Overheidsbeleid

Lonen al meteen omhoog in 21 sectoren

U zal wellicht uw personeelsbudget voor 2016 moeten herbekijken, want de indexsprong behoort sneller dan verwacht officieel tot de geschiedenis. Reeds deze maand gaan de lonen omhoog in 8 sectoren die mei als vast tijdstip van indexering hanteren, en in 13 paritaire comités waarvan de spilindex bereikt is. U vindt de lijst bij Acerta.

Wegwijs in gevolgen van taxshift en regionalisering

Kan u er nog aan uit? De taxshift en de overheveling van delen van het arbeidsmarktbeleid naar de regio's hebben veel concrete gevolgen voor de ondernemingen en de zelfstandigen. Het VBO en de drie regionale werkgeversorganisaties hebben een vlot leesbare brochure samengesteld die al deze nieuwe zaken kort verklaart. U kan de brochure gratis downloaden.

Naar meer werkweken tussen 31 en 45 uren

Met groen licht van de federale regering werkt Kris Peeters verder aan de veralgemening van de annualisering van de 38-urige werkweek. In piekperioden zal u binnen de grens van 9u per dag tot 45u per week mogen inplannen; de dalperioden mogen in een ander kwartaal liggen. Meer bedrijven met fluctuerende activiteitsniveaus zullen kunnen besparen op overlonen.

Alles over acties tegen fraude en dumping

Hoe de 7 sociale inspectiediensten in 2016 de sociale fraude en de sociale dumping zullen bestrijden, staat uitgelegd in het 90 pagina's omvattende actieplan van staatssecretaris Tommelein. Tot de doelwitten behoren bijvoorbeeld "de cooperatieve vennootschappen van Bulgaren en Roemenen die honderden landgenoten aan het werk zetten onder een vals statuut van zelfstandigheid".

FOD Werk lanceert website over evenementen

Regelmatig treedt de FOD Werk naar buiten met activiteiten en events. Daarover bestaat nu een aparte website. Wie zijn e-mailadres opgeeft, wordt op de hoogte gehouden. Tot de doelgroep behoren voornamelijk de preventieadviseurs en de vertrouwenspersonen. Een voorbeeld: nu maandag is er een colloquium over de erg actuele kwestie van de werkhervatting na langdurige ziekte. 

"Meer vaste contracten door taxshift"

De taxshift leidt wellicht niet alleen tot lichtjes hogere nettolonen. In een recente peiling zegt ongeveer een kwart van de ondervraagde financieel directeurs te verwachten dat een groter aantal tijdelijke contracten zullen worden omgezet in vaste contracten, en dat de taxshift bijkomende arbeidsplaatsen zal creëren.

Wallonië hervormt tewerkstellingspremies

Kleine ondernemingen in het Waalse gewest ontvangen een premie bij hun eerste aanwerving en wanneer zij bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Voor indienstnemingen sedert 1 januari 2014 (sic) worden de regels aangepast en worden ruim een half dozijn sectoren uitgesloten. Als de eerste werknemer geen full-timer is, daalt de premie fors of valt ze weg.

Hoogste pensioenen in privé mogen omhoog

Minister Bacquelaine zegt dat de regerende meerderheid achter zijn plan staat om vanaf 2018 het plafond van de pensioenen in de privésector te doorbreken. Dat plafond bestaat al sinds 1997 en bedraagt nu, na indexering, 2238 euro bruto of ongeveer 1670 euro netto. Wie 5000 euro bruto per maand verdient, ziet op de dag van zijn pensionering zijn inkomen meer dan gehalveerd.

Extra maatregelen tegen zwartwerk op komst

De strijd tegen zwartwerk schakelt andermaal naar een hogere versnelling. De aanwezigheidsregistratie zal verplicht worden op werven vanaf 500.000 euro (vandaag is dat 800.000). Daarnaast werkt de federale regering aan regelgeving om iedereen die betrapt wordt op zwartwerk te sanctioneren, ook als hij geen werkloosheids-, ziekte- of andere uitkering ontvangt.

Taxshift: de jongste stand van zaken

Zoals vaak bij belangrijke hervormingen is er ook over de taxshift, en de bijhorende bijdrageverlagingen voor de werkgevers, veel communicatie maar weinig zekerheid over de details. In afwachting van de officiële teksten maakt Securex u in twee artikels wegwijs in wat op dit moment geweten is.

Onze partners