Opleiding

Arbeidskaart afgeschaft voor kaders en wetenschappers

Wetenschappers, kaderleden en experts die tijdelijk naar België komen werken zullen vrijgesteld zijn van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart. De Kamer heeft een wet gestemd die de voorwaarden vastlegt.

Wallonië sleutelt aan jongerentewerkstelling

In Wallonië bestaat een jaarlijkse forfaitaire subsidie voor wie een werkloze jongere (tot 25 jaar) aanwerft. Het systeem werkt op basis van punten. De Waalse regering heeft de regeling gewijzigd. Het begrip kleine en middelgrote onderneming is herzien en men kan extra punten krijgen wanneer de jongere geen diploma heeft dat hoger is dan het hoger middelbaar onderwijs.

Communiceren en managen beheersen opleidingsagenda's

Vanuit de bedrijven is de vraag naar communicatie- en naar managementcursussen groter geworden dan de vraag naar informatica-opleidingen, zo blijkt uit de statistieken van Management Information. 15 jaar lang hadden de IT-cursussen op de eerste plaats gestaan. De populairste thema's zijn tegenwoordig assertiviteit, coaching, leiding geven, team building en onderhandelen.

Bediende mag niet-toegekende opleiding als verlof opnemen

De werkgevers die onder het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden ressorteren, zijn verplicht al hun werknemers tussen 1 januari 2006 en 31 december 2007 vier opleidingsdagen toe te kennen. De werknemers hebben nog tot eind maart de tijd om een aanvraag in te dienen, en de werkgever dient te reageren tegen eind april.

Uitzendkantoor voor laaggeschoolde jongeren

In Brussel is de werkloosheid onder de laaggeschoolde jongeren erg hoog. Om deze doelgroep aan werk te helpen is deze week door de Brusselse minister van Tewerkstelling Benoît Cérexhe een sociaal uitzendkantoor geopend, ARIS Interim. Het kantoor is tot stand gebracht door Daoust Interim, de Orbem en Febecoop.

Vlaams-Waalse samenwerking kan competitiviteit verhogen

Voor duizend Waalse ondernemers van de UWE hield Rudy Aernoudt, secretaris-generaal van het Vlaamse departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie een pleidooi voor een betere samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië om de competitiviteit te verhogen.

"Schaf ontslagvergoeding en gouden handdruk gewoon af"

In Nederland stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor, de ontslagvergoedingen en andere afkoopsommen af te schaffen. In de plaats moet de ontslagen werknemer, op kosten van zijn ex-werkgever, opleidingen volgen om zijn inzetbaarheid te vergroten.

VBO schaart zich achter interprofessioneel akkoord

Een ruime meerderheid van de sectoren die aangesloten zijn bij het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd. Volgens de werkgevers legt het IPA de basis voor een nieuw verloningsbeleid in de bedrijven.

70 procent zegt weinig of geen opleidingen te krijgen

70% van de Belgische respondenten in een pan-Europese internetpeiling van StepStone zegt dat zijn werkgever hem niet of zelden de mogelijkheid geeft om opleidingen te volgen. De overige 30% zegt wel vaak opleidingen te kunnen volgen om bij te leren. Dit is geen hoog cijfer, maar toch boven het Europese gemiddelde van 27 procent.

Liever opleiding dan bonus

Het zijn vooral ontwikkelingsmogelijkheden die ervoor zorgen dat werknemers een bedrijf trouw blijven. Jong talent verkiest groei- en opleidingsmogelijkheden boven prestatiebeloning in de vorm van bonussen of geld. Dit blijkt uit de internationale onderzoeken van CRF, specialist inzake onderzoek naar arbeidsmarktontwikkeling.

Onze partners