Opleiding

Opgelet in PC 218: geen opleiding is extra vakantie

Zowat 400.000 bedienden hebben volgend jaar recht op vier extra dagen betaald verlof indien zij in 2008-2009 niet de vier dagen opleiding hebben genoten, waarop hun cao hen recht geeft. Het gaat hier om paritair comité 218.

Managen en communiceren meest gezochte opleidingen

Bedrijven zijn het meest op zoek naar opleidingen over management en over communicatie. Elk van deze twee categorieën staat voor 21% van het aantal informatievragen. Informatica-opleidingen komen op de derde plaats, met 16%. Dat blijkt uit de jongste analyse door TrainingInfo.

Opnieuw wijzigingen aan betaald educatief verlof

Anders dan eerder was beslist, wordt het loonplafond dat van toepassing is in het stelsel van het betaald educatief verlof verhoogd tot 2500 euro. De forfaitaire terugbetaling aan de werkgever zal verschillen per opleiding, maar de bedragen zijn nog niet gekend.

Bruxelles Formation luistert naar bedrijven

Het Brussels gewest telt alarmerend veel werklozen. Tegelijk vinden veel bedrijven niet de werknemers die zij nodig hebben. Om uit de impasse te geraken, heeft Bruxelles Formation zijn oor te luisteren gelegd bij de werkgevers uit vijf sectoren. Daarover is een rapport gepubliceerd.

Geen sanctie indien dubbel zoveel opleidingen

Werkgevers uit sectoren die hun opleidingsverplichtingen niet vervullen, moeten een bijdrage van 0,05 procent van de loonmassa storten in het fonds voor betaald educatief verlof.

Tips om uw sociale balans goed op te stellen

In de vereenvoudigde sociale balans, die per 1 december in voege treedt, dient de werkgever een overzicht te brengen van al zijn opleidingsinspanningen. De sectoren die de doelstellingen van het Generatiepact niet bereiken, zullen hogere SZ-bijdragen moeten betalen.

Helft van voltijders verdient minder dan 2400 euro bruto

Een voltijdse loontrekkende verdient in België gemiddeld 2739 euro bruto. Dit is het rekenkundig gemiddelde, dat wordt omhooggetrokken door de zeer hoge lonen van een kleine groep. Een andere manier om de cijfers te analyseren is kijken naar de mediaan. Het mediaanloon bedraagt 2402 euro.

In Belgische bedrijven worden ruzies slecht verteerd

Een Belgische werknemer verliest 'slechts' 1,2 uur arbeidstijd per week als gevolg van onderlinge ruzies, wrijvingen of conflicten. Dat blijkt uit een studie in negen landen door het HR-adviesbedrijf OPP. Alleen in Nederland gaat minder werktijd verloren (0,9 uur). Het gemiddelde over de negen landen is 2,1 uur.

Personeel opleiden brengt veel meer op dan het kost

De Leuvense economieprofessor Joep Konings heeft een interessante studie gepubliceerd over de opleidingsinspanningen van bedrijven. Hij haalde zijn gegevens o.m. uit de sociale balansen van 13.000 bedrijven. Kort samengevat: investeren in opleidingen verhoogt de productiviteit met 1 tot 2 procent, terwijl de totale loonkost stijgt met slechts 0,5 procent.

Opleiden is rendabeler dan buitenshuis zoeken

In de hoop snel resultaten te behalen, werven bedrijven vaak externen aan met de gewenste ervaring en kennis.

Onze partners