastenverlagingen

Volgens de eerste berichten bevat het federale mini-relanceplan tot dusver de volgende maatregelen: een verlaging van de patronale lasten van KMO's voor de vierde en de vijfde werknemer, de verhoging van de leeftijdsgrens van het Activa-plan tot 30 jaar en een verdere lastenverlaging voor nacht- en ploegenarbeid. De maaltijdcheques worden (nog) niet afgeschaft.

Onze partners