Opleiding

Werkzekerheid prioriteit voorjongeren

Dezer dagen verlaten duizenden jongeren het middelbaar onderwijs. Wat zullen zij worden? Wat verwachten zij? Start People en Vlerick Management School hebben 800 jongeren die het technisch en beroepsonderwijs verlaten, ondervraagd. Een grote meerderheid (64 %) onder hen wil verder studeren, slechts één op vier wil beginnen werken.

Daoust Job Academy werkt ook aan attitudes

De Groep Daoust, actief in uitzendarbeid, personeelsselectie, outplacement, dienstencheques en jobcoaching, heeft de Daoust Job Academy gelanceerd. De bedoeling is kortdurende, praktijkgerichte opleidingen te verstrekken. Er wordt gestart in de sectoren horeca, verkoop, dienstencheques en veiligheid.

Opleidingscentrum voor logistieke knelpuntberoepen

In de logistieke sector geraken veel vacatures niet ingevuld. Om de instroom naar de knelpuntberoepen in deze sector te stimuleren heeft Manpower in de haven van Brussel de Manpower Logistics Academy geopend. Die zal gratis opleidingen verstrekken.

HR uitgeroepen tot meest creatieve sector

Had u dit gedacht? De personeelsafdeling is "de werkomgeving die het meest het creatieve denken stimuleert". Dat blijkt uit een test bij 5000 Vlamingen door Flanders District of Creativity in samenwerking met business school Vlerick Leuven Gent.

Arbeidskaart afgeschaft voor kaders en wetenschappers

Wetenschappers, kaderleden en experts die tijdelijk naar België komen werken zullen vrijgesteld zijn van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart. De Kamer heeft een wet gestemd die de voorwaarden vastlegt.

Wallonië sleutelt aan jongerentewerkstelling

In Wallonië bestaat een jaarlijkse forfaitaire subsidie voor wie een werkloze jongere (tot 25 jaar) aanwerft. Het systeem werkt op basis van punten. De Waalse regering heeft de regeling gewijzigd. Het begrip kleine en middelgrote onderneming is herzien en men kan extra punten krijgen wanneer de jongere geen diploma heeft dat hoger is dan het hoger middelbaar onderwijs.

Communiceren en managen beheersen opleidingsagenda's

Vanuit de bedrijven is de vraag naar communicatie- en naar managementcursussen groter geworden dan de vraag naar informatica-opleidingen, zo blijkt uit de statistieken van Management Information. 15 jaar lang hadden de IT-cursussen op de eerste plaats gestaan. De populairste thema's zijn tegenwoordig assertiviteit, coaching, leiding geven, team building en onderhandelen.

Bediende mag niet-toegekende opleiding als verlof opnemen

De werkgevers die onder het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden ressorteren, zijn verplicht al hun werknemers tussen 1 januari 2006 en 31 december 2007 vier opleidingsdagen toe te kennen. De werknemers hebben nog tot eind maart de tijd om een aanvraag in te dienen, en de werkgever dient te reageren tegen eind april.

Uitzendkantoor voor laaggeschoolde jongeren

In Brussel is de werkloosheid onder de laaggeschoolde jongeren erg hoog. Om deze doelgroep aan werk te helpen is deze week door de Brusselse minister van Tewerkstelling Benoît Cérexhe een sociaal uitzendkantoor geopend, ARIS Interim. Het kantoor is tot stand gebracht door Daoust Interim, de Orbem en Febecoop.

Vlaams-Waalse samenwerking kan competitiviteit verhogen

Voor duizend Waalse ondernemers van de UWE hield Rudy Aernoudt, secretaris-generaal van het Vlaamse departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie een pleidooi voor een betere samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië om de competitiviteit te verhogen.

Onze partners