Overheidsbeleid

Verbeterde controle op ziekteverzuim van ambtenaren van oktober 2006

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren te herlanceren vanaf oktober 2006. Preventie en het beheer van de afwezigheden in de federale overheidsdiensten worden versterkt.

Telewerk in overheidsdiensten

Een ontwerp van koninklijk besluit, dat door de jongste ministerraad is goedgekeurd, licht de voorwaarden van het telewerk in de overheidsdiensten toe en moedigt deze nieuwe vorm van arbeidsorganisatie aan. Die biedt de mogelijkheid om gelijktijdig de overheid te moderniseren en de personeelsleden te helpen hun beroepsleven en hun sociaal leven op elkaar af te stemmen.

Outplacement na het Generatiepact: stand van zaken

De verplichting tot outplacementbegeleiding van ontslagen werknemers is strenger gemaakt door het Generatiepact en ook duurder geworden in de (niet-)toepassing. Er zijn nu drie maatregelen van kracht bij ontslag van een 45-plusser. De betrokkene verliest zijn werkloosheidsuitkering indien hij bij zijn werkgever geen outplacement aanvraagt.

Topman van Forem wint Federgon Prijs 2006

Jean-Pierre Méan, de administrateur-generaal van de Forem, krijgt de Federgon Prijs 2006. Met deze prijs vestigt de beroepsvereniging de aandacht op iemand die door zijn visie en engagement een grote bijdrage heeft geleverd tot de goede werking van de arbeidsmarkt.

Regeringsplan tegen schijnzelfstandigheid

De ministerraad heeft het wetsontwerp over de strijd tegen de schijnzelfstandigheid goedgekeurd. Het bevat twee soorten criteria om een gewone bezoldigde arbeidsrelatie te onderscheiden van een contractueel verband als zelfstandige. Er komt ook een administratieve commissie die in twijfelgevallen knopen zou moeten doorhakken.

Verlaging brugpensioenleeftijd enkel mits activeringsplan

Een bedrijf herstructureren moet voortaan op een "activerende" manier. De maatregelen daartoe staan uitgelegd op de website van minister Frank Vandenbroucke in een persbericht over herstructureringen en faillissementen. Eén maatregel slaat op brugpensioen.

Belgische werkgelegenheid zit in de lift

Het Planbureau verwacht dat door de loonmatiging en maatregelen zoals de dienstencheques de totale binnenlandse werkgelegenheid met 216.000 banen zal toenemen in de periode 2006-2011, en dit ondanks een verdere achteruitgang van het aantal arbeidsplaatsen in de industrie.

Waalse economie en HR-beleid

Het magazine Dynamisme Wallon, uitgegeven door de Union wallonne des Entreprises, besteedt een dossier aan thema's die in de nabije toekomst een impact zullen hebben op het leven van de ondernemingen: de verlaging van de loonlasten, de maatregelen van het Generatiepact, en het Waalse Marshallplan dat de tekorten op de arbeidsmarkt en inzake opleiding aanpakt.

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad.

Vlaanderen stuurt meer sociale inspecteurs op pad

Het aantal inspecteurs van de Vlaamse sociale inspectie stijgt van 15 naar 37. Zij zullen o.m. controleren of de tewerkstelling van buitenlandse werknemers volgens de regels gebeurt (arbeidskaart, loon- en arbeidsvoorwaarden). Andere actieterreinen zijn de detachering, de uitzendarbeid met buitenlandse werknemers, en de correcte toepassing van Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Onze partners