Opleidingen

Leren leiding geven in korte videolessen

Command & control heeft afgedaan, en dus wil u startende of ervaren managers helpen de leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen die vandaag nodig zijn. Dat kan ook online. Zopas is Start-to-Lead gelanceerd. Het gaat om een interactief traject met 23 korte videolessen.

"Robotisering? Help ons met opleidingen"

De Belgische werknemers hebben gemengde gevoelens over de robotisering. Zij vrezen voor extra stress, maar van grote onrust is geen sprake. Ruim 6 op de 10 gaan er van uit dat hun werkgever zal zorgen voor de opleidingen die nodig zijn om mee te kunnen in de gedigitaliseerde economie. De helft meent dat zij ook zelf zullen moeten investeren in opleidingen.

KB opleidingsinspanningen gepubliceerd

In het Staatsblad is het KB gepubliceerd dat regelt hoe en hoeveel formele en informele opleidingen u zal moeten aantonen in uw sociale balans. Op termijn gaat het om gemiddeld 5 werkdagen per VTE per jaar, wat niet betekent dat elke individuele werknemer recht heeft op 5 dagen. Eerst zijn de sectoren aan zet. De nieuwe regeling vervangt de wet-Milquet.

Sociale balans: denk aan de opleidingen

Voor veel werkgevers is het tijd om de sociale balans op te stellen. Van belang is onder meer het volledig invullen van de geleverde opleidingsinspanningen. De wet-Peeters legt immers een interprofessionele doelstelling op van gemiddeld 5 dagen per voltijds equivalent per jaar (dus niet langer van 1,9% van de loonmassa). Uitleg bij Partena Professional.

Werkgevers managen digitalisering slecht

Hoewel zij computervaardigheden belangrijk vinden en tekorten op de werkvloer vaststellen, organiseren werkgevers minder opleidingen dan de werknemers zelf graag zouden hebben. 7 op 10 bedrijven negeren cao nr 39. De helft past werkomstandigheden aan om rekening te houden met de digitalisering, maar vergeet het arbeidsreglement up-to-date te brengen.

Wanneer kan u een opleiding doen terugbetalen?

Opleidingen en bijscholingen zijn nodig, maar soms heel duur. Als de werknemer kort daarop uw bedrijf verlaat, is dat een forse tegenvaller. Uw investering is voor niets geweest. Kunt u van de vertrekkende medewerker de kosten terugvorderen? Soms wel, soms niet. Een voorwaarde is alvast dat er een geldig en dus schriftelijk scholingsbeding moet bestaan.

Regels over opleidingen veranderen fundamenteel

Aan de werkgevers zal de wet-Peeters vanaf 1 januari 2017 compleet nieuwe verplichtingen opleggen wat de opleiding betreft. Weg met de 1,9% van de loonmassa en de sanctie van 0,05%. U zal moeten zorgen voor een gemiddelde van 5 opleidingsdagen per voltijds-equivalent. Sommigen zullen dus méér dagen kunnen hebben en anderen minder.

Redmiddel tegen talentschaarste: interne opleidingen

Aangezien het lastig blijft goede jobkandidaten te vinden, zetten steeds meer werkgevers in op bijkomende vorming voor hun bestaande personeel. Zo hopen zij toch nog openstaande functies ingevuld te krijgen. Op één jaar tijd is het aantal bedrijven dat een intern vormingsplan heeft opgestart verdrievoudigd. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête over talentschaarste van Manpower Group.

Eén op 3 kreeg in 2015 geen enkele opleiding

38% van de werknemers in Wallonië heeft het voorbije jaar geen enkele opleiding gevolgd. In Brussel gaat het om 30%. Vlaanderen doet beter met "slechts" 25%. Dat blijkt uit een peiling door Acerta. Vrouwen krijgen wel ongeveer evenveel kansen als mannen, en oudere werknemers worden niet langer achtergesteld.

U mag Milquet-boetes 2009 terugvorderen

De Raad van State heeft een arrest geveld dat de werkgevers toelaat de "bijdragen" terug te vorderen die zij voor het jaar 2009 hadden betaald omdat hun sector te weinig opleidingsinspanningen had gedaan. Die bijdragen werden vaak Milquet-boetes genoemd naar de minister die ze had ingevoerd. Het is onduidelijk wat er nu moet gebeuren met de geïnde boetes voor andere jaren.

Onze partners