Opleiding

Helft van voltijders verdient minder dan 2400 euro bruto

Een voltijdse loontrekkende verdient in België gemiddeld 2739 euro bruto. Dit is het rekenkundig gemiddelde, dat wordt omhooggetrokken door de zeer hoge lonen van een kleine groep. Een andere manier om de cijfers te analyseren is kijken naar de mediaan. Het mediaanloon bedraagt 2402 euro.

In Belgische bedrijven worden ruzies slecht verteerd

Een Belgische werknemer verliest 'slechts' 1,2 uur arbeidstijd per week als gevolg van onderlinge ruzies, wrijvingen of conflicten. Dat blijkt uit een studie in negen landen door het HR-adviesbedrijf OPP. Alleen in Nederland gaat minder werktijd verloren (0,9 uur). Het gemiddelde over de negen landen is 2,1 uur.

Personeel opleiden brengt veel meer op dan het kost

De Leuvense economieprofessor Joep Konings heeft een interessante studie gepubliceerd over de opleidingsinspanningen van bedrijven. Hij haalde zijn gegevens o.m. uit de sociale balansen van 13.000 bedrijven. Kort samengevat: investeren in opleidingen verhoogt de productiviteit met 1 tot 2 procent, terwijl de totale loonkost stijgt met slechts 0,5 procent.

Opleiden is rendabeler dan buitenshuis zoeken

In de hoop snel resultaten te behalen, werven bedrijven vaak externen aan met de gewenste ervaring en kennis.

Werknemer is het productiefst rond zijn 50ste

De leeftijd waarop werkenden het meest productief zijn en nieuwe dingen kunnen leren, ligt nu rond 50 jaar. Vorige generaties bereikten nog de top tussen het 40ste en 45ste levensjaar. Dit blijkt uit onderzoek van de Tilburgse hoogleraren Wilthagen en Bekker. Zij besluiten eruit dat het wel degelijk zin heeft oudere werknemers de gelegenheid te bieden opleidingen te volgen.

HR-mensen moeten hun vaardigheden bijspijkeren

Een blijvend gebrek aan vaardigheden belemmert de modernisering van de personeelsafdelingen. Zowel de HR-managers als hun medewerkers hebben extra opleidingen nodig. Waar het wél lukt, levert de modernisering van de afdeling de verhoopte kostenbesparingen op. Zo luiden enkele conclusies uit de derde HR Transformation Survey van HROA Europe.

Modaliteiten en formulieren PFI zijn verschenen

In het Staatsblad zijn de uitvoeringsmodaliteiten en modelformulieren verschenen van het hervormde Plan Formation-Insertion (PFI) van het Waalse Gewest. Via dit PFI kunnen langdurig werkzoekenden een beroepsopleiding krijgen in een onderneming.

Opleidingen Zakenethiek in de lift in Groot-Brittannië

Het aantal bedrijven in Groot-Brittannië dat aan zijn werknemers een opleiding verschaft over de eigen gedragscode is in drie jaar tijd gestegen van 47 naar 71 procent. Dat blijkt uit een studie van het Institute of Business Ethics. Voor 81% van de ondernemingen is de milieu-impact van hun activiteiten nu evenveel aandacht waard als kwesties in verband met arbeidsveiligheid.

Vlaamse ondernemingen investeren in talenkennis

Vlaamse bedrijven investeren sterk in taalopleidingen. Het meest gevraagd zijn Frans, Spaans, Nederlands, Engels en Chinees. In Wallonië komen informatica-opleidingen op de eerste plaats, zowel toepassingen voor eindgebruikers (met Excel op kop) als gespecialiseerde IT- en internetopleidingen. In Brussel zijn management en communicatie het meest gevraagd.

Jongeren zijn sneller weer weg dan 50-plussers

Oudere werkzoekers komen moeilijk aan de bak omdat werkgevers de 'terugverdientijd' als te kort inschatten. Liever investeren in jongeren, luidt de redenering, de kans dat die langer blijven is groter. De Leuvense wetenschappers Luc Sels en Gert Theunissen analyseerden de databank van sociaal secretariaat Acerta vanaf het jaar 2001. De gangbare opvatting blijkt fout te zijn.

Onze partners