Opleiding

Opleidingsboete voor 25 sectoren

25 sectoren en subsectoren hebben in 2011 minder dan 1,9% van de loonmassa besteed aan opleidingen voor hun personeel. De lijst is gepubliceerd in het Staatsblad. Meestal gaat het om eerder kleine sectoren. De RSZ gaat nu voor de betrokken werkgevers het exacte bedrag uitrekenen van de "extra bijdrage" van 0,05% van de loonmassa die zij zullen moeten betalen.

"Logisch dat arbeiders vroeger willen stoppen"

De Belgische werkgevers besteden "onbegrijpelijk weinig aandacht" aan de opleiding en de ontwikkeling van hun arbeiders, aldus een studie van Securex. "Niet te verwonderen dat arbeiders vaak minder gemotiveerd zijn en sneller met pensioen willen", noteert hoofdonderzoekster Hermina Van Coillie.

Falende opleiding en preventie kost veroordeling

Te weinig investeren in opleiding en in preventie heeft de Vlaamse Opera een veroordeling wegens onopzettelijke doodslag en 55.000 euro boete opgeleverd. De werkgever werd aansprakelijk gesteld voor de dood van een podiumtechnicus die verpletterd werd onder een neerstortend decorstuk.

Overheid betaalt opleiding van uw mentors

Mentors die een opleiding volgen om stagiairs op de werkvloer op te volgen, komen in aanmerking voor het betaald educatief verlof. Dat besliste de ministerraad. De maatregel is een nieuwe poging om de werkgevers ertoe te brengen in mentorschap te investeren.

Nog 1 week om een opleidingsplan te maken

Valt u onder PC 218 en hebt u voltijdse bedienden, dan heeft u tot 31 december om uw opleidingsplan bekend te maken of op de valreep toe te treden tot een Cevora-plan. Een bijkomend argument is dat krachtens de gisteren goedgekeurde Programmawet elke werkgever zonder opleidingsplan in 2013 een dubbel supplement zal moeten betalen ingeval hij tijdelijke werkloosheid invoert.

Educatief verlof voor opleidingen van mentors

Mentors die een opleiding volgen om stagiairs op de werkvloer te begeleiden, zullen in aanmerking komen voor het betaald educatief verlof. Met die maatregel wil de federale regering de ondernemingen aanmoedigen om hun ervaren medewerkers een rol van mentor te laten vervullen. De details ontbreken nog.

Werkgevers PC nr 110 ontsnappen aan boetes

De werkgevers uit paritair comité nr 110 (textielverzorging) ontsnappen alsnog aan de sancties wegens onvoldoende opleidingsinspanningen die hen voor 2009 en 2010 boven het hoofd hingen. De boete van 2010 valt weg. Die van 2009 moeten zij betalen aan de RSZ, maar het geld krijgen zij achteraf terug van het sectoraal fonds voor bestaanszekerheid.

Opleidingsboete voor werkgevers in 63 sectoren

De werkgevers in 63 paritaire comités zullen een boete van 0,05% van de loonmassa moeten betalen omdat hun sector in 2010 te weinig inspanningen heeft geleverd voor de opleiding. Ook individuele bedrijven binnen deze sectoren, die wél voldoende investeerden in opleiding, worden getroffen.

Hoe opleidingskosten van vertrekkers recupereren?

Als u gewoon bent aan sommige van uw medewerkers een dure opleiding te verschaffen, of overweegt dit te doen, kan u voorkomen dat de financiële investering helemaal verloren gaat als de werknemer kort daarna uw bedrijf verlaat. U moet dan in de arbeidsovereenkomst een scholingsbeding opnemen. HDP & Arista legt uit wat daar komt bij kijken (klik op NL).

Arbeidsduur van medisch personeel begrensd

Er komt spoedig een wet die een maximum arbeidsduur bepaalt voor artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, die in dienstverband werken.

Onze partners