Overheidsbeleid

Agenda van de komende stakingsacties

De vakbonden organiseren in de komende zes weken vijf keer acties tegen de plannen van de nieuwe federale regering. Tijd om de datums te noteren die voor uw bedrijf van belang zijn, en om de wetgeving over het recht op loon er nog eens op na te slaan.

Pensioenhervorming maakt verzekering duurder

Het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 zal de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid duurder maken, zegt Federale Verzekering. Er blijven ook een pak vragen onbeantwoord over de groepsverzekering, zowel van de loontrekkenden als van de zelfstandige bedrijfsleiders, en over het VAPZ en de Individuele Pensioentoezegging.

"Verwacht niet te veel van verlaging tot 25%"

De werkgeversbijdragen verminderen van 33% naar 25%, zoals de nieuwe regering zich voorneemt, zal slechts een "matig" effect hebben, zegt PwC. Het effectief betaalde percentage is vandaag doorgaans al heel wat lager dan 33% door de vele verminderingen, en die zullen wellicht verdwijnen. Volgens PwC zit het voordeel van de geplande hervorming in de vereenvoudiging van het stelsel.

Verwarring over deadlines brugpensioen

Normaal is het vandaag, woensdag 22 oktober, de laatst mogelijke dag om de aangetekende opzeggingsbrief te versturen naar werknemers die nog willen profiteren van de oude voorwaarden voor het brugpensioen. Maar de regering zou morgen, donderdag, in akkoord met de werkgevers,  overgangsmaatregelen goedkeuren die de deadlines naar de toekomst verschuiven. Kan u nog volgen?

Meeste vrouwen zullen veel langer moeten werken

60% van de vrouwen en 10% van de mannen zullen wel degelijk verplicht zijn om te werken tot 67 jaar, wat de minister van pensioenen ook moge beweren. Dat zegt specialist pensioenrecht Kim De Witte (KU Leuven) na een analyse van het regeerakkoord. Voor veel mensen zal ook het bedrag van hun pensioen dalen.

Verlenging gewaarborgd loon al afgevoerd

Nauwelijks te geloven: de verlenging van het gewaarborgd loon bij ziekte tot twee maanden is al afgevoerd. De nieuwe federale regering heeft ingezien dat ze de kosten voor de werkgevers schromelijk had onderschat. Er valt nu wel een prikkel weg om binnen de bedrijven een intenser preventiebeleid te voeren.

"Werken tot 67 zal uitzondering blijven"

Drie dagen na het regeerakkoord nam de regering al gas terug: in de praktijk zullen zeer weinig mensen effectief moeten werken tot de nieuwe wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar. De gemiddelde uittredeleeftijd zal altijd enkele jaren lager liggen, zei de kersverse minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.

Wat werkgevers mogen verwachten van Michel 1

Blikvangers in het regeerakkoord zijn de vermindering van de werkgeversbijdragen en de verstrenging van de loonnormwet. In het hoofdstuk over de arbeidsmarkt en de loopbanen zit sociaal dynamiet: nog meer flexibiliteit, vervanging van de collectief onderhandelde barema's door verloning op basis van individuele merites, sleutelen aan het collectief arbeidsrecht enz.

Tijdskrediet strenger, landingsbaan pas vanaf 60

Wie een niet-gemotiveerd tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, zal dat in de toekomst nog mogen doen maar zal geen uitkering krijgen. De landingsbanen voor 50- tot 54-jarigen doven uit en reeds vanaf 1 januari 2015 zal men 60 jaar moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op een landingsbaan.

Het regeerakkoord: link naar de tekst

Het federale regeerakkoord is een lijvig document. De link naar een doorzoekbare online versie in het Nederlands vindt u hier; een tweetalige versie vindt u hier.

Onze partners