Opleiding

Bediende mag niet-toegekende opleiding als verlof opnemen

De werkgevers die onder het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden ressorteren, zijn verplicht al hun werknemers tussen 1 januari 2006 en 31 december 2007 vier opleidingsdagen toe te kennen. De werknemers hebben nog tot eind maart de tijd om een aanvraag in te dienen, en de werkgever dient te reageren tegen eind april.

Uitzendkantoor voor laaggeschoolde jongeren

In Brussel is de werkloosheid onder de laaggeschoolde jongeren erg hoog. Om deze doelgroep aan werk te helpen is deze week door de Brusselse minister van Tewerkstelling Benoît Cérexhe een sociaal uitzendkantoor geopend, ARIS Interim. Het kantoor is tot stand gebracht door Daoust Interim, de Orbem en Febecoop.

Vlaams-Waalse samenwerking kan competitiviteit verhogen

Voor duizend Waalse ondernemers van de UWE hield Rudy Aernoudt, secretaris-generaal van het Vlaamse departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie een pleidooi voor een betere samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië om de competitiviteit te verhogen.

"Schaf ontslagvergoeding en gouden handdruk gewoon af"

In Nederland stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor, de ontslagvergoedingen en andere afkoopsommen af te schaffen. In de plaats moet de ontslagen werknemer, op kosten van zijn ex-werkgever, opleidingen volgen om zijn inzetbaarheid te vergroten.

VBO schaart zich achter interprofessioneel akkoord

Een ruime meerderheid van de sectoren die aangesloten zijn bij het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd. Volgens de werkgevers legt het IPA de basis voor een nieuw verloningsbeleid in de bedrijven.

70 procent zegt weinig of geen opleidingen te krijgen

70% van de Belgische respondenten in een pan-Europese internetpeiling van StepStone zegt dat zijn werkgever hem niet of zelden de mogelijkheid geeft om opleidingen te volgen. De overige 30% zegt wel vaak opleidingen te kunnen volgen om bij te leren. Dit is geen hoog cijfer, maar toch boven het Europese gemiddelde van 27 procent.

Liever opleiding dan bonus

Het zijn vooral ontwikkelingsmogelijkheden die ervoor zorgen dat werknemers een bedrijf trouw blijven. Jong talent verkiest groei- en opleidingsmogelijkheden boven prestatiebeloning in de vorm van bonussen of geld. Dit blijkt uit de internationale onderzoeken van CRF, specialist inzake onderzoek naar arbeidsmarktontwikkeling.

Beter slapen geeft betere resultaten

Slaapexperts stellen dat bedrijfleiders moeten rekening houden met de nood aan slaap van hun werknemers als zij betere resultaten willen behalen. Ze raden bedrijven aan om gedragslijnen op te stellen en een slaapbeleid uit te werken, opleidingen over slaap, gezondheid en veiligheid te voorzien en een jaarlijkse bedrijfscontrole op slaapstoornissen te organiseren.

VDAB verwerkt recordaantal jobaanbiedingen

In de eerste elf maanden van 2006 kwamen bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bijna 214.000 jobaanbiedingen binnen. Dat is bijna 50.000 méér dan vorig jaar en een nieuw record. Opmerkelijk is dat bijna 86 procent van die vacatures werden ingevuld, wat een stijging betekent met meer dan drie procent tegenover 2005.

Wegwijzer naar opleidingen over diversiteit

Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) publiceert in samenwerking met de Cel Diversiteit van de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie een brochure over opleidingen op het gebied van diversiteit. Drie cursussen zijn bedoeld om de voordelen van diversiteit op de werkvloer over te brengen; één ervan behandelt de HR-aspecten.

Onze partners