Opleiding

Overgangsregeling voor betaald educatief verlof

Om besparingsredenen heeft de federale regering onlangs wijzigingen aangebracht in het stelsel van het betaald educatief verlof voor werknemers. Om rekening te houden met protesten, o.m. vanuit de vakbonden, is nu toch een overgangsregeling uitgewerkt. Wie al bezig is aan een opleiding, zal die kunnen verderzetten volgens het aantal lesuren dat in het vroegere stelsel van kracht was.

Cao-op-maat te ingewikkeld voor sommige werknemers

Het is geen goed idee de werknemers inzake arbeidsvoorwaarden een te groot aantal keuzes aan te bieden. Dat zegt Rien Huiskamp, adviseur van het onderzoekscentrum TNO in Tilburg en docent en consultant inzake collectieve arbeidsovereenkomsten.

50-plussers werkloos door leeftijdsdiscriminatie

Groot-Brittannië telt 2,6 miljoen niet-werkenden tussen de 50 en de 65 jaar. Ruim een miljoen onder hen zijn werkwillige werklozen, die geen job vinden omdat werkgevers geen ouderen willen aanwerven. Zo luidt de conclusie van een studie door de overkoepelende vakbond TUC.

Langetermijnplanning van opleidingen heel zeldzaam

De ontwikkeling van competenties verloopt weinig gestructureerd en amper 1 bedrijf op 20 heeft een langetermijnplanning voor de opleidingen. Dat blijkt uit een Franse studie bij 2700 organisaties, waarvan 80 procent uit de privésector. De helft van de ondernemingen doet nooit een beroep op een externe specialist om de opleidingsbehoeften te analyseren.

IBO-interim biedt kansengroepen uitzicht op beroepsopleiding

De Vlaamse regering heeft het startsein gegeven voor de Individuele Beroepsopleiding-interim (IBO-interim), een speciale regeling die voor mensen uit kansengroepen de toegang tot de individuele beroepsopleiding vergemakkelijkt.

Hoe de 50-plussers langer aan het werk houden?

In Frankrijk is slechts 34 procent van de 55- tot 65-jarigen nog aan het werk, veel minder dan het Europese gemiddelde van 50 procent.

Een meer performante en resultaatgerichte arbeidsmarkt dank zij “tendering”

Het systeem van toewijzing of “tendering” biedt een overheid de mogelijkheid om het operationele gedeelte van een opdracht over te dragen aan een partner die over de nodige competenties beschikt om deze taken uit te voeren en de opgelegde doelstellingen te bereiken, en dit aan een rendabele kost.

Competentiegericht HR-beleid rukt op in Vlaanderen

Als je aan de Vlaamse bedrijven vraagt of ze competentiemanagement toepassen, luidt het antwoord steeds vaker "neen". Maar dat komt doordat de bedrijven afstand nemen van die term.

Waalse opleidingscheques online beschikbaar

Met ingang van 1 juni 2006 kunnen de Waalse opleidingscheques aangekocht worden via het internet. Voor een cheque met een waarde van 30 euro (goed voor één uur opleiding) betaalt men 15 euro. Per kalenderjaar mag een bedrijf, afhankelijk van zijn omvang, 50 tot 800 cheques aankopen.

Waalse economie en HR-beleid

Het magazine Dynamisme Wallon, uitgegeven door de Union wallonne des Entreprises, besteedt een dossier aan thema's die in de nabije toekomst een impact zullen hebben op het leven van de ondernemingen: de verlaging van de loonlasten, de maatregelen van het Generatiepact, en het Waalse Marshallplan dat de tekorten op de arbeidsmarkt en inzake opleiding aanpakt.

Onze partners