Overheidsbeleid

Binnenkort kiest werknemer zelf zijn uren

Over afzienbare tijd zullen uw medewerkers zelf het begin en het einde van hun arbeidsdag en rustpauzes kiezen. Er is immers veel kans dat de Kamer het regeringsvoorstel nog in 2016 goedkeurt. Alles over dit wettelijke systeem van glijdende uurroosters staat, met het nodige voorbehoud, uitgelegd op Ella. U zal onder meer werk moeten maken van een "systeem van tijdsopvolging". 

Belgische mannen langer doen werken lukt niet

Verbazend cijfer van Eurostat: alle maatregelen van de regeringen di Rupo en Michel ten spijt, is de verwachte effectieve loopbaanduur van de mannen in België in de jongste 10 jaren niet toegenomen. Die duur blijft 32,6 jaren. De vrouwen, daarentegen, zagen hun verwachte carrièreduur stijgen van 28,1 jaren in 2005 naar 30,4 in 2015. In al onze buurlanden wordt langer gewerkt.

Wordt ziekte-factuur doorgeschoven naar werkgevers?

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block wil de werkgevers doen meebetalen aan de ziekte-uitkering die een werknemer ontvangt. Concreet stelt zij voor dat de werkgever 10% betaalt van het totaalbedrag van de uitkeringen van de 2de tot en met de 7de maand. De bedoeling is de bedrijven aan te sporen tot actie om te voorkomen dat medewerkers ziek worden. De maatregel zou half 2017 ingaan.

Plan voor 100 vrijwillige overuren per jaar

We stelden voor u een bloemlezing samen van de regeringsplannen. Een blikvanger: minister Kris Peeters wil op jaarbasis 100 vrijwillige overuren met overloon mogelijk maken. Een terugkeer naar de werkweek van gemiddeld 40 uren dus, weliswaar voor zover er een vraag langs de kant van de werkgever is. De maatregel zou bovenop de veralgemening van de annualisering van de arbeidsduur komen.

Nieuwe kost voor Vlaamse dienstenchequesector

Als de klant met elektronische dienstencheques betaalt, kan de werkneemster in Vlaanderen haar prestaties niet langer doorgeven via het gratis telefoonnummer. Zij kan een betalend nummer opbellen, of een app gebruiken, wat dan vereist dat zij een smartphone heeft. De werkgever zal de gemaakte kosten moeten vergoeden. Acerta legt uit welke opties de werkgever heeft.

Lonen al meteen omhoog in 21 sectoren

U zal wellicht uw personeelsbudget voor 2016 moeten herbekijken, want de indexsprong behoort sneller dan verwacht officieel tot de geschiedenis. Reeds deze maand gaan de lonen omhoog in 8 sectoren die mei als vast tijdstip van indexering hanteren, en in 13 paritaire comités waarvan de spilindex bereikt is. U vindt de lijst bij Acerta.

Wegwijs in gevolgen van taxshift en regionalisering

Kan u er nog aan uit? De taxshift en de overheveling van delen van het arbeidsmarktbeleid naar de regio's hebben veel concrete gevolgen voor de ondernemingen en de zelfstandigen. Het VBO en de drie regionale werkgeversorganisaties hebben een vlot leesbare brochure samengesteld die al deze nieuwe zaken kort verklaart. U kan de brochure gratis downloaden.

Naar meer werkweken tussen 31 en 45 uren

Met groen licht van de federale regering werkt Kris Peeters verder aan de veralgemening van de annualisering van de 38-urige werkweek. In piekperioden zal u binnen de grens van 9u per dag tot 45u per week mogen inplannen; de dalperioden mogen in een ander kwartaal liggen. Meer bedrijven met fluctuerende activiteitsniveaus zullen kunnen besparen op overlonen.

Alles over acties tegen fraude en dumping

Hoe de 7 sociale inspectiediensten in 2016 de sociale fraude en de sociale dumping zullen bestrijden, staat uitgelegd in het 90 pagina's omvattende actieplan van staatssecretaris Tommelein. Tot de doelwitten behoren bijvoorbeeld "de cooperatieve vennootschappen van Bulgaren en Roemenen die honderden landgenoten aan het werk zetten onder een vals statuut van zelfstandigheid".

FOD Werk lanceert website over evenementen

Regelmatig treedt de FOD Werk naar buiten met activiteiten en events. Daarover bestaat nu een aparte website. Wie zijn e-mailadres opgeeft, wordt op de hoogte gehouden. Tot de doelgroep behoren voornamelijk de preventieadviseurs en de vertrouwenspersonen. Een voorbeeld: nu maandag is er een colloquium over de erg actuele kwestie van de werkhervatting na langdurige ziekte. 

Onze partners