Overheidsbeleid

Extra lastenverlaging voor jonge werknemers met laag loon

Met ingang van het derde kwartaal van 2006 wordt een bijkomende lastenverlaging ingevoerd voor de tewerkstelling van sommige jongeren, als een tweede soort "doelgroepvermindering jonge werknemers". De maatregel heeft betrekking op de private profitsector en geldt voor jongelui die volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen en per kwartaal minder verdienen dan 5870,71 euro.

Gezonde werkplek is economische noodzaak voor EU

Als de EU mensen langer aan het werk wil houden, zal er extra aandacht moeten gaan naar de gezondheid op de arbeidsplek. Dat schrijven enkele gezondheidsinstanties in een document dat aanbevelingen richt tot de EU-ministerraad.

Bruggepensioneerde vervangen door uitzendkracht mag niet meer

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aanvaardt niet langer dat men een werknemer die met conventioneel brugpensioen gaat, vervangt door een uitzendkracht. De betalingsinstellingen zijn al op de hoogte gebracht.

Fiscale aanmoediging van innovatie

Op initiatief van de minister voor het Wetenschapsbeleid is een brochure klaargestoomd die aan de Belgische en de buitenlandse investeerders een overzicht biedt van alle recente fiscale maatregelen die bedoeld zijn om het innoverend vermogen van de ondernemingen te stimuleren.

Minister wil bevoegdheden van bedrijfsartsen verruimen

Federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven heeft een nota bezorgd aan de Nationale Arbeidsraad. Daarin stelt hij voor aan de arbeidsgeneesheren de bevoegdheid toe te kennen, zonder opgave van redenen aan de werkgever voor te stellen een werknemer een nieuwe taak op te dragen.

Sport- en cultuurcheques vrij van belastingen

Werkgevers kunnen voortaan hun personeel een extraatje geven in de vorm van sport- en cultuurcheques. De ministerraad besliste in april dat 100 euro aan cheques vrijgesteld zijn van sociale lasten en belastingen. Het besluit verscheen op 3 juli in het Belgisch Staatsblad.

Concurrentiebeding achteraf: fiscale en sociale gevolgen

Volgens de minister van Financiën zijn de regels van de inkomstenbelasting van toepassing op vergoedingen die voortvloeien uit een concurrentiebeding dat werd afgesloten na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Zelfevaluatie-instrument Kennismanagement

De directie Kennismanagement van de FOD P&O heeft onlangs een nieuwe brochure uitgebracht: het Zelfevaluatie-instrument Kennismanagement bestemd voor de managers bij de federale overheid. Met dit instrument kunnen de organisaties een stand van zaken opmaken en verbeterpunten identificeren.

Innovatiepremie nog te weinig gekend

Dankzij de wet op de innovatiepremie hebben al enkele honderden werknemers sinds begin dit jaar een extraatje opgestreken. Maar in veel sectoren en veel kleine bedrijven hebben ze kennelijk nog niet over deze premie gehoord. Elk vernieuwend idee komt in aanmerking, als het de productie van goederen of diensten slimmer maakt en je bedrijf daardoor een beetje competitiever wordt.

Terug naar 40-urige werkweek in Nederland

De Nederlandse minister van Economische Zaken Brinkhorst (D66) wil terug naar een werkweek van 40 uur, maar wel tegen betaling. Gemiddeld zitten Nederlandse ambtenaren en vele werknemers op 23 vakantiedagen en 24 dagen arbeidsduurvermindering. “Dat is bijna deeltijds werk”, aldus de minister. De werknemer die vier uur langer werkt, moet volgens de minister wel 11 procent salaris meer krijgen.

Onze partners