Opleiding

Bruxelles Formation luistert naar bedrijven

Het Brussels gewest telt alarmerend veel werklozen. Tegelijk vinden veel bedrijven niet de werknemers die zij nodig hebben. Om uit de impasse te geraken, heeft Bruxelles Formation zijn oor te luisteren gelegd bij de werkgevers uit vijf sectoren. Daarover is een rapport gepubliceerd.

Geen sanctie indien dubbel zoveel opleidingen

Werkgevers uit sectoren die hun opleidingsverplichtingen niet vervullen, moeten een bijdrage van 0,05 procent van de loonmassa storten in het fonds voor betaald educatief verlof.

Tips om uw sociale balans goed op te stellen

In de vereenvoudigde sociale balans, die per 1 december in voege treedt, dient de werkgever een overzicht te brengen van al zijn opleidingsinspanningen. De sectoren die de doelstellingen van het Generatiepact niet bereiken, zullen hogere SZ-bijdragen moeten betalen.

Helft van voltijders verdient minder dan 2400 euro bruto

Een voltijdse loontrekkende verdient in België gemiddeld 2739 euro bruto. Dit is het rekenkundig gemiddelde, dat wordt omhooggetrokken door de zeer hoge lonen van een kleine groep. Een andere manier om de cijfers te analyseren is kijken naar de mediaan. Het mediaanloon bedraagt 2402 euro.

In Belgische bedrijven worden ruzies slecht verteerd

Een Belgische werknemer verliest 'slechts' 1,2 uur arbeidstijd per week als gevolg van onderlinge ruzies, wrijvingen of conflicten. Dat blijkt uit een studie in negen landen door het HR-adviesbedrijf OPP. Alleen in Nederland gaat minder werktijd verloren (0,9 uur). Het gemiddelde over de negen landen is 2,1 uur.

Personeel opleiden brengt veel meer op dan het kost

De Leuvense economieprofessor Joep Konings heeft een interessante studie gepubliceerd over de opleidingsinspanningen van bedrijven. Hij haalde zijn gegevens o.m. uit de sociale balansen van 13.000 bedrijven. Kort samengevat: investeren in opleidingen verhoogt de productiviteit met 1 tot 2 procent, terwijl de totale loonkost stijgt met slechts 0,5 procent.

Opleiden is rendabeler dan buitenshuis zoeken

In de hoop snel resultaten te behalen, werven bedrijven vaak externen aan met de gewenste ervaring en kennis.

Werknemer is het productiefst rond zijn 50ste

De leeftijd waarop werkenden het meest productief zijn en nieuwe dingen kunnen leren, ligt nu rond 50 jaar. Vorige generaties bereikten nog de top tussen het 40ste en 45ste levensjaar. Dit blijkt uit onderzoek van de Tilburgse hoogleraren Wilthagen en Bekker. Zij besluiten eruit dat het wel degelijk zin heeft oudere werknemers de gelegenheid te bieden opleidingen te volgen.

HR-mensen moeten hun vaardigheden bijspijkeren

Een blijvend gebrek aan vaardigheden belemmert de modernisering van de personeelsafdelingen. Zowel de HR-managers als hun medewerkers hebben extra opleidingen nodig. Waar het wél lukt, levert de modernisering van de afdeling de verhoopte kostenbesparingen op. Zo luiden enkele conclusies uit de derde HR Transformation Survey van HROA Europe.

Modaliteiten en formulieren PFI zijn verschenen

In het Staatsblad zijn de uitvoeringsmodaliteiten en modelformulieren verschenen van het hervormde Plan Formation-Insertion (PFI) van het Waalse Gewest. Via dit PFI kunnen langdurig werkzoekenden een beroepsopleiding krijgen in een onderneming.

Onze partners