Opleidingen

Werkgevers managen digitalisering slecht

Hoewel zij computervaardigheden belangrijk vinden en tekorten op de werkvloer vaststellen, organiseren werkgevers minder opleidingen dan de werknemers zelf graag zouden hebben. 7 op 10 bedrijven negeren cao nr 39. De helft past werkomstandigheden aan om rekening te houden met de digitalisering, maar vergeet het arbeidsreglement up-to-date te brengen.

Wanneer kan u een opleiding doen terugbetalen?

Opleidingen en bijscholingen zijn nodig, maar soms heel duur. Als de werknemer kort daarop uw bedrijf verlaat, is dat een forse tegenvaller. Uw investering is voor niets geweest. Kunt u van de vertrekkende medewerker de kosten terugvorderen? Soms wel, soms niet. Een voorwaarde is alvast dat er een geldig en dus schriftelijk scholingsbeding moet bestaan.

Regels over opleidingen veranderen fundamenteel

Aan de werkgevers zal de wet-Peeters vanaf 1 januari 2017 compleet nieuwe verplichtingen opleggen wat de opleiding betreft. Weg met de 1,9% van de loonmassa en de sanctie van 0,05%. U zal moeten zorgen voor een gemiddelde van 5 opleidingsdagen per voltijds-equivalent. Sommigen zullen dus méér dagen kunnen hebben en anderen minder.

Redmiddel tegen talentschaarste: interne opleidingen

Aangezien het lastig blijft goede jobkandidaten te vinden, zetten steeds meer werkgevers in op bijkomende vorming voor hun bestaande personeel. Zo hopen zij toch nog openstaande functies ingevuld te krijgen. Op één jaar tijd is het aantal bedrijven dat een intern vormingsplan heeft opgestart verdrievoudigd. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête over talentschaarste van Manpower Group.

Eén op 3 kreeg in 2015 geen enkele opleiding

38% van de werknemers in Wallonië heeft het voorbije jaar geen enkele opleiding gevolgd. In Brussel gaat het om 30%. Vlaanderen doet beter met "slechts" 25%. Dat blijkt uit een peiling door Acerta. Vrouwen krijgen wel ongeveer evenveel kansen als mannen, en oudere werknemers worden niet langer achtergesteld.

U mag Milquet-boetes 2009 terugvorderen

De Raad van State heeft een arrest geveld dat de werkgevers toelaat de "bijdragen" terug te vorderen die zij voor het jaar 2009 hadden betaald omdat hun sector te weinig opleidingsinspanningen had gedaan. Die bijdragen werden vaak Milquet-boetes genoemd naar de minister die ze had ingevoerd. Het is onduidelijk wat er nu moet gebeuren met de geïnde boetes voor andere jaren.

U moet opleidingen op huidige peil houden

U hoeft in 2015 en 2016 geen bijkomende opleidingen te voorzien, en de sancties uit het verleden vallen weg. Dat bepaalt de nieuwe wet tot verbetering van de werkgelegenheid. Maar opgelet: u bent wel degelijk verplicht het opleidingsaanbod in uw onderneming minimaal op het huidige peil te houden en daarover te rapporteren in uw sociale balans. Analyse door Securex.

Educatief verlof: vier terugbetalingstarieven

Voor het eerst gelden verschillende maxima voor het forfait dat aan de werkgever wordt terugbetaald wanneer zijn medewerkers betaald educatief verlof opnemen. Er zijn vier tarieven. Naargelang het type van de gevolgde opleiding varieert het forfait van 18,49 tot 21,54 euro voor de opleidingen die eindigden in 2014 en waarvoor u de terugbetaling uiterlijk eind juni dient aan te vragen.

Opleidingscheques beperkt voor hooggeschoolden

Hooggeschoolden krijgen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2015 van de Vlaamse overheid geen opleidingscheques meer, tenzij voor opleidingen die vermeld staan in hun persoonlijk ontwikkelingsplan dat uitgewerkt werd in het kader van loopbaanbegeleiding. Voor de laag- en middengeschoolden verandert er niets.

Alles over het educatief verlof 2014-2015

Bij de start van het nieuwe schooljaar heeft Acerta een samenvatting gemaakt van de jongste stand van zaken over het betaald educatief verlof. Het artikel behandelt onder meer de formaliteiten, de terugbetalingen aan de werkgever en de gevolgen van de regionalisering van het stelsel.

Onze partners