Overheidsbeleid

Verlenging gewaarborgd loon al afgevoerd

Nauwelijks te geloven: de verlenging van het gewaarborgd loon bij ziekte tot twee maanden is al afgevoerd. De nieuwe federale regering heeft ingezien dat ze de kosten voor de werkgevers schromelijk had onderschat. Er valt nu wel een prikkel weg om binnen de bedrijven een intenser preventiebeleid te voeren.

"Werken tot 67 zal uitzondering blijven"

Drie dagen na het regeerakkoord nam de regering al gas terug: in de praktijk zullen zeer weinig mensen effectief moeten werken tot de nieuwe wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar. De gemiddelde uittredeleeftijd zal altijd enkele jaren lager liggen, zei de kersverse minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.

Wat werkgevers mogen verwachten van Michel 1

Blikvangers in het regeerakkoord zijn de vermindering van de werkgeversbijdragen en de verstrenging van de loonnormwet. In het hoofdstuk over de arbeidsmarkt en de loopbanen zit sociaal dynamiet: nog meer flexibiliteit, vervanging van de collectief onderhandelde barema's door verloning op basis van individuele merites, sleutelen aan het collectief arbeidsrecht enz.

Tijdskrediet strenger, landingsbaan pas vanaf 60

Wie een niet-gemotiveerd tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, zal dat in de toekomst nog mogen doen maar zal geen uitkering krijgen. De landingsbanen voor 50- tot 54-jarigen doven uit en reeds vanaf 1 januari 2015 zal men 60 jaar moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op een landingsbaan.

Het regeerakkoord: link naar de tekst

Het federale regeerakkoord is een lijvig document. De link naar een doorzoekbare online versie in het Nederlands vindt u hier; een tweetalige versie vindt u hier.

Naar twee maanden gewaarborgd loon bij ziekte

Binnenkort moeten werkgevers een zieke werknemer tot twee maanden gewaarborgd loon uitbetalen, in plaats van maximaal één maand vandaag. Dat staat te lezen in het regeerakkoord, zo meldt De Tijd. De nettokost voor de werkgevers zou ongeveer 180 miljoen euro per jaar bedragen.

Waarnaar u moet uitkijken in het regeerakkoord

Voor werkgevers wordt het vandaag uitkijken naar de details over onder meer de forse verlaging van de patronale bijdragen, de verlenging van het gewaarborgd loon bij ziekte, en nieuwe regels over het gemotiveerd tijdskrediet, de studentenjobs en de monsterboete voor wie privé-uitgaven inbracht als beroepskosten.

De plannen van de nieuwe gewestregeringen

De partijen die aan een federale regering werken, beloven een drastische verlaging van de patronale lasten, maar het is nog wachten op duidelijkheid. Wat de gewestregeringen in petto hebben op sociaal-economisch vlak, daarentegen, is bekend. We zochten enkele overzichtsartikels bij elkaar - handig als u pas terug bent uit vakantie.

Alle gewesten

Lagere loonkost voor nieuwe jobs in "steunzones"

Werkgevers die investeren in gebieden waar grote collectieve ontslagen gevallen zijn, zullen 25% van de bedrijfsvoorheffing voor zichzelf mogen houden; een overname geldt als investering. Deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting geldt enkel bij een netto aangroei van de tewerkstelling in het bedrijf en enkel voor de jobs die gecreëerd werden door de investering.

Europese samenwerking arbeidsmarktbeleid

De Europese arbeidsbemiddelingsdiensten gaan samenwerken om tot een coherente Europese aanpak van de werkloosheid te komen, onder meer door sneller en duurzamer te activeren en door meer gebruik te maken van nieuwe technologie. 

Onze partners