Opleiding

Beter slapen geeft betere resultaten

Slaapexperts stellen dat bedrijfleiders moeten rekening houden met de nood aan slaap van hun werknemers als zij betere resultaten willen behalen. Ze raden bedrijven aan om gedragslijnen op te stellen en een slaapbeleid uit te werken, opleidingen over slaap, gezondheid en veiligheid te voorzien en een jaarlijkse bedrijfscontrole op slaapstoornissen te organiseren.

VDAB verwerkt recordaantal jobaanbiedingen

In de eerste elf maanden van 2006 kwamen bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bijna 214.000 jobaanbiedingen binnen. Dat is bijna 50.000 méér dan vorig jaar en een nieuw record. Opmerkelijk is dat bijna 86 procent van die vacatures werden ingevuld, wat een stijging betekent met meer dan drie procent tegenover 2005.

Wegwijzer naar opleidingen over diversiteit

Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) publiceert in samenwerking met de Cel Diversiteit van de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie een brochure over opleidingen op het gebied van diversiteit. Drie cursussen zijn bedoeld om de voordelen van diversiteit op de werkvloer over te brengen; één ervan behandelt de HR-aspecten.

Stereotypen over jong en oud leven ook onder HR-managers

Veel Britse HR-managers zijn zelf nog behept met de stereotiepe opvattingen die bij de rekrutering vaak uitmonden in discriminatie van jongeren of ouderen. Dat blijkt uit een studie van de Cranfield University School of Management. Leeftijdsdiscriminatie bij aanwervingen is in het Verenigd Koninkrijk sinds kort bij wet verboden.

Arbeid en gezondheid van jongeren onder de loep

Jongeren staan meer bloot aan arbeidsongevallen dan andere werknemers in Europa. De oorzaken zijn complex en de factoren die een rol spelen talrijk: de duur van de werkervaring in de taak of in het bedrijf, verschillen naargelang de sectoren, de vraag of er al dan niet een opleiding bestaat die aandacht schenkt aan gezondheidsaspecten, de aanwezigheid of afwezigheid van een vakbond enz.

IBO Interim is uit de startblokken

Het IBO Interim stelsel is gepubliceerd in het Staatsblad en intussen van kracht geworden. Het is bedoeld om kansengroepen naar de arbeidswereld te begeleiden. Concreet gaat het om 50-plussers en sommige groepen allochtonen en mindervaliden. De betrokkene komt binnen in de onderneming in een uitzendstatuut en krijgt een opleiding op de werkvloer.

Overgangsregeling voor betaald educatief verlof

Om besparingsredenen heeft de federale regering onlangs wijzigingen aangebracht in het stelsel van het betaald educatief verlof voor werknemers. Om rekening te houden met protesten, o.m. vanuit de vakbonden, is nu toch een overgangsregeling uitgewerkt. Wie al bezig is aan een opleiding, zal die kunnen verderzetten volgens het aantal lesuren dat in het vroegere stelsel van kracht was.

Cao-op-maat te ingewikkeld voor sommige werknemers

Het is geen goed idee de werknemers inzake arbeidsvoorwaarden een te groot aantal keuzes aan te bieden. Dat zegt Rien Huiskamp, adviseur van het onderzoekscentrum TNO in Tilburg en docent en consultant inzake collectieve arbeidsovereenkomsten.

50-plussers werkloos door leeftijdsdiscriminatie

Groot-Brittannië telt 2,6 miljoen niet-werkenden tussen de 50 en de 65 jaar. Ruim een miljoen onder hen zijn werkwillige werklozen, die geen job vinden omdat werkgevers geen ouderen willen aanwerven. Zo luidt de conclusie van een studie door de overkoepelende vakbond TUC.

Langetermijnplanning van opleidingen heel zeldzaam

De ontwikkeling van competenties verloopt weinig gestructureerd en amper 1 bedrijf op 20 heeft een langetermijnplanning voor de opleidingen. Dat blijkt uit een Franse studie bij 2700 organisaties, waarvan 80 procent uit de privésector. De helft van de ondernemingen doet nooit een beroep op een externe specialist om de opleidingsbehoeften te analyseren.

Onze partners