Opleiding

HR-managers vinden LinkedIn het nuttigst

Voor hun ontwikkeling vinden HR-specialisten LinkedIn het nuttigste sociaal netwerk, maar toch blijft nog 35% er weg, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van Kluwer Opleidingen. Bedrijfsinterne sociale netwerken, genre Yammer, zijn in gebruik bij één bedrijf op vijf, maar een meerderheid heeft twijfels over hun nut.

Coaching in opmars bij Belgische werkgevers

Coaching is in Belgische bedrijven goed ingeburgerd, blijkt uit een studie bij ruim 900 HR-verantwoordelijken door Securex en beroepsvereniging International Coach Federation. 85% van de betrokken werkgevers biedt een of andere vorm van coaching aan hun werknemers.

HR kampioenen in thuis bijstuderen

Te veel ander werk overdag? Wie zal het zeggen. Maar het zijn wel degelijk de HR-mensen die het meest van alle categorieën bijstuderen in hun vrije tijd. Dat blijkt uit de jongste Learning Indicator van Kluwer Opleidingen. Dat onderzoek schetst ook een interessant nieuw profiel: de superlearner is altijd bezig met bijleren, tijdens en buiten de werkuren, online en offline.

Gelegenheidsarbeid in de horeca versoepeld

Horeca-werkgevers zullen vanaf 1 oktober jaarlijks 100 dagen gelegenheidswerknemers mogen inschakelen. Tot dusver was dat ten hoogste 50 dagen. De patronale bijdragen zijn laag. De gelegenheidswerkers zelf worden forfaitair belast tegen 33%; zij mogen cumuleren met studentenarbeid.

Opleidingsboete voor 25 sectoren

25 sectoren en subsectoren hebben in 2011 minder dan 1,9% van de loonmassa besteed aan opleidingen voor hun personeel. De lijst is gepubliceerd in het Staatsblad. Meestal gaat het om eerder kleine sectoren. De RSZ gaat nu voor de betrokken werkgevers het exacte bedrag uitrekenen van de "extra bijdrage" van 0,05% van de loonmassa die zij zullen moeten betalen.

"Logisch dat arbeiders vroeger willen stoppen"

De Belgische werkgevers besteden "onbegrijpelijk weinig aandacht" aan de opleiding en de ontwikkeling van hun arbeiders, aldus een studie van Securex. "Niet te verwonderen dat arbeiders vaak minder gemotiveerd zijn en sneller met pensioen willen", noteert hoofdonderzoekster Hermina Van Coillie.

Falende opleiding en preventie kost veroordeling

Te weinig investeren in opleiding en in preventie heeft de Vlaamse Opera een veroordeling wegens onopzettelijke doodslag en 55.000 euro boete opgeleverd. De werkgever werd aansprakelijk gesteld voor de dood van een podiumtechnicus die verpletterd werd onder een neerstortend decorstuk.

Overheid betaalt opleiding van uw mentors

Mentors die een opleiding volgen om stagiairs op de werkvloer op te volgen, komen in aanmerking voor het betaald educatief verlof. Dat besliste de ministerraad. De maatregel is een nieuwe poging om de werkgevers ertoe te brengen in mentorschap te investeren.

Nog 1 week om een opleidingsplan te maken

Valt u onder PC 218 en hebt u voltijdse bedienden, dan heeft u tot 31 december om uw opleidingsplan bekend te maken of op de valreep toe te treden tot een Cevora-plan. Een bijkomend argument is dat krachtens de gisteren goedgekeurde Programmawet elke werkgever zonder opleidingsplan in 2013 een dubbel supplement zal moeten betalen ingeval hij tijdelijke werkloosheid invoert.

Educatief verlof voor opleidingen van mentors

Mentors die een opleiding volgen om stagiairs op de werkvloer te begeleiden, zullen in aanmerking komen voor het betaald educatief verlof. Met die maatregel wil de federale regering de ondernemingen aanmoedigen om hun ervaren medewerkers een rol van mentor te laten vervullen. De details ontbreken nog.

Onze partners