Opleiding

U moet opleidingsboetes niet betalen

De regering ziet definitief en met terugwerkende kracht tot 2012 af van de inning van de boete van 0,05% van de loonmassa, die verschuldigd was door alle bedrijven uit sectoren die in hun geheel geen voldoende opleidingsinspanning hadden geleverd. Dat blijkt uit het wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid, dat de bewuste regelgeving volledig opschort.

Milquet-boetes zijn ongrondwettelijk

De collectieve, sectorale boetes bij een tekort aan opleidingsinspanningen, ook wel Milquet-boetes geheten, schenden de Grondwet, zo besliste donderdag het Grondwettelijk Hof in een zaak die was aangespannen door de Union des Classes Moyennes. De vele tienduizenden boetes waren nog niet geïnd en er is nu weinig kans dat ze ooit effectief zullen moeten worden betaald.

Voortaan minimum 1 dag opleiding per jaar

Een nieuw KB bepaalt dat elke werkgever tenminste het equivalent van één dag voortgezette opleiding moet garanderen aan elk van zijn werknemers. De verplichting is een uitvloeisel van het competitiviteitspact en gaat in op 1 januari 2015.

Werkgevers erkennen tekort aan coaching

Eén werkgever op twee erkent dat hij te weinig investeert in coaching, loopbaanbegeleiding en kennisoverdracht op de werkvloer. Dat blijkt uit een studie door Tempo-Team. De studie wijst ook uit dat schoolverlaters slecht voorbereid op de arbeidsmarkt komen en dat oudere werknemers vrezen dat hun kennis en opleiding ontoereikend zal zijn om langer te werken dan vandaag de norm is.

Betaald educatief verlof naar gewesten

Vanaf 1 juli 2014 worden de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. Dat heeft praktische gevolgen voor de terugvordering van de lonen en sociale bijdragen door de werkgever. Het betaald educatief verlof is een recht dat wordt toegekend aan werknemers in de privésector. Via dit stelsel kunnen ze algemene of specifieke beroepsopleidingen volgen met behoud van hun loon.

Opleidingsplan registreren biedt voordelen

Indien u bedienden tewerkstelt die onder PC 218 vallen, hebt u er financieel voordeel bij een opleidingsplan te laten registreren. Binnen zekere voorwaarden kunt u dan ook opleidingskrediet overdragen naar bedienden die u zelf uitkiest. U kunt zo'n plan zelf uitwerken, of gebruik maken van het "suppletief plan" dat Cevora heeft opgesteld.

HR-managers vinden LinkedIn het nuttigst

Voor hun ontwikkeling vinden HR-specialisten LinkedIn het nuttigste sociaal netwerk, maar toch blijft nog 35% er weg, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van Kluwer Opleidingen. Bedrijfsinterne sociale netwerken, genre Yammer, zijn in gebruik bij één bedrijf op vijf, maar een meerderheid heeft twijfels over hun nut.

Coaching in opmars bij Belgische werkgevers

Coaching is in Belgische bedrijven goed ingeburgerd, blijkt uit een studie bij ruim 900 HR-verantwoordelijken door Securex en beroepsvereniging International Coach Federation. 85% van de betrokken werkgevers biedt een of andere vorm van coaching aan hun werknemers.

HR kampioenen in thuis bijstuderen

Te veel ander werk overdag? Wie zal het zeggen. Maar het zijn wel degelijk de HR-mensen die het meest van alle categorieën bijstuderen in hun vrije tijd. Dat blijkt uit de jongste Learning Indicator van Kluwer Opleidingen. Dat onderzoek schetst ook een interessant nieuw profiel: de superlearner is altijd bezig met bijleren, tijdens en buiten de werkuren, online en offline.

Gelegenheidsarbeid in de horeca versoepeld

Horeca-werkgevers zullen vanaf 1 oktober jaarlijks 100 dagen gelegenheidswerknemers mogen inschakelen. Tot dusver was dat ten hoogste 50 dagen. De patronale bijdragen zijn laag. De gelegenheidswerkers zelf worden forfaitair belast tegen 33%; zij mogen cumuleren met studentenarbeid.

Onze partners