Opleiding

Wegwijs in het nieuwe werkplekleren

Vlaanderen heeft sinds deze maand een nieuw stelsel rond leren op de werkvloer. Het omvat 6 formules, bovenop de activeringsstage en de werkervaringsstage die onveranderd bleven. Voor de werkgever is het even wennen. Nieuw is dat de VDAB de verplaatsingskosten van alle cursisten voor zijn rekening neemt.

Werkplekleren: verzekering arbeidsongevallen of niet?

Een kat vindt haar jongen niet. 7 (sic) soorten stagiairs en werkplekcursisten kent de jongste regelgeving in het Vlaamse Gewest. Voor wie moet u als werkgever een verzekering arbeidsongevallen afsluiten? Voor wie niet? Gelukkig brengt Wolters Kluwer een duidelijk overzicht.

Kloof tussen school en job dieper dan ooit

"Vacatures ingevuld krijgen is moeilijker dan ooit. Geef de jeugd meer praktijklessen, meer wiskunde en meer wetenschappen", klinkt het haast wanhopig uit een onderzoek door Tempo-Team. Tot het zo ver is, zit er volgens 4 op 10 werkgevers niets anders op dan minder focussen op diploma en meer op vaardigheden, potentieel en fit met het bedrijf.

Veel nieuwigheden voor werkgevers in Brussel

Sinds begin deze week gelden in het Brussels gewest nieuwe regels voor de doelgroepvermindering oudere werknemers. Ook nieuw: de stagebonus, de startbonus en de vermindering voor mentors zijn afgeschaft; premies voor alternerende opleiding zijn ingevoerd; en de terugbetaling van educatief verlof moet sneller worden aangevraagd.

Voortijdig ontslag na IBO: twee maal betalen

De IBO-overeenkomst is wel degelijk onderworpen aan de wet op de arbeidsovereenkomsten. Zo oordeelde Cassatie. Het gevolg is dat een werkgever verplicht kan zijn zowel een schadevergoeding als een verbrekingsvergoeding te betalen als hij voortijdig een werknemer ontslaat die aan boord kwam via een individuele beroepsopleiding.

Opgelet: 1 op 5 is achterop geraakt

20% van uw medewerkers was bij aanwerving de geschikte persoon op de juiste plaats maar is dat nu niet meer. Dat blijkt uit een ManpowerGroup studie. De verklaring: hun vaardigheden zijn achterop geraakt. Velen zijn zich daar van bewust en ze verwachten van hun werkgever actie. Bij de studie hoort een gratis whitepaper.

Vergeet meerkost van opleiding niet in 2018

Wanneer u werkt aan uw personeelsbudget voor volgend jaar, dan is er een nieuwigheid die u niet uit het oog mag verliezen: de stijgende kost van uw opleidingsverplichtingen als gevolg van de wet-Peeters. Toelichting bij Securex, dat een overzicht geeft van de evolutie die de gangbare personeelsuitgaven ondergaan.

3 op 4 bedrijven voorzien opleidingsbudget

Uit een bevraging door Acerta blijkt dat ceo's en directieleden de groeiende noodzaak van opleiding inzien. 3 op 4 werkgevers zegt een specifiek budget te plannen. 25% ziet de huidige kennis en vaardigheden heel snel verouderen. De wet-Peeters legt een minimum op van 2 opleidingsdagen per werknemer per jaar. Op termijn worden dat 5 dagen.

Online cursus over redelijke aanpassingen

Hoe reageer je als een medewerker een redelijke aanpassing vraagt? Bijvoorbeeld omdat hij met zware rugpijnen kampt of een handicap heeft? Weigeren kan leiden tot problemen met de antidiscriminatiewet. Voor hr-managers ontwikkelde Unia een kosteloze online cursus, compleet met stappenplan en met filmpjes en oefeningen die een brede waaier van aanpassingen laten ontdekken.

RSZ betaalt Milquet-boete terug

De bijdrage van 0,05% wegens onvoldoendde opleidingsinspanningen in de sector waartoe een werkgever behoort (de 'Milquet-boete') krijgt nu echt een begrafenis eerste klas. De RSZ legt zich neer bij de gerechtelijke uitspraken en zal alvast voor het jaar 2009 de betwiste bijdrage terugbetalen. Wanneer de RSZ dat zal doen, is niet meegedeeld.

Onze partners