Opleiding

Werkgevers PC nr 110 ontsnappen aan boetes

De werkgevers uit paritair comité nr 110 (textielverzorging) ontsnappen alsnog aan de sancties wegens onvoldoende opleidingsinspanningen die hen voor 2009 en 2010 boven het hoofd hingen. De boete van 2010 valt weg. Die van 2009 moeten zij betalen aan de RSZ, maar het geld krijgen zij achteraf terug van het sectoraal fonds voor bestaanszekerheid.

Opleidingsboete voor werkgevers in 63 sectoren

De werkgevers in 63 paritaire comités zullen een boete van 0,05% van de loonmassa moeten betalen omdat hun sector in 2010 te weinig inspanningen heeft geleverd voor de opleiding. Ook individuele bedrijven binnen deze sectoren, die wél voldoende investeerden in opleiding, worden getroffen.

Hoe opleidingskosten van vertrekkers recupereren?

Als u gewoon bent aan sommige van uw medewerkers een dure opleiding te verschaffen, of overweegt dit te doen, kan u voorkomen dat de financiële investering helemaal verloren gaat als de werknemer kort daarna uw bedrijf verlaat. U moet dan in de arbeidsovereenkomst een scholingsbeding opnemen. HDP & Arista legt uit wat daar komt bij kijken (klik op NL).

Arbeidsduur van medisch personeel begrensd

Er komt spoedig een wet die een maximum arbeidsduur bepaalt voor artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, die in dienstverband werken.

Hoe een schoolverlater toch met win-win aanwerven

De laaggeschoolde jongeren vallen onder het win-winplan, dat voor de werkgevers een aanzienlijke besparing op de loonkosten inhoudt. De jongeren moeten wel drie of zes maanden als werkzoekende zijn ingeschreven. Wat als de jongere pas van school komt? Securex beschrijft een oplossing voor deze situatie: begin met een overeenkomst van beroepsopleiding in de onderneming.

Vergeet niet uw opleidingsinspanningen te vermelden

In uw Sociale Balans moet u nauwkeurig opgeven welke inspanningen uw onderneming heeft gedaan voor de opleiding van uw medewerkers. Blijkbaar getroosten niet alle werkgevers zich die moeite, wat kan leiden tot boetes en andere sancties.

Vlaanderen stopt subsidiëring hobbycursussen

Sinds 1 augustus jl. mogen Vlaamse opleidingscheques nog enkel dienen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen. Deze geruisloos ingevoerde hervorming brengt mee dat werknemers niet langer zomaar eender welke hobbycursus - kookcursus, gitaarlessen... - kunnen gaan volgen waar zij zin in hebben en de kost daarvan laten subsidiëren door de belastingbetaler.

Vlaanderen versoepelt IBO-regelgeving

De Vlaamse regering heeft bij wijze van anticrisismaatregel de regelgeving over de individuele beroepsopleiding op de werkvloer (IBO) versoepeld. Tot voor kort moest u de IBO-cursist na de opleiding onmiddellijk in dienst nemen voor onbepaalde duur.

Vind veel sneller de opleiding die u zoekt

In partnership met Opleidingen.be biedt HR Alert voortaan toegang tot diensten, tools en informatie over duizenden vormingen en cursussen in alle domeinen die u aanbelangen: communicatie - human resources beheer - talen - aankoopbeleid - management - informatica - burotica - marketing - kwaliteitszorg en nog veel meer.

HR-kennis helpt tekort aan kandidaten op te vangen

Ondanks de zeer hoge werkloosheid in Brussel, blijken sommige profielen er onvindbaar. Dat ondervond Viage (zie link EN hieronder), een grote werkgever in het hart van de stad, toen het voor zijn nieuwe entertainmentcomplex op zoek ging naar 100 bijkomende medewerkers bovenop de 450 bestaande. Het ging o.m. om casinopersoneel.

Onze partners