Overheidsbeleid

Verhoogde boete outplacementweigering vanaf 1 maart

Werkgevers die verplicht zijn outplacement aan te bieden maar dit niet doen, moeten aan de RSZ een boete van 1800 euro betalen. In het kader van het Generatiepact is dit bedrag verdubbeld tot 3600 euro. Het toepassingsbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad, zodat de verhoogde boete ingaat op 1 maart 2007.

Lange actief door pensioenbonus

Personen die met pensioen gaan, krijgen een bonus van 2 euro per dag gepresteerd na 62 jaar of 44 loopbaanjaren. Dit komt overeen met 52 euro per maand of 624 euro per jaar extra voor een jaar langer werken. Dit initiatief van minister van Pensioenen Bruno Tobback voert een maatregel van het generatiepact uit.

Stereotypen over jong en oud leven ook onder HR-managers

Veel Britse HR-managers zijn zelf nog behept met de stereotiepe opvattingen die bij de rekrutering vaak uitmonden in discriminatie van jongeren of ouderen. Dat blijkt uit een studie van de Cranfield University School of Management. Leeftijdsdiscriminatie bij aanwervingen is in het Verenigd Koninkrijk sinds kort bij wet verboden.

Leeftijdsgrens startbanen blijft uiteindelijk toch 26

Hoewel het Generatiepact spreekt van 25 jaar, is de leeftijdsgrens inzake startbanen uiteindelijk bij KB toch ongewijzigd gelaten op 26 jaar. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2006.

Ouder kaderlid sterker gediscrimineerd dan arbeider

Voortbouwend op hun eerdere samenwerking hebben uitzendbedrijf Adia en de Parijse hoogleraar Jean-François Amadieu een nieuw onderzoek gedaan naar discriminatie van sollicitanten op basis van hun cv.

Outplacement: de impact van het Generatiepact

Right Management (zo luidt de nieuwe, ingekorte merknaam) herpositionneert zich op de HR-dienstenmarkt vanuit het concept "human capital lifecycle". Bij die gelegenheid heeft de onderneming een overzicht gemaakt over de actuele juridische context van outplacement.

Fiscaal luik van Generatiepact ingevuld

De ministerraad van vorige vrijdag heeft een aantal fiscale beslissingen genomen in het verlengde van het Generatiepact. Er werd ook een vrijstelling beslist van sociale werkgeversbijdrage op sommige vergoedingen. Het maximum aftrekbare bedrag van forfaitaire beroepskosten is verhoogd tot 2527,50 euro.

Zelfs jongeren willen behoud van anciënniteitstoeslag

Morgen publiceert de carrièresite Vacature de resultaten van de tweejaarlijkse Salarisenquête, opgezet in samenwerking met de KU Leuven.

Europeanen niet gekant tegen meer flexibele arbeidscontracten

Zeven op tien inwoners van de EU vinden dat arbeidscontracten flexibeler mogen zijn om de creatie van arbeidsplaatsen te vergemakkelijken. Zelf zijn ze er gerust in dat ze hun huidige job zullen behouden, of dat ze er een nieuwe zouden vinden mocht dat nodig zijn. Dit blijkt uit een enquête in opdracht van de Europese Commissie.

Generatiepact: nieuwe golf maatregelen op komst

"De economie draait goed. Het komt er op aan dit resultaat te bestendigen." Zo zei premier Verhofstadt in zijn jongste state of the union, waarin de competitiviteit, innovatie en werkgelegenheid veel aandacht kregen. De premier kondigde o.m.

Onze partners