Opleiding

Werkgevers erkennen tekort aan coaching

Eén werkgever op twee erkent dat hij te weinig investeert in coaching, loopbaanbegeleiding en kennisoverdracht op de werkvloer. Dat blijkt uit een studie door Tempo-Team. De studie wijst ook uit dat schoolverlaters slecht voorbereid op de arbeidsmarkt komen en dat oudere werknemers vrezen dat hun kennis en opleiding ontoereikend zal zijn om langer te werken dan vandaag de norm is.

Betaald educatief verlof naar gewesten

Vanaf 1 juli 2014 worden de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. Dat heeft praktische gevolgen voor de terugvordering van de lonen en sociale bijdragen door de werkgever. Het betaald educatief verlof is een recht dat wordt toegekend aan werknemers in de privésector. Via dit stelsel kunnen ze algemene of specifieke beroepsopleidingen volgen met behoud van hun loon.

Opleidingsplan registreren biedt voordelen

Indien u bedienden tewerkstelt die onder PC 218 vallen, hebt u er financieel voordeel bij een opleidingsplan te laten registreren. Binnen zekere voorwaarden kunt u dan ook opleidingskrediet overdragen naar bedienden die u zelf uitkiest. U kunt zo'n plan zelf uitwerken, of gebruik maken van het "suppletief plan" dat Cevora heeft opgesteld.

HR-managers vinden LinkedIn het nuttigst

Voor hun ontwikkeling vinden HR-specialisten LinkedIn het nuttigste sociaal netwerk, maar toch blijft nog 35% er weg, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van Kluwer Opleidingen. Bedrijfsinterne sociale netwerken, genre Yammer, zijn in gebruik bij één bedrijf op vijf, maar een meerderheid heeft twijfels over hun nut.

Coaching in opmars bij Belgische werkgevers

Coaching is in Belgische bedrijven goed ingeburgerd, blijkt uit een studie bij ruim 900 HR-verantwoordelijken door Securex en beroepsvereniging International Coach Federation. 85% van de betrokken werkgevers biedt een of andere vorm van coaching aan hun werknemers.

HR kampioenen in thuis bijstuderen

Te veel ander werk overdag? Wie zal het zeggen. Maar het zijn wel degelijk de HR-mensen die het meest van alle categorieën bijstuderen in hun vrije tijd. Dat blijkt uit de jongste Learning Indicator van Kluwer Opleidingen. Dat onderzoek schetst ook een interessant nieuw profiel: de superlearner is altijd bezig met bijleren, tijdens en buiten de werkuren, online en offline.

Gelegenheidsarbeid in de horeca versoepeld

Horeca-werkgevers zullen vanaf 1 oktober jaarlijks 100 dagen gelegenheidswerknemers mogen inschakelen. Tot dusver was dat ten hoogste 50 dagen. De patronale bijdragen zijn laag. De gelegenheidswerkers zelf worden forfaitair belast tegen 33%; zij mogen cumuleren met studentenarbeid.

Opleidingsboete voor 25 sectoren

25 sectoren en subsectoren hebben in 2011 minder dan 1,9% van de loonmassa besteed aan opleidingen voor hun personeel. De lijst is gepubliceerd in het Staatsblad. Meestal gaat het om eerder kleine sectoren. De RSZ gaat nu voor de betrokken werkgevers het exacte bedrag uitrekenen van de "extra bijdrage" van 0,05% van de loonmassa die zij zullen moeten betalen.

"Logisch dat arbeiders vroeger willen stoppen"

De Belgische werkgevers besteden "onbegrijpelijk weinig aandacht" aan de opleiding en de ontwikkeling van hun arbeiders, aldus een studie van Securex. "Niet te verwonderen dat arbeiders vaak minder gemotiveerd zijn en sneller met pensioen willen", noteert hoofdonderzoekster Hermina Van Coillie.

Falende opleiding en preventie kost veroordeling

Te weinig investeren in opleiding en in preventie heeft de Vlaamse Opera een veroordeling wegens onopzettelijke doodslag en 55.000 euro boete opgeleverd. De werkgever werd aansprakelijk gesteld voor de dood van een podiumtechnicus die verpletterd werd onder een neerstortend decorstuk.

Onze partners